CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La Generalitat posa en perill d’acomiadament 25000 treballadores del servei de menjador

Dijous, 26 març, 2020

img_20200326_193508_632.jpg

Amb les noves instruccions derivades del Decret Llei 8/2020, 24 de març

Les 25000 treballadores del servei de menjador quedaran FORA del paquet de mesures adoptades, i es veuran afectades per un acomiadament massiu o en el millor dels casos per l’aplicació d’un ERTO.
Amb aquesta novetat en la normativa, les Administracions Públiques estan vulnerant greument les condicions laborals que s’havien mantingut en l’anterior Decret.

Amb les instruccions derivades del Decret Llei 7/2020, de 17 de març

Es mantenien les LICITACIONS, per tal d’assegurar TOTS els llocs de treball a les empreses del servei de menjador subcontractades per direccions escolars, consells comarcals, ens locals, etc.
S’oferien SUBVENCIONS a les AFA’s que presten el servei de menjador escolar de manera directa, sense empreses subcontractades, per tal d’ajudar a mantenir tots els llocs de treball.
Per contra, les empreses del servei de menjador subcontractades per AFA’s o direccions d’escola concertada, quedaven FORA del paquet de mesures anunciades per la Generalitat.

Exigim la suspensió immediata del Decret Llei 8/2020, 24 de març i el manteniment de les nòmines i llocs de treball del personal dels menjadors escolars.

El Decret Llei 8/2020, de 24 març modifica l’anterior Decret 7/2020, de 17 de març en els següents punts:

Suspensió de l’execució dels contractes de neteja, monitoratge o anàlegs, gestió d’unitats d’escolarització compartida, traducció de llenguatge de signes i transport escolar de les llars d’infants, escoles d’educació infantil i primària, Instituts d’ESO, batxillerat i formació professional, escoles d’art i disseny, escoles d’adults, escoles oficials d’idiomes, centres d’educació especial, escoles de música, escoles de dansa, conservatoris, centres de títols propis, i centres d’ensenyaments artístics superiors. S’elimina el menjador escolar d’aquest apartat.

Els menjadors escolars queden subjectes al règim establert a l’article 34.4 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. Aplicació d’ERTOs o acomiadaments massius, com a mesures a adoptar. No s’abonen les despeses salarials, ni es mantenen els llocs de treball.

CGT Ensenyament

img_20200326_193508_632.jpg

Els diferents decrets els podeu consultar aquí:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790135.pdf

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871593&language=ca_ES

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció