CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La CGT valora la EPA del 2n trimestre de 2013

Dilluns, 29 juliol, 2013

El drama de l'atur i l'ocupació precària. La EPA no fa sinó reflectir estadísticament, la greu agressió del capital i els seus representants polítics, al món del treball, a través de la Reforma Laboral.

L'Enquesta de Població Activa (EPA) del segon trimestre de 2013 ens ofereix la dada que s'ha reduït l'atur en 225.200 persones, amb el que la taxa d'atur s'ha rebaixat en 0,9 punts, passant al 26,26% de la població activa i quedant la xifra en 5.977.500 persones parades.

Aquesta dada sobre la reducció de l'atur, no significa que l'ocupació s'hagi incrementat en aquesta xifra. L'ocupació en aquest segon trimestre, s'ha comportat de manera molt similar al segon trimestre de 2011, havent estat l'increment de només 149.000 persones, augmentant la taxa d'ocupació entre el primer trimestre i el segon del 2013 un 0,90%, trobant-nos amb 16.783.800 persones ocupades.

Així, si bé l'ocupació ha augmenta en el sector privat, en aquest segon trimestre, en 151.600 persones, l'ocupació pública s'ha reduït en 2.600 persones.

Si veiem l'evolució de la taxa d'ocupació en termes anuals, és a dir, de juny 2012 a juny 2013, aquesta ha disminuït en un -3,64%, és a dir l'ocupació s'ha reduït en 633.500 persones en l'últim any.

On s'ha creat ocupació i quin tipus d'ocupació?

L'ocupació creada és fonamentalment estacional, és a dir, no és ocupació estructural. Augmenta l'ocupació en el sector Serveis en 154.800 persones (turisme, hostaleria, fonamentalment) i el sector Agricultura en 37.500, mentre que es destrueix ocupació en la Construcció amb 26.500 i en la Indústria amb 16.000.

L'ocupació creada en assalariats/des puja en 111.900, situant el total d'assalariats/des en 13.724.500 i el veritablement preocupant és que els assalariats amb contracte indefinit disminuïxen en 50.400 i per contra l'augment d'assalariats/as amb contracte temporal s'incrementen en 162.200. I més dramàtic encara, aquesta ocupació assalariat creat amb contracte temporal, és a més una ocupació a temps parcial.

L'augment de l'ocupació sent cert -solament 0,9 punts en el segon trimestre-, no mostra sinó el que els empresaris (capital) i els seus representants polítics actuals (PP), pretenien amb la Reforma Laboral: destruir ocupacions amb condicions de treball i salarials dignes i crear ocupació amb condicions de treball precàries i salaris de supervivència. Això és el que mostra la EPA.

No existeix canvi de tendència, si per aquesta entenem, recuperar el dret al treball i el dret a l'ocupació digna i amb drets. Si existeix “evolució positiva” de les ocupacions i dels costos del treball, que els empresaris i els seus representants polítics, han constituït amb les seves lleis reaccionàries, injustes i contra-reformes laborals: el treball ja el tracten com mera mercaderia d'usar “i llençar” i les ocupacions, com costos variables, els quals han de ser reduïts fins a extrems de supervivència.

Per a la CGT, només hi ha una sortida: el repartiment del treball i repartiment de la riquesa. Reduir la jornada laboral i reduir l'edat de jubilació per a crear més ocupació i que pugui treballar la joventut. Augmentar la fiscalitat a les empreses i les grans fortunes per a mantenir drets i serveis públics, socials, universals i de qualitat.

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT

Attached documents