CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

L’ACCIDENT DE TREBALL I LA SALUT LABORAL.

Dilluns, 16 abril, 2007

Anvers de l´octaveta

Des de la Confederació General del Treball (CGT), ens preguntem de què li serveix al treballador o a la treballadora morta el fictici dolor del seu patró, o el més real dels seus companys, de la seva família o de la societat?


El treball assalariat és una necessitat per a milions de persones que estan ocupades, treballen, tenen ocupació o l’estan buscant. Un treball amb el qual es produeixen béns i riquesa per a la societat.

Diàriament, una mitjana de 4,5 treballadors o treballadores veuen truncades les seves vides en les diferents activitats. Com tambè centenars de milers de persones anualment, sofreixen accidents greus, molt greus i lesions invalidants solament pel fet d’anar a treballar.

La Llei, l’Estatut dels Treballadors, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, obliga els empresaris a tutelar la salut i la vida dels milions de persones assalariades. Aquestes garanties són burlades diàriament, en condicionar-les a la lògica de l’eficàcia econòmica i els beneficis empresarials.

Si la responsabilitat en l’organització del treball correspon a l’empresari i les morts es produeixen com a consequència de treballar – contractes precaris, buits de drets, destalls, ritmes frenètics i estressants, temps de desplaçaments cada cop més grans, pressions i violència (mobbing) en l’organització del treball, autoritarisme i absència de democràcia laboral – només existeixen uns responsables, ELS EMPRESARIS.

La societat accepta la mort en la “feina” com un fet “normal”, perquè la lògica de l’eficàcia econòmica capitalista, és beneïda fins a fer-nos-la creure immutable. Com a constatació de tot això només cal veure les estadístiques oficials de l’any 2006.

Accidents de treball amb baixa a l'Estat espanyol

Anvers de l´octaveta
Anvers de l´octaveta
2002
En jornada de treball
Lleus 936.071 / Greus 11.721 / Mortals 1.104 / Total 948.896
In itinere Lleus 72.477 / Greus 2.576 / Mortals 453 / Total 75.506
Totals en jornada de treball + in itinere 1.024.402

2003
En jornada de treball
Lleus 887.309 / Greus 11.395 / Mortals 1.033 / Total 899.737
In itinere Lleus 74.390 / Greus 2.434 / Mortals 452 / Total 77.276
Totals en jornada de treball + in itinere 977.013

2004
En jornada de treball
Lleus 865.167 / Greus 10.474 / Mortals 955 / Total 876.596
In itinere Lleus 81.616 / Greus 2.540 / Mortals 488 / Total 84.644
Totals en jornada de treball + in itinere 961.240

Revers de l´octaveta
Revers de l´octaveta
2005
En jornada de treball
Lleus 896.063 / Greus 9.783 / Mortals 990 / Total 906.836
In itinere Lleus 89.517 / Greus 2.309 / Mortals 379 / Total 92.205
Totals en jornada de treball + in itinere 999.041

2006 (dades provissionals segons el MTAS)
En jornada de treball
Lleus 925.442 / Greus 8.804 / Mortals 966 / Total 935.212
In itinere Lleus 93.346 / Greus 1.982 / Mortals 372 / Total 95.700
Totals en jornada de treball + in itinere 1.030.912

- L’any 2006 suposa que el nombre total d’accidents de treball, 1.030.912, creix en 3,45 punts pel que fa a l’any anterior, confirmant la tendència al creixement del nombre total d’accidents.
- Més de 7.000 persones assalariades van morir en aquests 5 anys (2002 a 2006) com a conseqüència de treballar. 64.000 més van sofrir accidents greus dels quals es deriven, en la majoria dels casos, seqüeles o lesions irreversibles.
- En el període de cinc anys (2002-2006), gairebé 5 milions de persones han sofert algún accident.

Quant al balanç referit a les malalties professionals és demolidor :
- El 94% de les treballadores o els treballadors que moren per causes laborals ho fan arran d’una dolència que han contret en la seva ocupació. Solament el 6% mor en un accident de treball.
- El 64% de les malalties laborals dels treballadors i les treballadores no són reconegudes com a tals i es tracten com a malaties comunes: es reconeixen una mica menys de 30.000 casos de malalties professionals a l’any, quan realment la xifra s’aproxima a 80.000.
- Cada any, moren 14.000 homes i 2.000 dones per dolències causades pel treball, el 4% de tots els decessos que es produeixen en el país. 80.000 treballadors i treballadores emmalalteixen anualment per causes que s’inicien en en les seves ocupacions, el que fa que en aquest moment hagi 1,8 milions de persones a l’Estat espanyol que sofreixen algun tipus de mal causat pel seu treball.
- Les mútues d’accidents laborals desvien les malalties professionals cap a les contingències comunes. Solament el 16% de les dolències dels treballadors i les treballadores es tracten tenint en compte el seu orígen laboral.

Aquesta feina de conscienciació social es veu agreujada per les campanyes institucionals, les quals assenyalen en els seus eslògans d’una banda que el risc en el treball és evitable, es pot prevenir i és inacceptable socialment, i per una altra, que el model econòmic-polític que comporta l’economia de mercat (capitalisme) situa el treball i les seves conseqüències (accidentalitat, morbiditat, dolenta salut, etc.) en el camp de l’inevitable.

Mentre no es valori la vida humana per sobre de la falsa lògica de qualsevol sistema de producció, la mort en els llocs de treball ens continuarà recordant diàriament que la societat “ha optat” per la inhumanitat del capital, renunciant a garantir la vida i la salut.

Les treballadores i els treballadors som subjectes amb drets i hem d’exigir que el treball s’organitzi pensant en les persones i defensant les nostres vides i la nostra salut.

ELS SEUS BENEFICIS OMPLEN LES CAIXES
ACCIDENT LABORAL = TERRORISME EMPRESARIAL