CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

“La crisis en el estado español: el rescate de los poderosos”, nou informe del Seminari d’Economia Crítica Taifa

Diumenge, 11 juliol, 2010

Títol: La crisis en el estado español: el rescate de los poderosos

Autor/editor: Seminari d'economia crítica Taifa

Col·laboradors: Jordi Berbis, Josep Manel Busqueta, Natalia Caicedo, Miren Etxezarreta, Francisco Ferrer, Xabier Gràcia, Ivan Gordillo, Elena Idoate, José Iglesias, Joan Junyent, Dani Mayals, Ramon Ribera i Vicky Soldevila

Sèrie: Informes d'economia

Número: 07

Maig 2010

Pàgines: 128

Índex:

* Introducció

* Quadre macroeconòmic

* Resum per a la gent amb pressa

* Capítol 1: La implosió del sistema productiu

* Capítol 2: L'efecte de la crisi en el mercat de treball. L'impacte de la crisi sobre la població immigrant

* Capítol 3: Les principals polítiques econòmiques enfront de la crisi

* Capítol 4: La qualitat de vida i la desigualtat

* Capítol 5: Reflexions finals

* Capítol 6: Conclusions

* Epíleg

Amb aquest informe volem il·lustrar l'impacte d'aquesta crisi en la població de l'estat espanyol, i especialment en el benestar integral de les seves classes populars. És obvi que en aquest treball no és possible tractar en detall tots els aspectes de la crisi actual. Tampoc volem entrar en l'evolució de l'economia espanyola a més llarg termini doncs és una tasca que desbordaria l'objectiu d'aquest treball. El que ens proposem és menys ambiciós però ens sembla també important. Pretenem concentrar-nos i reflectir les conseqüències principals de la crisi en la dinàmica de l'economia i el benestar de la població entre l'estiu de 2007 i el 2010.

Al desembre de 2009 tancàvem per primera vegada aquest Informe. Al gener el govern va proposar unes mesures addicionals de reforma de les pensions, la reforma laboral i una retallada en el pressupost de 50.000 milions d'euros que ens va obligar a reobrir l'Informe i incloure en el mateix un comentari sobre aquestes propostes. Quan l'Informe ja està imprès sorgeixen les noves mesures de maig, de gran duresa per als treballadors i pensionistes, que han causat gran alarma social i que sembla mereixen també un comentari. Però donada la turbulenta naturalesa dels temps que estem travessant sorgiran pròximament noves mesures –com la reforma laboral– que exigeixen també nous comentaris… De manera que, en un Informe d'aquestes característiques és impossible incloure constantment les mesures més recents. Ens limitem, per tant, a un molt breu comentari sobre les mesures de maig amb l'objectiu principal de mostrar com suposen l'aprofundiment del que assenyalem en el cos de l'Informe. En el pròxim Informe, número 8 que ja està en preparació, tractarem amb més detall de les mesures aquí esmentades i les que, sens dubte, se seguiran prenent en aquest agitat període de la nostra economia.

>>> Us podeu descarregar l'informe a:

http://informes.seminaritaifa.org/informe-07/

Seminari d'Economia Crítica Taifa

www.seminaritaifa.org/