CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

L’any passat es van perdre 1,2 milions de llocs de treball a l’estat espanyol pels efectes de la crisi

Dissabte, 20 febrer, 2010

PIB espanyol 2009

18/02/10 - Madrid - EL PUNT

Les conseqüències de la crisi van perjudicar l'ocupació en el balanç del 2009, en decréixer un 6,7% i destruir el que equivaldria a 1,271 milions de llocs de treball a temps complet, segons les xifres de l'Instituto Nacional del'Estadística (INE). Pel que fa el consum de les llars espanyoles, va tornar a augmentar en el quart trimestre de l'any passat, en avançar el 0,3% respecte del trimestre anterior (0,15). L'economia espanyola no va abandonar la recessió i es va contreure un 3,1% en la taxa interanual en el quart trimestre, i un 0,1% en taxa intertrimestral, amb la qual cosa es milloren els registres del tercer trimestre (-4% i -0,3%, respectivament), gràcies a un comportament menys negatiu del consum i la inversió, segons l'INE, que va precisar que durant l'any passat el PIB es va contreure un 3,6%.

Les dades que va confirmar l'INE evidencien que la crisi ja ha causat la destrucció de 2,5 milions de llocs de treballs nets, amb uns efectes que durant el 2009 van ser d'1,2 milions (el 6,7%). La major contracció de l'ocupació en el quart trimestre es va donar en la construcció (-17,9%), encara que la dada va ser millor que la del tercer trimestre (-23,4%). A continuació es van situar les branques industrials i energètiques (-9,9%), les agràries i pesqueres (-3,5%) i les dels serveis (-3,4%). La productivitat aparent del factor treball de l'economia es va situar en el 3,2% en taxa interanual, xifra dues dècimes inferior a la del trimestre precedent.

La remuneració dels assalariats es va contreure un 2,7%, respecte del -3,9% del tercer trimestre, com a conseqüència de la moderació en la caiguda del nombre d'assalariats (del -7% al -5,6%), compensada en part pel descens de la remuneració mitjana per assalariat, des del 3,3% al 3,1%. D'aquesta manera, el cost laboral per unitat de producte es va mantenir en el -0,1%, una desena per sobre del deflactor implícit de l'economia.

Aquesta caiguda de l'activitat es deu fonamentalment al dràstic descens del consum, fonamentalment de les llars, que cau en termes anuals en taxes del 5,6%, encara que en l'últim trimestre es modera el descens fins al -3,5%. Això es pot considerar un signe de millora si es té en compte que les famílies semblen haver recuperat la confiança a l'hora de comprar béns duradors (la venda de cotxes augmenta un 30%), encara que continuen en negatiu la resta d'epígrafs.

Mal balanç a l'OCDE

El PIB dels països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) va augmentar un 0,8% en l'últim trimestre del 2009, però tot i això és l'any que va tenir la major caiguda des del 1960. El PIB de l'OCDE es va reduir un 3,4% en relació amb el del 2008 i el de l'eurozona va caure un 4%, mentre que el de la UE es va reduir en un 4,%. El PIB d'Alemanya va caure un 5% el 2009, el mateix que el de Japó, a qui va seguir el 4,8% del Regne Unit, el 4% d'Holanda i el 3,6% d'Àustria. L'organització va precisar que la dada de la caiguda del PIB a l'Estat espanyol, que va ser del 3,6%, segons les dades publicades ahir per l'INE, serà incorporat a les xifres de l'organització a partir d'avui. El creixement en l'últim trimestre dels Estats Units (1,4%) i del Japó (1,1%) va servir de contrapès al limitat increment de la zona euro (0,1%). Pel que fa les principals economies europees, van registrar variacions heterogènies respecte al tercer trimestre del 2009: mentre que l'augment del PIB de França va anar «relativament fort» (0,6%), el d'Alemanya no va variar, mentre que el Regne Unit va tornar a créixer (0,1%), després de sis mesos consecutius de contracció.

Article extret del diari El Punt:
www.elpunt.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/137810-lany-passat-es-van-perdre-12-milions-de-llocs-de-treball-pels-efectes-de-la-crisi.html