CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La despesa militar de l’estat espanyol per a l’any 2008

Divendres, 12 octubre, 2007

Des de la Secretaria de Comunicació de la CGT de Catalunya us fem arribar dos informes sobre la despesa militar de l'Estat espanyol prevista per a l'any 2008. Un cop més es segueixen gastant quantitats ingents de diners en fomentar el militarisme, en detriment de les despeses destinades a cobrir necessitats socials.

En concret, us passem a continuació informe elaborat pel Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs de Justícia i Pau, i a més, en document adjunt, l'informe "El escándalo del Gasto Militar" elaborat pel company del moviment antimilitarista José Toribio Barba analitzant la despesa militar de l'any 2008.

Esperem us siguin d'utilitat en el vostre treball quotidià.

Secretaria Comunicació CGT Catalunya


La despesa militar de l’estat espanyol per a l’any 2008

Han estat presentats al Congrés de Diputats el projecte de Pressupostos de l'Estat espanyol per al pròxim any 2008. D’aquest pressupost, cada any fem una anàlisi de la despesa militar real, de la qual presentem els principals indicadors:

Principals Indicadors despesa militar 2008

Despesa militar per dia

51,85 milions d’euros

Despesa per habitant/any

422 euros

Inversions militars totals
Representen el 16,71% del total d’inversions de l’Estat

4.080 milions d’euros

Increment de les inversions respecte a l’any 2007

27,7%

R+D militar total

1.664,24 milions d’euros

Despesa militar respecte del PIB 2008

1,69%

Increment de despesa militar respecte a l’any 2007

5,38%

R+D militar respecte a la R+D civil

21,67%

Despesa militar respecte al pressupost total

5,42%

Les Inversions Militars

Les Inversions Militars representen el 16,71% del total de les Inversions de l’Estat Central incloses totes les inversions de les Comunitats Autònomes. Arribem a aquesta conclusió després de sumar les inversions del Ministeri de Defensa i els seus Organismes Autònoms, més la R+D del Ministeri d'Indústria destinada a proveir ajudes a les indústries militars per desenvolupar nous enginys militars, aleshores el total d'inversions militars resultant és de 4.080 milions d’euros, una xifra que considerem desorbitada si es té en compte la necessitat de modernitzar les deficients infraestructures del país.

Si s'observa la Taula 1, es pot apreciar com, l’any 2008 la inversió militar respecte a l’any 2007 augmenta un 27,7%. Un increment que es destinarà, en la seva major part a l’adquisició de nous armaments.

Taula 1. Inversions Militars/Estat Central+Comunitats Autònomes(en milions d’euros corrents

Any

Inversions
Defensa
(1)

R+D militar
Ministeri Indústria

Inversió
Militar total

Inversió Estat

i CC.AA.

% Inversió
Militar/Estat

2007

1.970,42

1.225,06

3.195,48

21.849,50

14,62

2008

2.771,51

1.308,57

4.080,08

24.404,60

16,71

(1 )Les inversions inclouen el R+D del Ministeri de Defensa

La R+D militar també s’incrementa respecte a l’any anterior un 4,91% i si percentualment respecte al total de l’Estat dedicat a R+D disminueix, això es degut a l’increment de la R+D civil. Però malgrat això encara és un 21,67% del total de la R+D civil.

R+D Militar 2007-2008 (en milions d’euros corrents)

ANYS 2007 2008
Ministeri de Defensa
(Investigació i Estudis Forces Armades)
361,04 355,67
Ministeri de Indústria 1.225,06 1.308,57
TOTAL 1.586,10 1.664,24

La despesa militar de l’any 2008

L'anàlisi que realitzem cada any de la despesa militar s'ajusta als criteris que proposa la Aliança Atlàntica i assumits per Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) d'incloure aquelles partides militars que es troben repartides per altres ministeris, però que són inequívocament militars. Aquest mateix organisme assenyala que les classes passives militars, els militars que han passat a la reserva o són pensionistes; la R+D militar; i els cossos paramilitars, com ara la nostra Guàrdia Civil, pel seu caràcter militar, avui a càrrec del Ministeri de l'Interior i que s’han de comptabilitzar com a despesa militar.

Nosaltres, a més, afegim la part proporcional dels interessos de l'endeutament de l'Estat respecte a Defensa. Això es justifica precisament per la importància de les inversions militars, doncs si l’Estat s’endeuta per poder realitzar-les, resulta just que la part proporcional dels interessos del deute s’apliquin a la despesa militar.

La Despesa Militar inicial espanyola (anys 2007-2008)(en milions d’euros corrents)

Conceptes

Any 2007

Any 2008

Ministeri de Defensa

8.052,76

8.492,61

Organismes Autònoms del Ministeri de Defensa

1.282,19

1.334,63

Centre Nacional d’Intel·ligència

241,57

264,71

Total Defensa

9.576,52

10.091,95

Classes passives militars

3.102,21

3.184,35

ISFAS (Altres Ministeris)

563,62

565,60

Guàrdia Civil (Ministeri d’Interior) (1)

2.657,51

2.909,88(1)

R+D militar (Ministeri d’Indústria)

1.225,06

1.308,57

OTAN i UEO (Ministeri d’Afers Exteriors)

7,79

7,80

Total Defensa criteri OTAN

17.132.71

18.068,15

Interessos del Deute Públic

844,52

858,68

TOTAL DESPESA MILITAR

17.977,23

18.926,83

(1) El pressupost de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional s’han unificat, la quantitat ressenyada respon a l'increment previst per al 2008.

Mentre moltes de les necessitats socials del país no estan resoltes i les demandes d’augmentar la despesa dirigida a posar-hi remei no són ateses, l’Estat espanyol continua dedicant una part important del seu pressupost a una despesa de dubtosa eficiència i de nul benefici social.

Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs, Justícia i Pau, 1 d’octubre de 2007
http://www.justiciaipau.org/centredelas/

Attached documents