CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La PAH retira la ILP per la dació en pagament, la moratòria dels desnonaments i el lloguer social, perquè considera que el PP l’ha desvirtuat totalment

Dijous, 18 abril, 2013

Ni dació en pagament amb caràcter retroactiu, ni moratòria per a tots els desnonaments d’habitatge habitual, ni lloguer social. La nova llei hipotecària no incorpora cap de les tres demandes de mínims de la ILP pel dret a l’habitatge impulsada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).

La PAH denuncia que el PP ha aprofitat la tramitació parlamentària de la ILP per desvirtuar les propostes d’una iniciativa ciutadana que havia rebut el suport d’1,4 milions de persones.

La tramitació de la ILP ha anat acompanyada d’una enorme mobilització social que ja va ser decisiva perquè el PP acabés acceptant debatre la iniciativa al Congrés. Posteriorment, s’han portat a terme nombroses accions d’escrache per pressionar els diputats del PP perquè donessin suport a la iniciativa, tenint en compte que la resta de formacions estaven disposades a fer-ho i a què representava un evident clam social. Lluny de canviar la seva posició, el PP i els seus mitjans de comunicació afins s’han dedicat a criminalitzar la PAH.

Comunicat del grup promotor de la ILP: No és la nostra ILP. No en el nostre nom.

Coneguda la posició del Partit Popular en la ponència d'impulsar en solitari el seu projecte de llei, les entitats promotores de la ILP pel dret a l'habitatge han decidit retirar-la perquè no recull el contingut del text presentat en el congrés.

Les entitats promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per la dació en pagament retroactiva, la paralització dels desnonaments i el lloguer social denuncien la voluntat del Partit Popular d'aprofitar la tramitació parlamentària de la ILP per a desvirtuar les propostes d'aquesta iniciativa ciutadana.

La proposta de mesures “urgents per a reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social” desconeix les legítimes pretensions de la ILP: dació en pagament retroactiva; paralització dels desnonaments que afectin a habitatges habituals de deutors hipotecaris i la possibilitat que les persones afectades puguin romandre en els seus habitatges en règim de lloguer social.

La proposta del PP suposa una burla als interessos de les persones afectades per processos d'execució hipotecària i a la societat en el seu conjunt. Una vegada més, l'efectivitat del dret a un habitatge digne consagrat en la Constitució espanyola i en nombrosos tractats internacionals de drets humans ratificats per l'Estat espanyol, queda supeditat als interessos de les entitats financeres.

Malgrat l'acceptació a tràmit parlamentari de la ILP, el PP, desconeixent el massiu suport social a la proposta, elimina tot rastre de la ILP per la dació en pagament. Amb el seu projecte de Llei, el PP no resol el problema social del deute hipotecari (ni dels que ja han estat desnonats ni dels quals ho seran en el futur). Milers de ciutadans continuaran perdent l'habitatge i continuessin endeutats amb les entitats financeres, perpetuant-se la injustícia de la legislació hipotecària espanyola.

Mentre que la ILP permetia alliberar a les famílies de la condemna financera i facilitava el seu accés, en règim de lloguer social, als habitatges buits propietat de les entitats financeres. Unes mesures que permetien mitigar de manera decisiva els efectes socials més dramàtics de la crisi econòmica actual. La reforma del PP seguirà condemnant a la pobresa i a l'exclusió social a centenars de milers de persones.

Per tot això, les entitats promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per la dació en pagament retroactiva, la paralització dels desnonaments i el lloguer social, hem decidit retirar-la i posar en evidència que el projecte de llei del PP suposa el rebuig a la ILP que es va presentar en el Congrés.

#ExigimosNuestraILP

http://afectadosporlahipoteca.com/2013/04/18/grupo-promotor-exigimos-nuestra-ilp/