CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La Ir-Responsabilitat d’Unión Fenosa: Nicaragua, Colòmbia i Guatemala. Informe ODG núm. 4.

Dimecres, 3 agost, 2011

Aquest informe més que el resultat d'una investigació, és el fruit d'un procés de resistència, lluita i denúncia col.lectiva entre el Moviment Social Nicaragüenc "Un altre Món És Possible" i la Xarxa Birregional Europa, Amèrica Llatina i el Carib "Enllaçant Alternatives", de la qual l'ODG forma part.

Jesús Carrión Rabasco - Observatori del Deute en la Globalització


En els últims anys des de moviments socials i ONGD s'ha assenyalat a les empreses transnacionals com un actor vulnerador dels Drets Humans a partir de les múltiples denúncies rebudes de les poblacions afectades de països empobrits. Des d'aquest enfocament, les empreses transnacionals són considerades com un actor clau de l'empobriment del Sud, i per tant, un actor de Anticooperació, ja que afecten el dret a tenir una vida digna i un medi ambient sa a milions de persones.

Per tant, aquest informe té com a objectiu en primer lloc, mostrar com la transnacional com a actor, i la inversió estrangera directa (IED) com a mecanisme principal d'internacionalització d'aquest actor, són elements clau d'anticooperació a través de la vulneració sistemàtica dels drets humans en els països empobrits on operen. Per a això es va sotmetre a estudi inicialment el comportament d'Unión Fenosa a Nicaragua, que va ser ampliat a Colòmbia i Guatemala.

Al seu torn, aquest informe tracta de mostrar com Unión Fenosa no actua sola. Existeixen altres mecanismes i actors de anticooperació responsables, que faciliten l'actuació impune d'aquesta transnacional. Per això s'analitza el procés de privatització del sector elèctric a Nicaragua, el paper del deute extern, el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, els diferents governs nicaragüencs i espanyols i els accionistes, propietaris de l'empresa. Esperem que els resultats d'aquesta recerca, puguin ser utilitzats per donar suport a aquells grups que denuncien els abusos de les empreses transnacionals i el règim polític-legal que els permet actuar amb total impunitat.

Aquest informe més que el resultat d'una investigació, és el fruit d'un procés de resistència, lluita i denúncia col.lectiva entre el Moviment Social Nicaragüenc "Un altre Món És Possible" i la Xarxa Birregional Europa, Amèrica Llatina i el Carib "Enllaçant Alternatives", de la qual l'ODG forma part.

Encara que la investigació s'ha realitzat durant els últims tres anys, és de rabiosa actualitat, ja que la publicació d'aquest informe per part del ODG, coincideix amb l'anunci que va fer Gas Natural (actual propietària d'Unió Fenosa) el 19 de maig, en el qual s'informava de la venda de la seva filial a Guatemala per 345 milions de dòlars més 104 milions de dòlars de deute pendent de consolidar al controvertit fons d'inversió anglès ACTIS. Aquesta operació deixa en l'aire moltes preguntes: qui asumirà el deute social que Gas Natural - Unió Fenosa han provocat amb les seves actuacions irresponsables a Guatemala? venent la filial s'aconsegueix la impunitat per l'assassinat de les 8 activistes ocorreguts en el departament de San Marcos entre 2009 i 2010? què pensa de tot això La Caixa, accionista de referència de Gas Natural? és això l'ànima de La Caixa?

>>> Teniu l'informe en document adjunt.

Attached documents