CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La Junta Electoral Provincial rectifica i autoritza la concentració del 23 de maig a Barcelona de la Marxa Mundial contra Monsanto

Divendres, 22 maig, 2015

LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL RECTIFICA I AUTORITZA LA CONCENTRACIÓ CONTRA MONSANTO DE BARCELONA

Després de les al·legacions efectuades per la Secció Sindical de CGT de Parcs i Jardins a través de la Direcció general de la Policia la Junta Electoral Provincial ha autoritzat la concentració de la “Marxa Mundial contra Monsanto” que es realitzarà dissabte 23 de maig a les 12 hores a la plaça Sant Jaume.

ALEGACIONES REALIZADAS

Por Instrución de la Junta Electoral Provicial de Barcelona les remitimos el siguiente escrito para que ustedes lo trasladen a la mayor brevedad posible a la Junta Electoral Provicial de Barcelona

El día 23 de mayo se celebra como cada año en más de 400 ciudades de todo el mundo “la Marcha Mundial contra Monsanto”

En Barcelona tenemos convocada concentración a las 12 horas en la Plaça Sant Jaume, una concentración que no tiene ningún carácter electoral ni tiene como finalidad la captación de sufragios.

Ayer día 21 de mayo hemos recibido Notificación de la Direcció General d’Administració de Seguretat de la Generalitat de Catalunya remitiéndose a un acuerdo de la Junta Electoral Provincial del día 15 de mayo que no nos autoriza la realización de la concentración.

Desde la CGT de Parcs i Jardins organización que presentó el escrito de comunicación de la concentración y desde la Asamblea del Colectivo Males Herbes convocante de la concentración, manifestamos:

- Que la Junta Electoral Provincial no ha tenido en cuenta, a la hora de tomar su acuerdo de no proceder a autorizar la concentración convocada, la JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (STC170/2008) que establece:

“De ahí que sólo cuando se aporten razones fundadas, en expresión utilizada por el art. 21.2 CE, sobre el carácter electoral de la manifestación, es decir, cuando su finalidad sea la captación de sufragios (art. 50.2 LOREG) … podrá desautorizarse la misma con base en dicho motivo». En otro caso, esto es, en defecto de esa necesaria demostración, «debe favorecerse el ejercicio del derecho de reunión aun en detrimento de otros derechos, en especial los de participación política, no sólo por significarse como un derecho esencial en la conformación de la opinión pública, sino por la necesidad de su previo ejercicio para una configuración de la misma libre y sólida, base indispensable para el ejercicio de los mencionados derechos. Por este motivo, el ejercicio del derecho de reunión, del que el derecho de manifestación resulta una vertiente, debe prevalecer, salvo que resulte suficientemente acreditado por la Administración y, en su caso, por los Tribunales, que la finalidad principal de la convocatoria es la captación de sufragios» (SSTC 170/2008, FJ 4; 37/2009, FJ 3, y 38/2009, FJ 3).”

Solicitamos a la Junta Electoral Provincial que tenga en cuenta las alegaciones realizadas en este escrito y rectifique la decisión adoptada por no ajustarse al derecho establecido.

Barcelona 22 de mayo 2015


La Junta Electoral Provincial incompleix la Llei i prohibeix la concentració de Barcelona de la Marxa Mundial contra Monsanto prevista pel dissabte 23 de maig

El dia 23 de maig se celebra com cada any en més de 400 ciutats de tot el món “la Marxa Mundial contra Monsanto”. A Barcelona tenim convocada concentració a les 12 hores a la Plaça Sant Jaume (veure info a http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article11211). La concentració que no té cap caràcter electoral ha estat desautoritzada per la Junta Electoral Provincial.

El 21 de maig hem rebut la notificació de la Direcció General d’Administració de Seguretat de la Generalitat de Catalunya remetent-se a un acord de la Junta Electoral que ens prohibeix realitzar la concentració.

Des de la CGT de Parcs i Jardins, organització que va presentar l'escrit de comunicació de la concentració, i des de l'Assemblea del Col·lectiu Males Herbes, convocant de la concentració, manifestem la nostra repulsa contra aquest atemptat a la llibertat d'expressió i manifestació i decidim que com ciutadans i ciutadanes lliures estarem el dissabte 23 de maig a les 12 hores en plaça Sant Jaume.

Contra #Monsanto, per la llibertat d'Expressió.

JURISPRUDÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:
La Junta Electoral Provincial incompleix amb la seva resolució la sentència del Tribunal Constitucional (STC 170/2008) que estableix: “Per aquest motiu només quan s'aportin raons fundades, en expressió utilitzada per l'art. 21.2 CE, sobre el caràcter electoral de la manifestació, és a dir, quan la seva finalitat sigui la captació de sufragis (art. 50.2 LOREG) … podrà desautoritzar-se la mateixa amb base en aquest motiu». En altre cas, això és, en defecte d'aquesta necessària demostració, «ha d'afavorir-se l'exercici del dret de reunió àdhuc en detriment d'altres drets, especialment els de participació política, no només per significar-se com un dret essencial en la conformació de l'opinió pública, sinó per la necessitat del seu previ exercici per a una configuració de la mateixa lliure i sòlida, base indispensable per a l'exercici dels esmentats drets. Per aquest motiu, l'exercici del dret de reunió, del que el dret de manifestació resulta un vessant, ha de prevaler, tret que resulti suficientment acreditat per l'Administració i, si escau, pels Tribunals, que la finalitat principal de la convocatòria és la captació de sufragis» (SSTC 170/2008, FJ 4; 37/2009, FJ 3, i 38/2009, FJ 3).”

Aquest dissabte 23 de maig March Against Monsanto a tot el mon i a Barcelona ens veiem a Plaça Sant Jaume a les 12 h.

Monsanto enverina i mata. Per aquesta multinacional el profit empresarial és per sobre de la salut de les persones i del planeta.

Els seus pesticides utilitzats arreu del planeta enverinen el terra, les plantes que hi creixen i les que mengem. Els seus químics per fer crèixer les produccions de cultius i ganaderia, facilment son comprats i emprats per ganaders i agricultors per multiplicar els seus guanys.

Però sense tenir en comte les persones, les quals segueixen acumulant tòxics al seu organisme que més endavant es convertiran amb tota seguretat en tumors i càncers.

Per això hem de dir que no, que NO VOLEM AQUEST MODEL

Secció Sindical CGT Parcs i Jardins

Més informació:

- WEB CGT PARCS I JARDINS BCN

- TWITTER CGT PARCS I JARDINS BCN