CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

L’Ajuntament de Barcelona es declara incompetent per fer la seva feina?

Dijous, 6 novembre, 2008

Això sembla després d’analitzar els plecs de contractació dels “Serveis de suport intern i gestió administrativa del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona”.

L’objecte d’aquesta subcontractació que realitza l’empresa municipal Bagur, S.A., de capital 100% de l’Ajuntament de Barcelona és, sorprenentment, la contractació de personal administratiu a través d’una empresa interposada per a la instrucció d’expedients administratius per compte de l’Ajuntament dintre del programa publicitat com “Barcelona Accions per l’Habitatge”.

El que es demana en aquests plecs és en poques paraules l’equivalent a 4 persones a temps parcial i 7 a dedicació complerta durant 2 anys (renovables per 2 anys més), la funció dels quals serà exclusivament suport i gestió administrativa.

Aquesta feina l’està desenvolupant ja actualment personal propi de Bagur, S.A. mitjançant les oficines d’habitatge distribuïdes per tota la ciutat, personal que en teoria gaudeix de les condicions laborals i socials pròpies de qualsevol treballador municipal. El nou contracte no aporta res de nou a aquesta estructura, atès que es facilitarà al contractista “el sistema i l’aplicació informàtica, el mobiliari, els telèfons, els aparells informàtics i el local amb la neteja i el subministrament energètic inclòs”.

Així doncs, què guanya l’Ajuntament amb aquest contracte ? Res en absolut. Pagarà com a mínim 19,72 € l’hora per personal que, d’estar contractat directament li costaria 18,04 € l’hora amb tot inclòs. L’empresa no farà res més que aportar el personal i cobrar-se les despeses de gestió i reservar-se el benefici empresarial del que pugui estalviar dels 17 € que descomptat l’IVA li pagarà Bagursa a aquestes persones. Això serà al final per als treballadors uns 6,83 € bruts per hora, que és aproximadament la meitat del que cobren els treballadors municipals amb els que compartiran espai de treball i feina, que no pas jornada, horari ni condicions socials.

Considerem absolutament vergonyós i lamentable aquest model d’externalització i precarització de condicions de treball que al mateix temps és una confessió descarada d’incompetència per part dels malament anomenats “gestors municipals”.

Secció Sindical CGT Ajuntament de Barcelona