CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La situació actual de l’economía espanyola

Dilluns, 1 gener, 2007

Publicat a principi del 2005 és el primer d'aquesta sèrie d'informes i està dedicat a la situació actual de l'economia espannyola.

[|Presentació.|]

El Seminari TAIFA[[ El Seminari TAIFA està format per un grup de joves economistes que es reuneixen regularment a Barcelona per a millorar la seva pròpia formació en Economia i col·laborar en la formació d'altres persones que la desitgin, des d'una òptica crítica amb l'Economia dominant i la societat actual. En aquest Informe han col·laborat: Josep Manel Busqueta, Gemma Cortabitarte, Laura Delgado, Francisco Ferrer, Xavier Gracia, Elena Idoate, José Iglesias, Miriam Jover, Joan Junyent, Nuria Pascual, Ferran Polo, Antonio Rodríguez, Josep Sabater, Hans Schweiger, Viki Soldevila, Luke Stobart. Coordinació: Mirin Etxezarreta, Portada Carlus Jové.]] ha decidit iniciar la realització d’uns Informes amb l’objectiu de presentar aspectes de la nostra economia i la nostra societat de forma breu, senzilla i comprensible per a les persones que no tinguin una formació tècnica en economia, però vulguin entendre la societat i l’economia en la qual viuen.

La nostra idea és simplificar molt les exposicions, però basant-nos en informacions rigoroses i el més sòlides possibles. De manera que, encara que en cadascun d’aquests escrits no es demostri tot allò que es diu, el que diguem estigui basat i protegit per dades i documentació àmplia i rigorosa.

Iniciem els nostres Informes tractant de reflectir la situació de l’economia de l’Estat espanyol a l'hivern de 2004, és a dir al començament de 2005. És un punt d’arrencada com altre qualsevol, però durant 2004 s’han produït alguns esdeveniments a les locomotores de l’economia mundial que poden servir de fites per a fixar períodes: a Estats Units, a finals d’any, hi ha hagut unes eleccions presidencials, que encara que guanyades pel president anterior, no deixen de marcar un nou període en l’economia més poderosa del món; a la Unió Europea, al maig van ingressar-hi deu països nous, es va elegir un nou Parlament, es va redactar un Tractat-Constitució i a finals d’any s’ha establert una nova Comissió.

El començament d’un nou període es fa encara més palès a l’Estat espanyol. Especialment perquè al març de 2004, va haver-hi un canvi de govern després de vuit anys que aquest estigués en mans del Partit Popular. Suficient també per a considerar que comença una nova etapa.
Per això comencem tractant de presentar com és la situació de l’economia espanyola en el marc de l’economia mundial, a finals de 2004, el que proporciona la situació de l’economia al començament del 2005. Es tracta de marcar les tendències d’evolució, no tant els detalls de cada aspecte. Per això utilitzarem tant dades sobre l’Estat espanyol com sobre Catalunya, sempre que ens ajudin a expressar la situació i les tendències generals en ambdues. Partint d’aquesta “foto fixa” anirem presentant en Informes successius aspectes distints de la nostra economia amb l’esperança que ens ajudin a entendre-la millor. A fi de facilitar la seva comprensió, al final del mateix s’inclou un Glossari que recull els principals conceptes tècnics que emprem.

L’avaluació d’una economia depèn molt del lloc on es situï qui l’avalua. No és el mateix una avaluació de la marxa de l’economia espanyola feta des de la perspectiva dels empresaris o dels bancs, que la que es fa des de l’òptica dels treballadors. Les nostres anàlisis de l’economia es situen en aquesta última posició, la dels treballadors i les classes populars.

Aquests Informes estan concebuts per a ser usats com instruments de formació i d’anàlisi per a entendre la nostra economia i la nostra societat. Van dirigits a tots aquells que participen o vulguin participar en la construcció d’altra societat més justa i harmònica. És inevitable que la seva lectura requereixi un cert esforç, però esperem que els possibles
lectors estiguin amatents al mateix.

Attached documents