CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Les empreses quasi bé no paguen impostos pels seus beneficis

Dimarts, 17 agost, 2010

Un estudi intern de l'Agència Tributària revela que la tributació fiscal efectiva és el 10%, un terç del tipus nominal de l'Impost sobre Societats, i que s'ha reduït a la meitat en els tres últims anys

La continuada caiguda de la recaptació en l'Impost sobre Societats ha provocat que s'analitzi en detall com estan tributant les empreses. I el resultat, encara que esperat, no ha deixat de sorprendre. El tipus nominal de l'Impost sobre Societats és el 30% (25% per a les Pimes), però les exempcions i deduccions que gaudeixen les empreses fan que el tipus efectiu el que realment paguen sobre els seus beneficis no superi el 10% de mitjana, segons una anàlisi interna de l'Agència Tributària.

Això vol dir que, per un resultat comptable positiu de 163.678 milions d'euros per l'exercici 2009, la base imposable es redueix a 90.900 milions i la quota a pagar per l'Impost sobre Societats d'aquestes empreses se situa en poc més de 16.000 milions.

El tipus efectiu sobre beneficis era del 19,9% l'any 2006

I tot, o gairebé tot, dins del que permet la normativa fiscal espanyola, que porta que les empreses paguin la tercera part del que el tipus teòric de l'impost indica. Mentre hi havia bonança econòmica no preocupava, però la crisi i la falta de recursos públics ha fet que cada vegada s'aixequin més veus crítiques amb el disseny del tribut.

Normalment, el tipus efectiu que s'utilitza públicament és el calculat sobre la base imposable. Si es fa sobre la base imposable, el tipus efectiu és el 18% i no el 10%, però per saber de veritat quant es paga pels beneficis obtinguts és més correcte calcular el tipus efectiu sobre el resultat comptable positiu. Si es fa sobre la base imposable, s'impedeix conèixer l'efecte de rebaixa fiscal que tenen les exempcions i compensacions prèvies a la quantificació de la base imposable.

La recaptació de Societats ha caigut llevat de la meitat entre 2007 i 2009. A la rebaixa del tipus nominal de l'impost (del 35% al 30% com a tipus general i al 25% per a Pimes) es va sumar la crisi econòmica i la consegüent reducció dels beneficis empresarials, però la pèrdua de recaptació ha estat més aguda que la pròpia caiguda de beneficis.

La recaptació per Societats va caure un 39% el 2008 i un 26% el 2009

El 2008, quan es va declarar per l'exercici 2007 en el qual es van registrar beneficis rècord, la recaptació per Societats va caure un 39%. El 2009 es va sumar un altre descens (del 26,1%), i en el que va de 2010 sofreix una disminució del 18,2%.

"La caiguda de més del 60% de la recaptació en Societats és inexplicable. Hi ha massa beneficis fiscals", assenyala Francisco de la Torre, portaveu i secretari general de l'Organització Professional d'Inspectors d'Hisenda.

Són les exempcions i les deduccions de les que es beneficien principalment les grans empreses les que provoquen aquesta baixa imposició real, encara que no s'han de descartar altres factors. "L'Impost sobre Societats està molt poc controlat i no s'inspecciona, sobretot a les petites empreses. La majoria no paga gairebé res per aquest impost. El 70% de la quota l'aporten entre poc més de 1.500 grans empreses. A més, permet a empresaris individuals eludir l'IRPF i carregar despeses personals com si fossin empresarials, afirma Ignacio Zubiri, catedràtic d'Hisenda de la Universitat del País Basc.

Reforma fiscal

En els últims deu anys, a causa de les modificacions normatives, el tipus efectiu sobre beneficis empresarials ha disminuït a la meitat: era el 22,8% el 1999 i ha caigut al 10% el 2009. Aquesta reducció s'ha concentrat en els últims tres anys, quan ha baixat del 19,9% de 2006 el ja citat|esmentat 10%.

"Una reforma seriosament de Societats afectaria de forma més important a les grans fortunes"

De l'anàlisi detallada de l'impost van sorgir diverses veus dins del Ministeri d'Hisenda reclamant una revisió de les deduccions i exempcions fiscals en Societats. Les grans empreses són les més beneficiades per aquests incentius que, tanmateix, no són gens eficients segons explica Ignacio Zubiri: "Hi ha multitud d'incentius més que qüestionables en l'impost. Caldria treure la majoria o reduir-los i tenir només deduccions tècniques com la de doble imposició. Però les que es plantegen per incentivar l'ocupació|ús o la inversió són cares i no són efectives perquè ningú no invertirà en una conjuntura econòmica dolenta per un incentiu fiscal i si ho fa, pitjor, perquè si una inversió necessita un incentiu fiscal per ser rendible és una mala inversió".

" Ens ho podem permetre? ", es pregunta Francisco de la Torre. Amb les deduccions i exempcions que es van aprovar per estimular a les empreses espanyoles a instal·lar-se fora "surt més a compte invertir en l'exterior que aquí i s'estan creant les ocupacions fora", assenyala De la Torre. "És millor anar al model d'Irlanda, que té un tipus impositiu del 12,5%, però almenys l'exhibeixes i atreus inversions. Es pot baixar el tipus de l'impost a canvi de suprimir deduccions", conclou.

I una última conseqüència a tenir en compte: "Una reforma seriosament de Societats afectaria de forma més important a les grans fortunes i a les rendes altes que pujar el tipus marginal de l'IRPF", segons el portaveu dels inspectors d'Hisenda.

>>>> Article extret de Kaosenlared. Font: Público.