CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La teranyina sanitària dels Consorcis (Capítol II). El cas del Consorci Sanitari Parc Taulí de Sabadell

Dimecres, 3 setembre, 2014

LA TERANYINA SANITÀRIA
CONSORCIS. CAPÍTOL II.
CONSORCI/CORPORACIÓ SANITARI PARC TAULÍ DE SABADELL

CGT Lleida continua amb la denúncia de les múltiples irregularitats de tot tipus que es donen en els Consorcis, en aquest Capítol II tractarem el del PARC TAULÍ DE SABADELL (endavant CSPT)

El CSPT es va crear sota l’auspici del Departament de Sanitat, Ajuntament de Sabadell, Caixa Sabadell, Sabadell Mutual, La Fundació Hospital i Casa de Beneficiència de Sabadell i Universitat Autònoma de Barcelona.

Al 1998 es converteix en Corporació adquirint personalitat jurídica pròpia, apostant per la fórmula públic- privada que fa conviure l’accés universal i gratuït amb la gestió empresarial per tal buscar beneficis. La primera conseqüència va ser la supressió de l’Hospital Nen Jesús (Ca n’Oriac). Des d’aleshores els serveis sanitaris que reporten més beneficis, com són els Laboratoris i el Radiodiagnòstic van ser privatitzats (exemple: La empresa privada UDIAT).

Lo primer que ens sorprèn de UDIAT CD – SABADELL SA són el quadres de resultats:

Resulta com a mínim estrany que baixant les vendes de 27 milions a 24,5 aproximadament, el resultat EBITDA ( Beneficis abans d’interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions) sigui igual en el 2010 que en el 2012, és de suposar que el preu del serveis hagi pujat ostensiblement. EBITDA també es coneix com els Beneficis abans d’enganyar al tonto de l’auditor, ja que es considera que és molt difícil tergiversar aquest índex, com no ho és amb el Compte de Resultats.
*(gràfic dades econòmiques adjunt a comunicat de la present nota de premsa)

En aquest cas del 2003, el Benefici abans d’interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions és de 1,3 milions € i el resultat de l’exercici és de 2714 euros. Si bé no tenim la comptabilitat de UDIAT, resulta increïble que d’1,3 milions només quedin 2714 euros de resultat de l’exercici.

El CSPT gestiona l’Hospital de Sabadell, l’Albada Centre Sociosanitari, Salut Mental Parc Taulí, Atenció Primària Parc Taulí, Atenció a la Dependència Parc Taulí, i també els serveis d’UDIAT CD Sabadell i Gent Gran Centre de Serveis (societats anònimes).
La Corporació té una Agrupació d’interès Econòmic (AIE) al 50% amb el Consorci Parc de Salut Mar (del qual ja van parlar en el Capítol I dels Consorcis), en una entitat anomenada Coordinació Logística Sanitària (CLS AIE)
(* Adjunt dades a PDF de la nota de premsa de la present comunicat)

“IRREGULARITATS”. (Per dir-ho d’alguna manera.)

Primera.- (Sindicatura de Comptes. Informe sobre 2008-2011). La Corporació no gestiona el pressupost durant l’exercici, sinó que transposa els imports del Compte de Resultats, això va provocar irregularitats comptables.
Hi ha ingressos liquidats erròniament per valor de 7,6 milions de euros. Això fa que on hi havia un dèficit de 1,3 milions a un superàvit de 6,2 milions i en l’exercici on constava un superàvit de 5,6 milions hi hagués un dèficit de 1,9 milions. Sembla que es fan anar les quantitats a conveniència, o bé hauríem de pensar que els contables de la súper CORPORACIÓ són uns incompetents.
Com a Consorci participat majoritàriament per la Generalitat de Catalunya hauria d’haver aplicat el Pla Comptable de les administracions públiques i no ho va fer. També hi va haver diverses irregularitats en la comptabilització d’inversions de la Generalitat de Catalunya, concretament del CatSalut de diversos exercicis per valor de 6,8 milions d’euros, però el de l’exercici 2013 (3,4 milions d’euros) no s’hauria d’haver comptabilitzat, al no existir la certesa sobre el seu futur compliment.

Segona.- No es respecta la llei pel que fa als contractes de serveis. No es respecta el principi d’igualtat, mèrit i capacitat. Es fan contractes de serveis sense donar-los publicitat. La Corporació va fer contractes de subministrament de Fàrmacs per valor de 36,3 milions d’euros sense respectar el concurs públic i un altre de 17,3 milions d’euros sense l’autorització prèvia del Govern. Entre les multinacionals que han rebut els 36 milions d’euros hi ha : AstraSeneca, Novartis, Gilead Sciences, Shering Plough, Roche Farma i Sanofi Aventis (totes elles SA). Des del 2008 al 2011 estem parlant de 144,2 milions d’euros.

També hi consten múltiples irregularitats i incidències en contractació i licitació. 31 Proveïdors van facturar imports superiors als contractes per un import superior als 21,7 milions d’euros.

Tercera.- Al 2003 es va contactar amb la Consultoria PSP Arquitectura per valor de 441 mil euros, sense demanar dipòsit de garantia (Preceptiu) i sense formalitzar contractualment i va ser aprovada per la Corporació l’any 2010.
Les dues ampliacions posterior del primer contracte representen un increment del 114%.

Quarta.- La Sindicatura de Comptes en l’informe de 2006-2007 cita que les obres d’ampliació de l’hospital, per valor de més d’1 milió d’euros es van realitzar per adjudicació directa (s’entén a dit) i sense licitació pública, dels quals 800 mil euros destinats a una mateixa empresa , incomplint la Llei de Contractes de les Administracions públiques. Les obres es van lliurar amb 1 any de retard i un sobrecost del 21,8% sobre el preu pressupostat.

Cinquè.- També es va denunciar no tenir evidència del salari del director general, el qual va rebre un sou de 144.187 euros, més que els consellers i que el president de la Generalitat i era el tercer millor pagat de les empreses sanitàries. El Parlament es va negar a ordenar les compareixences dels directius del Parc Taulí. En un Ple Municipal CIU, PSC i PP van votar en contra d’una moció presentada per un altre partit a instàncies de la Coordinadora per la Defensa de la Sanitat Pública, que instava a la publicació dels pressupostos de la Corporació, les actes del Consell de Govern i els Convenis de col•laboració amb operadors privats.

Sisè.- S’ha publicat un desviament de la partida de despeses de més del 50% dels cost de les obres de reforma de l’hospital de Sabadell.

Setè.- El CSPT està fortament relacionat amb l’Hospital General de Catalunya (propietat de CAPIO en el seu moment), actualment IDC Salut, empresa privada propietària també de l’Hospital Sagrat Cor de Barcelona (antiga mútua l’Aliança). Segons el diari El País el Conseller Boi Ruíz volia que l’Hospital Clínic cedís part de la seva activitat a IDS Sagrat Cor. El més greu en aquesta connivència públic- privada és que el director general i conseller delegat del Clínic, RAIMON BELENES (2008/2011) (Gerent de l’ICS 2004) , ho va ser durant el període que es signa aquest conveni marc i els diferents desplegaments i, després de ser cessat en el seu càrrec a l’HC, es converteix en Director General d’innovació de Capio el mateix octubre de 2011.
La Sra. Helena Ris i Romeu va signar els acords d’”Aliança Estratègica” amb l’Hospital General de Catalunya i amb la Clínica del Vallés, entre altres, com a directora del CSPT. Posteriorment a aquests acords la Sra. Helena Ris va deixar la direcció del CSPT per ser Directora General de la Patronal d’Hospitals Privats de Catalunya (UCH) substituint el Sr. Boi Ruiz, que deixava el càrrec per conventir-se en Conseller de Salut.

Exemples de “Porta Giratòria” o en castellà “yo me lo guiso, y yo me lo como, como Juan Palomo”

El 13 de desembre de 2013 es signa una modificació del Conveni de Col•laboració entre la Generalitat, mitjançant el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i el Consorci Sanitari de Terrassa segons el qual el Consorci Sanitari de Terrassa es compromet a ampliar i remodelar l’Hospital de Terrassa, durant el període 2004-2016, per un import de 53,340 milions d’euros dels quals el 78,59% es farà càrrec el CatSalut.
Signen l’acord: Boi Ruiz (Conseller), Josep M. Padrosa (Director del CatSalut) i Ramon Comellas (President del Consell de Govern del Consorci Sanitari de Terrassa).

El sou del conseller de Sanitat de Catalunya, Boi Ruiz i Garcia, vigent des de juny de 2010 es de 108.576,84 euros bruts a l’any. El director gerent de l’Institut Català de la Salut, Joaquim Casanovas i Lax, gaudeix d’unes retribucions de 110.868,24 euros bruts a l’any. Per la seva banda, el gerent del Servei Català de Salut cobra 105.913,40 euros bruts anuals i el subdirector, Francesc Brosa i Llinares, te un salari de 104.005,30 euros.
La secretaria general de Salut, Roser Fernández i Alegre, i el secretari general de Estratègia y Coordinació, Francesc Sancho i Serena, tenen un sou brut anual de 84.078,50 euros.
El director general de Salut Pública, així com el director general de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris tenen unes retribucions de 80.589,54 euros bruts a l’any.

En tots aquests casos, les nòmines dels responsables catalans superen amb escreix els de l’Administració central.
Els sous dels responsables de les gerències regionals de sanitat de Catalunya oscil•len entre los 75.000 i els 88.000 euros bruts:
El gerent de la Regió Sanitària de Lleida cobra 83.152,72; el gerent de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran rep 75.563,74 euros; el del Camp de Tarragona, 82.156,48; el de les Terres de l’Ebre, 75.563,74; el gerent de Girona/Girona te un sou de 82.911,50 i el de Catalunya Central gaudeix de 88.180,12 euros bruts anuals.

Aquests càrrecs de gerència estan recolzats per carreres professionals dilatades i contrastades.
Les dades estan en la web de la Generalitat de Catalunya. Això sí, un mica amagats.

Per no allargar-nos massa publicarem només una part dels noms relacionats amb el CSPT, i part dels seus currículums:

CONSELL DE GOVERN DEL PARC TAULÍ (a 31/12/2013)

MODESTO CUSTODIO GOMEZ (PRESIDENT)
• SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS, SA. APOD.SOL/MAN. 09-08-2013
• UDIAT CENTRE DIAGNOSTIC, SA. APOD.SOL/MAN. 12-08-2013
• CAIXABANK, SA. Apoderat. 1-07-2011
• UDIAT CENTRE DIAGNOSTIC, SA. PRESIDENT. 31-05-2013
• SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS, SA. PRESIDENT. 31-05-2013
• NUEVO MICRO BANK, SA. Apoderat. 28-12-2011
• CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA. Apoderat.
• CRITERIA CAIXACORP, SA. Apoderat. 30-06-2011
• MICROBANK DE LA CAIXA, SA. Apoderat. 30-06-2011

CONCEPCIÓ CABANES DURAN (CONSELLERA)
• Consell Assessor del Pla director Sociosanitari. (Cabanes Duran Concepció Fundació SS Manresa)
• Asociación Nacional de Directivos de Enfermeria. Junta Directiva ANDE – Vocalía Cataluña.
• Fundació De Recerca I Docència Sanitària Del Bages (FRDSB) Vocal del Patronat i Membre Fundadora.
• Fundació SocioSanitaria de Manresa (FSSM). Directora Assitencial.
• Associació Catalana de Direccions Infermeres. Secretària.
• Membre de Convergencia Democràtica de Catalunya.

RAMON COMELLAS FUSTÉ (CONSELLER)
• Catlab Centre Analitiques Terrassa, Aie Conseller. 30/01/2013.
• Circutor, Sa Conseller I President 28/01/2010
• Saes The Portion Company, Sl Conseller 31/05/2010 30/09/2010
• Sol Edificat Ponent, Sl Conseller 02/02/2009 05/06/2012
• S M Dezac, Sa President 20/07/2009 24/04/2014
• Circutor Energy, Sa Conseller I Vicepresident 01/07/2014
• Comellas And Cabeza Sl Adm. Únic. President.
• Elecinvest 14 Sicav Sa President:
• Esinte 2003 Sl Apoderat:
• Instrumentacion Industrial Zurc Sa President
• International Capacitors Sa
• Microfarad Sl Adm. Unic :
• S M Dezac Sa Conseller:
• Sa De Construcciones Industriales
• Sol Edificat Ponent Sl
• Vicepresident Cambra De Comerç
• Assessor Cecot

JOAN MARIA ROIG I GRAU (CONSELLER)
• L'exalcalde d'Amposta i ja ex-senador de CiU, Joan Maria Roig, serà el nou gerent de les empreses públiques i consorcis de Catalunya adscrits al Departament de Salut, les anomenades EPIC. En aquets sentit, entre les empreses públiques vinculades a CatSalut hi ha l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, el Sistema d'Emergències Mèdiques, l'Institut Català d'Oncologia o el Banc de Sang i Teixits, mentre que entre els consorcis sanitaris hi ha alguns tan importants com el Consorci Sanitari de Barcelona, el Consorci Hospitalari de vic o el Consorci Sanitari del Maresme. Durant una entrevista a l'informatiu matinal Primera Columna, de Canal 21 Ebre, Roig ha explicat que la seua funció serà "ordenar, dinamitzar, millorar i potenciar" el conglomerat d'empreses públiques i consorcis, participats per la Generalitat, que presten serveis sanitaris arreu del país. - : http://lamarfanta.blogspot.com.es/2012/04/joan-maria-roig-nou-gerent-de-les.html#sthash.ZNAZilUw.dpuf
• L'agència Mètodo 3 va realitzar, al desembre del 2012, un informe sobre l'empresari valencià Jorge Juan Gallen, constructor relacionat amb el senador Joan Maria Roig Grau i impulsor del centre comercial Futuro Ciudad d'Amposta
• Ha estat regidor (1983-1987) i alcalde d'Amposta per CiU (1987-2007), diputat provincial (1983-1987), president del Consell Comarcal del Montsià (1987-1995), i vicepresident (1999-2001) i president (2001-2007) de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. També ha estat diputat al Parlament de Catalunya per la província de Tarragona a les eleccions de 1992, 1995 1999 i 2003.
• També ha estat senador per designació de la Comunitat Autònoma de juny de 1993 i fins a la renúncia el març de 2012.
• El diputado de CIU Joan Maria Roig Grau es el senador con más deuda y obligaciones patrimoniales; debe más de un millón de euros, aunque a su nombre figura una sociedad inmobiliaria. Info. www.Teinteresa.es
• Joan Maria Roig, l'alcalde sortint d'Amposta, Medalla d'Or de la Capital de la Cultura Catalana
• Vicepresident del Consorci Sanitari Integral.
• Maregaia, Sl. Conseller. 19/03/2009
• Flexographic Medialliance, Sl. Conseller 26/08/2009
• Mediaflex, Sl. Conseller 28/08/2009 13/05/2013

FRANCESC SANCHO I SERENA (CONSELLER)
• 1991 ingressà a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
• El 2001-2003 fou delegat del govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre.
• President del Consorci d'Aigües de Tarragona.
• President del Consorci per a la Protecció Integral del Delta de l'Ebre (CPIDE).
• 1990. Alcalde de l'Ampolla.
• Diputat per la província de Tarragona a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2003 i 2006.
• Secretaria de Participació Social i Local en Salut. Responsable. Secretari.
• Promocions Ampolla, Sa Conseller 18/10/2011.
• Sistema D'emergencies Mediques, Sa Conseller 14/10/2011
• Sistema D'emergencies Mediques, Sa Membre Comissió Executiva 14/10/2011
• Promocions Ampolla, Sa Conseller 13/04/2011
• Promocions Ampolla, Sa President 13/04/2011
• Sistema D'emergencies Mediques, Sa Conseller 30/09/2013
• Sistema D'emergencies Mediques, Sa Membre Comissió Executiva 30/09/2013
• DECRET 42/2011, de 4 de gener, pel qual es nomena el senyor Francesc Sancho i Serena secretari d'Estratègia i Coordinació del Departament de Salut
• CREAL. Centre de Recerca en Epidemiologia ambiental. President. Per cert Olga Pané i Mena també és membre d’aquest Patronat com a Gerent del Parc Salut Mar de Barcelona (més info. A Capítol I del Consorcis)
• Membre de la Junta de Govern del Consorci Sanitari de Barcelona, Agència de Salut Pública.

MARC SOLER FÀBREGAS (CONSELLER)
• Medi Viatges, Sa Conseller 18/11/2013.
• Medone Serveis, Sl Conseller 07/06/2010
• Serra De Vilana, Sa Conseller Delegat 28/05/2010
• Mediconsulting, Sa Conseller 26/05/2010
• Grup Med Corporatiu, Sa Conseller 21/12/2009
• Inmomedic 09, Sl Apoderat 28/04/2014
• Fundació GALATEA. Vocal. En aquesta Fundació és President Jaume Padrós Selma,
• Director Corporatiu del Col•legi Oficial de Metges de Barcelona.
• Direcció del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública
• Forma part del Consell Assessor de Planificació i Avaluació, al igual que Boi Ruiz Garcia en aquells moments.

JOAN CARLES SÁNCHEZ SALINAS (VICEPRESIDENT)
• Regidor De Cultura De l’Ajuntament De Sabadell.
• Sbd Creixent Conseller I Vicepresident, Membre Del Comitè Executiu.
• Cassa Aigues I Depuració Conseller
• Sbd Lloguer Social Conseller I President.
• Projectes I Construcció Social A Sabadell, Sl President 28/02/2012
• Sabadell Innova Gestió De Grans Projectes I Planificació Estratègica, Sl. Vicepresident (2011)
• Sabadell Equipaments I Serveis, Sl Conseller 06/09/2011
• Companyia D’aigües De Sabadell, Sa Membre Comisisó Executiva 16/11/2009
• Fundación Escuela Bancaria Y Comercial. Membre.
• Com A Tinent D`Alcalde de Presidència i Serveis a les Persones, Juan Carlos Sánchez Salinas, Cobraba 66.259,06 Euros de l’Ajuntament de Sabadell.
• Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidenta. President del Consell Plenari.
• Consorci d’Ocupació del Vallés. COPEVO. (Vicepresident de la Comissió Executiva i membre del Plenari).
• Fundació Parc de Salut Mar. President.

MARIA CRISTINA MORENO RAMOS (CONSELLERA)
• Cambitur Internacional. Apoderada. (Empresa de Canvi de Divises)
• Promoció Econòmica De Sabadell . Consellera
• Sabadell Equipaments I Serveis. Consellera
• Consorci d’Atenció a les Persones amb Malalties Neurològiques que cursen amb Discapacitat. Representant municipal.
• Consorci del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Est. Representant municipal.
• Consorci Sanitari i Social de Catalunya. Representant municipal.
• Comitè Local de la Creu Roja. Representant municipal.
• Consell Esportiu del Vallès Occidental. Representant municipal.
• Fundació Parc de Salut Mar. Patrona municipal.
• Xarxa Catalana de Ciutats Saludables. Representant Municipal.

LLUÍS TORT I BARDOLET (CONSELLER)
• Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques. Vocal designat per la UAB. (on també hi son Boi Ruíz, Olga Pané, Andreu Mas Colell, ...)
• Matgas 2000 Consellera I Vicepresidenta.
• Uabfirms Consellera I Presidenta.
• AVEDIS Donavedian. (Institut Universitari UAB) Vicepresidència.
• IMPPC. Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer. Vocal. (, Vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
• CRESA. Vocal del Patronat per la UAB.
• VHIR. Vocal de la Comissió Delegada. (UAB)

JOAN ANTONI GALLEGO LIZANA (DIRECTOR GENERAL CSPT)
• Va succeir en la Direcció General de la Corporació Sanitària Parc Taulí (CSUPT), a Helena Ris, que a la vegada va substituir en la direcció general de la Unió Catalana d'Hospitals a Boí Ruiz, que alhora va ser nomenar Conseller de Salut.
• Sabadell Gent Gran Centre De Serveis, Sa Conseller 31/05/2013
• Udiat Centre Diagnostic, Sa Conseller 31/05/2013
• Coordinacio Logistica Sanitaria, Aie 05/11/2010 28/04/2011
• Sabadell Gent Gran Centre De Serveis, Sa Apoderat 09/05/2011 13/07/2011
• Udiat Centre Diagnostic, Sa Apoderat 17/05/2011 14/07/2011
• Cobra un sou brut de 144 mil Euros anuals.

NO CONTINUEM PERQUÈ MÉS QUE UN CAPÍTOL NECESSITARIEM LA SÈRIE SENCERA.
CONCLUSIONS:
CGT LLEIDA NOMÉS POSA LES DADES, LES CONCLUSIONS QUE LES TREGUI CADASCÚ SOBRE LES DADES EXPOSADES.

NO VOLEM CONSORCIS,
NI A LLEIDA, NI A TARRAGONA, NI A GIRONA NI A BARCELONA.

SECCIÓ SINDICAL ICS CGT LLEIDA

Més informació:

- TWITTER CGT ICS LLEIDA

- TWITTER CGT SABADELL

Attached documents

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció