CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Les persones en situació d’atur que estiguin més de 90 dies fora de l’estat espanyol es quedaran sense targeta sanitària

Dijous, 9 gener, 2014

Atur i sortides a l'estranger

Per a les persones en situació d'atur, les estades a l'estranger que es perllonguin durant més de 90 dies poden comportar greus conseqüències relacionades amb el dret a l'assistència sanitària

Aprofitant el període nadalenc i fent servir una via tan inadequada com és una esmena a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, l'executiu espanyol ha introduït una nova limitació al dret a l'assistència sanitària gratuïta que, en aquesta ocasió, afecta el col·lectiu de persones en situació de desocupació.

Des del passat dia 1 de gener, la normativa en vigor vincula indefectiblement el dret a l'assistència sanitària de les persones sense feina amb l'acreditació de la seva residència a l'Estat espanyol, condició que es perdrà automàticament si la persona perllonga la seva estada en un país estranger durant més de 90 dies compresos en el període d'un any natural.

A partir d'aquest punt, l'Estat espanyol deixarà de considerar com a persona “assegurada” i, per tant, beneficiària de les prestacions i cobertures de la Seguretat Social, a l'aturat/da resident a l'estranger, que haurà de tramitar en el país d'acollida l'acreditació de la seva nova residència per tal que sigui aquest qui proveeixi d'assistència sanitària en els termes que contempli la seva particular legislació.

Recuperar el dret

El nou redactat imposat pel legislador modifica amb signe restrictiu la normativa fins ara en vigor, que garantia l'assistència sanitària gratuïta per a tots els “ciutadans espanyols” i “estrangers amb residència legal a l'Estat espanyol”, aprofundint en el procés de limitació del caràcter universal i gratuït del sistema sanitari públic.

Des del govern, es justifica la mesura per evitar que la despesa sanitària generada per residents fora de l'Estat es financiï a partir dels pressupostos espanyols i s'argumenta que les persones en situació de desocupació que perdin la seva condició de residents legals a l'Estat espanyol a efectes de manteniment del dret a les prestacions sanitàries el recuperen de “forma automàtica” en el moment de l seu retorn. Una afirmació que no deixa de suposar una simplificació que ignora, de forma interessada i gens rigorosa, l'obligació d'acreditar en via administrativa l'efectiva residència, sent un tràmit que pot comportar certa demora en el temps.

Possibles alternatives

Les persones afectades per la mesura disposen, però, de formules alternatives per accedir a l'assistència sanitària. És possible, per exemple, accedir a la condició d'assimilat/da en cas de tenir un cònjuge o parella de fet beneficiari de la Seguretat Social. Una segona alternativa és accedir a l'assistència sanitària a través de l'anomenada “targeta sanitària per a persones sense recursos”, usualment limitada a les persones que no poden accedir a la cobertura sanitària obligatòria per cap altra via i no disposen d'ingressos superiors als 100,000 € l'any.

Universal? Gratuïta?

Arran de la publicació del Reial Decret-Llei 16/2012, hem vist com es van imposant límits i restriccions a la cobertura universal del dret a l'atenció sanitària de la ciutadania espanyola i de les persones residents, assenyalant un camí que, malauradament, fa temps que recorren països com ara Grècia, on l'accés a la sanitat pública ha esdevingut una veritable cursa d'obstacles per a milions de persones.

La nova mesura afecta, de forma no poc mesquina, un col·lectiu gens privilegiat en un Estat on l'emigració econòmica a la recerca d'un futur que aquí es nega ha tornat a ser, tristament, una dolorosa imposició.

Col·lectiu Ronda

http://www.cronda.coop/Departaments/Salut-i-Treball/Recursos/Articles/Atur-i-sortides-a-l-estranger


Els desocupats que estiguin 90 dies fora d'Espanya perdran la targeta sanitària

Definitivament el Butlletí Oficial de l'Estat del passat 26 de desembre va incorporar una disposició addicional, la seixantena cinquena, al Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, que limita l'assistència sanitària a aquells espanyols que surtin a l'estranger durant més de 90 dies i estiguin en situació d'atur.

L'aprovació d'aquesta modificació es troba dintre d'una esmena a la Llei 22/2013 de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014 i que, després d'aprovar-se en el Congrés amb els vots favorables del Partit Popular, va ser sancionada pel rei el passat dia 26.

Segons aquesta nova normativa, “a l'efecte del manteniment del dret de les prestacions de la Seguretat Social, inclòs els complements mínims […] s'exigirà la residència en territori espanyol”, una cosa que es perdrà automàticament quan la persona estigui més de 90 dies fora de territori espanyol “al llarg d'un any natural”.

Per a això, la Llei de Pressupostos també introdueix una modificació en la Llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut que estableix que “tindran la condició d'assegurat aquelles persones que es trobin en algun dels següents supòsits:(…) Haver esgotat la prestació o el subsidi per atur o altres prestacions de similar naturalesa, trobar-se en situació d'atur, no acreditar la condició d'assegurat per qualsevol altre títol i residir a Espanya”.

Aquestes dues modificacions, el concepte de “residir a Espanya” i la seva vinculació al “dret a l'assistència sanitària”, són les que deixarà sense cobertura a aquells que perdessin la residència al passar més de tres mesos fora del país.

La normativa va entrar en vigor el 1 de gener. Des del Ministeri de Sanitat no han explicat encara com gestionaran aquest canvi normatiu. En la seva web segueixen mantenint que “tots els espanyols i estrangers amb residència legal tenen dret a la targeta, que garanteix l'assistència sanitària gratuïta”.

Segons experts consultats per La Marea, el que succeirà en aquests supòsits és que aquelles persones que perdin “la residència a l'efecte del manteniment del dret de les prestacions sanitàries”, passaran a ser assegurats a través de la targeta sanitària sense recursos. Una targeta que haurien de sol·licitar i que té un tràmit administratiu i burocràtic. També poden passar a ser assimilats en el cas de tenir cònjuge o parella de fet inscrita en el registre oficial.

Per part de l'executiu, es defensen assegurant que la recuperació d'aquest dret a l'assistència sanitària “és automàtic” i es produeix “només més tornar a Espanya”. Una cosa que no convenç a l'oposició, per exemple el diputat Gaspar Llamazares, d'Esquerra Plural, ja va avisar que “el govern imposa una carrera d'obstacles per a dissuadir d'optar al dret a l'assistència sanitària” i va anunciar que “es triga una mica a recuperar aquest dret, ja que no és automàtic”.

* Notícia publicada a La Marea.

http://www.lamarea.com/2014/01/04/sanidad/


Guia per a (intentar) no perdre la targeta sanitària si te'n vas a l'estranger

Les persones que surtin d'Espanya més de 90 dies a l'any perdran la targeta sanitària, que podran recuperar a la seva tornada si compleixen diversos requisits.

Qui no tingui un contracte legal en el seu nou país de residència o estigui cursant un estudi homologat, haurà de pagar-se el seu propi tractament.

Una vegada esgotada la prestació, encara residint a Espanya, cal seguir donat d'alta com demandant d'ocupació per a no perdre la targeta o sol·licitar la destinada a sense recursos.

L'any comença amb una nova retallada: a la fi de desembre el Govern va publicar en el BOE una nova mesura que restringeix el dret a tenir la targeta sanitària per a les persones que passen més de 90 dies a l'any en l'estranger. El nou requisit s'uneix als criteris que l'Executiu va aprovar a l'abril de 2012 per a poder ser "assegurat" del Sistema Nacional de Salut, i complica l'accés a la targeta sanitària.

Perdràs la targeta sanitària si surts a l'estranger?

Sí, si passes més de 90 dies (no necessàriament consecutius) fora d'Espanya i ja has esgotat la teva prestació. Des de la Seguretat Social expliquen que la legislació aplicable és sempre la del país de residència i que passar més de 90 dies fora d'Espanya és motiu per a deixar d'abonar l'assistència sanitària. "Les prestacions socials estan lligades al país de residència, no són una motxilla que t'emportes allà on vas. És una cosa que succeeix a tota Europa", asseguren.

Quines són les conseqüències?

Si passes més de 90 dies fora d'Espanya, la teva targeta sanitària espanyola perd validesa. Des de llavors, passes a regir-te per les normes del país en el qual et trobis. Això vol dir que si, en funció de la legislació d'aquest lloc tens dret a la sanitat, aquest país pagarà la teva atenció mèdica en funció de les seves normes (si, per exemple, hi ha copagament, hauràs d'assumir-lo). Normalment, aquest dret està lligat a l'ocupació. Si, per exemple, una persona resideix en un país, però no cotitza allí ni compleix amb altres requisits per a tenir dret a l'atenció sanitària (com estar casat), haurà de pagar-la per les seves propis mitjans. És a dir, Espanya deixa de fer-se càrrec de la seva atenció.

Llavors, hauré de pagar els meus tractaments?

Fins a ara, si una persona tenia la residència espanyola i la targeta sanitària, i marxava a l'estranger (durant el període que fora), Espanya es feia càrrec de la seva atenció mèdica. La cosa canvia: si ara passes més de 90 dies fora, i no compleixes els requisits per a rebre atenció sanitària en el teu nou país de residència, Espanya no es farà càrrec. És a dir, hauràs de pagar els teus tractaments.

A qui afecta aquesta mesura?

Afecta especialment a les persones que marxin fora d'Espanya i en la seva nova destinació no tinguin un contracte de treball en regla o simplement no tinguin una ocupació. És molt probable que aquestes persones no generin el dret a la sanitat allí on resideixin i, al mateix temps, perdin la seva targeta espanyola i, per tant, el dret que Espanya sufragui els seus tractaments. Pot tractar-se de persones que estiguin en recerca d'un lloc de treball, però no en trobin, que treballin en negre, o que cursin algun estudi no reglat. En el cas de les persones que marxin per a cursar un màster o algun tipus d'estudi homologat o becat, seguiran conservant la seva targeta sanitària. Quant al voluntariat, la Seguretat Social especifica que les ONG solen oferir cobertura sanitària pública.

També afecta a les persones que marxin fora per a treballar, encara que en menor mesura. Si tens un contracte en regla en un país estranger el normal és que això et doni accés a l'atenció sanitària allí on resideixes. Segons la regulació del país, també et cobrirà la seva assegurança a Espanya, sobretot si és un país membre de la Unió Europea. Al tornar a Espanya, això sí, hauràs de tornar a sol·licitar la targeta espanyola.

Què passa quan torni a Espanya?

Quan aquestes persones que perdin la seva targeta sanitària tornin a Espanya, la podran recuperar si compleixen unes determinades condicions. Haurien d'anar a les oficines d'atenció i informació de la Seguretat Social a notificar la seva tornada a Espanya. Se'ls requerirà llavors que demostrin que compleixen amb algun dels requisits per a ser "assegurat": estar treballant com assalariat o autònom, ser pensionista, cobrar una prestació o subsidi, o bé haver esgotat una i estar donatu d'alta com demandant d'ocupació en una oficina de l'antic Inem.

Si no es compleix cap d'aquests requisits, llavors es podrà sol·licitar una targeta sempre que s'acrediti uns ingressos inferiors a 100.000 euros a l'any o bé si és cònjuge o excònjuge d'un assegurat. Per a això serà necessari tenir nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la UE, de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa, o ser estranger amb una autorització per a residir a Espanya.

Les targetes sanitàries que es donen a persones que no cotitzen es consideren per a "sense recursos". Alguns usuaris asseguren que el procés per a sol·licitar-la després d'haver estat en l'estranger ha estat un autèntic calvari, així que intenteu evitar passar per aquest tràmit.

Qui i com controlarà que les persones passen més de 90 dies fora d'Espanya?

Des de la Seguretat Social assenyalen que l'administració té els seus procediments i que els aplicarà, com succeeix en altres casos (com el control de les prestacions per atur), sense més concrecions. És a dir, en principi no hi ha cap mecanisme específic per a portar a terme aquest control. Espanya té coneixement que un dels seus ciutadans està a l'estranger si, per exemple, s'inscriu en algun consolat.

Amb tot, tingues molta cura amb no perdre la teva targeta sanitària durant la teva estada a l'estranger o comprova la data de caducitat de la mateixa abans de decidir anar-te'n fora. Una renovació voluntària pot ser la forma més senzilla de descobrir que no s'està residint en el país.

Quina finalitat té la mesura?

El Govern creu que aquesta mesura contribuirà a estalviar "despeses indegudes" al sistema espanyol o, el que és el mateix, evitar que assumeixi despeses de persones que ja no cotitzen ni perceben cap prestació a Espanya i que resideixen fora. Aparentment, això afectaria especialment als que encara tenen en vigor la targeta de residència (i per tant la sanitària) però que estan provant fortuna en altres països de la UE, sense contractes reglats. Encara que la Seguretat Social no ofereix cap dada sobre quants diners gasta Espanya a l'any a pagar tractaments mèdics de residents en l'estranger, asseguren que es tracta d'una xifra considerable.

* Notícia publicada a eldiario.es

http://www.eldiario.es/economia/pierde-derecho-tarjeta-sanitaria_0_215928912.html