CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La secció sindical de CGT a NISSAN davant l’ERO i la signatura del conveni col·lectiu

Dijous, 24 gener, 2008

Si el passat Conveni Col·lectiu, va ser un acord en el qual van quedar minvades les condicions laborals dels treballadors de Nissan, i que CGT no va signar, no és d'estranyar que en aquests moments hàgim desistit de sol·licitar una prorroga i menys de subscriure el nou Conveni Col·lectiu, de durada 1 any i amb les mateixes condicions que l'antic.

El fet de presentar una força conjunta, amb la resta de sindicats pertanyents al Comitè d'Empresa, contra l'ERO que pretén aplicar la Direcció de Nissan, no comporta que estiguem d'acord amb establir unes condicions de treball que ens semblen “perjudicials” per al conjunt de treballadors. A l'iniciar-se la presumpta negociació del “Pla Industrial”, vam voler deixar bé clar que havíem de deixar liquidades les nostres reivindicacions quant a ocupació i produccions abans de començar la negociació del Conveni Col·lectiu.


És per això que vam presentar una proposta de Pla Industrial, en la qual l'excedent de plantilla causant de la baixada de producció de X-61 havia de ser reubicada a X-83. D'aquesta manera s'evitava el sobrant de plantilla, i s'augmentava les produccions de X-83. Aquesta proposta, va ser rebutjada “voluntàriament” per l'empresa. Ara torna a reclamar un augment de la jornada industrial en els mitjans de comunicació.

Està clar que no anàvem a negociar el Conveni Col·lectiu amb la presentació d'un ERO, prenent la determinació de deixar resolta la negociació mentre algun lloc de treball corregués perill. Però el que també està clar és que no anàvem a renunciar, ni a la nostra plataforma reivindicativa ni a millorar les condicions de treball, perquè l'empresa faci xantatge presentat un ERO.

Els últims anys, han estat fructífers quant a beneficis. Beneficis repartits en viatges, cotxes,... a les “persones de confiança” de la Direcció de Nissan, entorn de 500. Quants veritat?. Però aquests beneficis, que hem donat majoritàriament els treballadors de les línies de producció ens són retornats ara amb la presentació d'un ERO. El pitjor d'aquest ERO, és que segons l'empresa, és un tema de flexibilitat. No és suficient la flexibilitat laboral, quant a dissabtes, vacances,...? si no que, ara també és necessària una flexibilitat en contractació?. Esperem que les administracions públiques vegin la intenció de Nissan, de voler tenir una plantilla temporal, “per a donar imatge”, segons paraules de la pròpia empresa.

La primera solució, i hauria de ser l'única, ha de ser la millora de les condicions de laborals dels treballadors. Aconseguint les reivindicacions presentatadas en la Plataforma de Conveni Col·lectiu, tals com reducció de la jornada individual anual, recuperar els ritmes de treball al 100 MTM, establir els coeficients de fatiga recomanats per l'Organització Internacional del Treball, recuperar els 10 minuts perduts d'entrepà,...) Recolocar la plantilla sobrant en altres plantes-productes, a causa del augment de producció, i per a millorar les cobertures de dies de permís, flotings, dissabte, productivitat. Aplicar la flexibilitat establerta en Conveni que permeti la baixada de producció del producte afectat. Eliminar el topall d'indemnització en cas de baixa incentivada. Aconseguir el reingrés obligatori en cas d'excedència/baixa voluntària. Sabem que hi ha treballadors amatents a sortir de manera temporal, per estudis, cura de familiars, mentre algun company arriba a l'edat de jubilació, ... si després tinguessin la possibilitat de reprendre el seu lloc de treball.

És per tot això que des de CGT ens oposem rotundament a l'aplicació d'un ERO, quan existeixen possibilitats, que eliminen el sobrant de plantilla exposat per Nissan.

La CGT de Nissan no acceptarà mai l'acomiadament de cap treballador.

No als acomiadaments, boicot a les hores extres.

Pels teus drets, planta cara.

Enfront del xantatge només caben dues possibilitats: cedir o plantar-li cara. Per a cedir no fa falta sindicalisme, per a plantar-li cara sí (Col·lectiu, LP nº 51)

Blog de la secció sindical de CGT a Nissan:

http://cgtnissan.blogspot.com/