CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La Diputació de Barcelona no aplica límits de sou ni als electes ni al càrrecs de confiança

Dijous, 19 juny, 2014

EL PLE DE LA DIPUTACIÓ NO S'APLICA LÍMITS DE SOU ALS ELECTES NI ALS CÀRRECS DE CONFIANÇA

El Ple de la Diputació de Barcelona del passat 24 d'abril, va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics presents (CiU, PSC, PP, ICV-EUiA i ERC) acollir-se a les excepcions de la Disposició Transitòria Desena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), tant respecte dels límits retributius dels electes, com del nombre màxim de càrrecs públics amb dedicació exclusiva i personal eventual, fins al 30 de juny de 2015. O sigui acabada l'actual legislatura sense aplicar-se les limitacions econòmiques i de càrrecs de confiança establertes per llei. Quina confiança ens poden merèixer aquests representants electes de segon grau, quan ens apliquen les retallades i la pèrdua de drets que fixa llei als que estem en nòmina i ells no s'apliquen el mateix tracte?

Durant el darrer Ple del 29 de maig varem repartir a l'entrada de Can Serra un full denunciant aquesta incongruència i manca de respecta pel conjunt de les persones que treballem amb professionalitat i defensant els serveis públics de qualitat a la Diputació de Barcelona, acaba el full dient que “està a les nostres mans dir PROU i està a les nostres mans desposseir-los del seu món de privilegis. Ja triguem a fer-ho.”

TEXT DE L’OCTAVETA REPARTIDA A CAN SERRA DURANT EL PLE DEL MES DE MAIG

El Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el dijous, 24 d’abril la proposta de que no se li apliquin els límits de sou que preveu la Llei d Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL).

El punt concret al que ens referim és al que diu que si s’acompleixen els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic així com el requisit relatiu a que el pagament al proveïdors no superin els 30 dies, aquest límit de sou no s’apliqui als electes així com que es pugui contractar a personal eventual (“alts càrrecs”).

Tot i que des d’un punt de vista legal ho poden fer és d’allò més immoral que es vulguin assegurar i garantir una possible pujada de sou en un futur.

Mentre rebaixen el sou dels treballadors públics els polítics de la Diputació vetllen pels seus interessos econòmics de present i de futur.

Mentre cada cop hi ha més nous aturats i aturats de llarguíssima durada, ells es deixen les mans lliures per col·locar a algun amic/amiga d’alt càrrec a la Diputació.

Mentre els ciutadans i les ciutadanes hem de patir les retalles que ens imposen en temes, no importants, sinó essencials i vitals, com ara la sanitat, l’educació, les llibertats... ells juguen a la política de defensar els seus interessos personals i de partit.

Mentre totes i tots patim cada dia lleis que ens retallen llibertats i drets, lleis que ens condemnen a viure pitjor, ells poden gaudir del fet de fer les lleis a la seva mida, lleis per justificar i avalar les seves accions indecents i vergonyoses, però que esdevenen “legals”.

Entre totes i tots hem de fer front a tots els fets, com aquest o molts d’altres, que impunement ens alienen i que, cada cop més, ens aboca a una realitat més injusta i indigna. En les nostres mans està el dir PROU i el fer-los fora; en les nostres mans està el desposseir-los del seu món de privilegis. Ja triguem a fer-ho.

Secció Sindical CGT Diputació de Barcelona