CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Manifest contra la reforma de la Llei d’Estrangeria realitzat per la REDI (Xarxa Estatal de Defensa dels/les Immigrants)

Dilluns, 12 octubre, 2009

Mapa manifestacions

El 26 de juny de 2009, el Consell de Ministres va aprovar enviar al Congrés i al Senat, on es discuteix actualment, una nova reforma de la Llei d'Estrangeria que lesiona greument els drets i llibertats de la població estrangera i autòctona.


1- Ningú ha estat consultat, ningú la recolça.

El projecte de reforma de la Llei redactat pel govern no ha estat consensuat ni amb les organitzacions socials, organitzacions d'immigrants o de defensa dels drets humans, sent el seu resultat una llei molt allunyada de la realitat social de la immigració en el país. La futura llei aprofundirà en una visió de la immigració com un problema eminentment policial, contribuint, d'aquesta forma, a criminalitzar a les persones d'origen estranger i a precaritzar encara més la situació del col·lectiu.

2- Més repressió, menys drets.

La nova reforma s'agreuja, per tant, en mesures de persecució, sanció i càstig contra persones estrangeres i autòctones, en lloc d'establir una veritable política estatal d'integració social, que impliqui al conjunt de la societat, i que efectivament s'orienti cap a la protecció de les llibertats i drets de la població estrangera i autòctona en l'Estat espanyol.

3- Més temps tancats en els CIE, els guantanamos europeus.

Les sancions contra la població estrangera són desproporcionades, contemplant privacions de llibertat i expulsions forçoses per exercir els seus drets fonamentals i mantenint el desproporcionat i injust sistema de sancionar amb expulsió la simple estada irregular o el fet de treballar sense permís de treball. Faltes administratives que per a un nacional no suposen més que una multa econòmica, per a una persona estrangera poden arribar a suposar la seva detenció i internament, per un període de fins a 60 dies (ampliable fins a 74 dies), en un Centre d'Internament per a Estrangers (CIE.) Un tipus de centres que ofereixen menys garanties que les presons i que han estat denunciats pel parlament Europeu i el Defensor del Poble per les condicions de precarietat i indefensió a les quals es veuen sotmeses les persones privades de llibertat en el seu interior. A més, l'augment del període d'internament de 40 dies, com contempla l'actual llei, a 60 dies, suposa la violació del compromís adquirit pel govern de no aplicar en aquesta part la Directiva de Tornada de la Unió Europea a l'Estat espanyol.

4- Castiga els sol·licitants d'asil.

Les persones sol·licitants d'asil internades en els CIE, sofriran una penalització de 14 dies més de privació de llibertat per exercir el seu dret fonamental a demanar refugi en el país, davant la possibilitat de ser expulsades al seu país d'origen i tenir temors fundats a ser perseguides per les seves opinions polítiques, la seva religió, la seva raça, la seva nacionalitat, la seva orientació sexual o el seu gènere.

5- Criminalitza la solidaritat.

Es criminalitza la solidaritat al perseguir un valor tan essencial del ésser humà com és l'hospitalitat. Amb la nova reforma de la Llei d'Estrangeria les persones que convidin i acullin en la seva casa a persones d'origen estranger que, pels motius que siguin, decideixin continuar la seva permanència en l'Estat espanyol més enllà de l'estada legal permesa, podran ser multades amb fins a 10.000 euros. Deliberadament es culpabilitza a qui no ha comès cap infracció ni delicte, amb la finalitat de perseguir a terceres persones que, en molts casos, es troben en situació de vulnerabilitat i indefensió. Les sancions contra qui empadroni a una persona estrangera que no resideixi habitualment en el seu habitatge, suposen altra mostra més de l'assetjament al que es veuran sotmeses les persones hospitalàries i solidàries.

6- Nega drets bàsics com la salut i l'educació.

La reforma suposarà que els immigrants en situació irregular no puguin empadronar-se en els municipis, perdent d'aquesta manera el dret a l'educació bàsica i l'accés a la salut per a ells i les seves famílies, el que se suma a una exclusió dels serveis i ajudes socials. Aquestes circumstàncies produiran un clar augment de la precarietat, desprotecció i vulnerabilitat de les persones immigrants amb menors recursos i oportunitats.

7- Atempta contra la vida en familia.

Un dret tan bàsic per a qualsevol persona com és el dret a viure en família, reconegut universalment per la Declaració Universal dels Drets Humans de l'ONU, es veu seriosament amenaçat per les noves disposicions del projecte de reforma de la Llei d'Estrangeria. Les fortes restriccions a la reagrupació familiar per a aquelles i aquells ascendents menors de 65 anys i la imposició d'almenys 5 anys de residència en per a poder reagrupar, suposa la ruptura de moltes famílies i facilita enormement que es puguin donar situacions de desprotecció de persones depenents que necessiten de la cura de les seves familiars. D'altra banda, limitar el dret a la reagrupació dels avis i les àvies significa també impedir que les xarxes familiars puguin seguir donant suport a les dones immigrants, perquè aquestes puguin participar en l'espai social.

8- Permet l'expulsió de menors no acompanyats.

El tractament que es dóna a les i els menors estrangers no acompanyats en el projecte de reforma de la Llei, és extremadament preocupant. Es preval la condició d'estranger sobre la de menor, fent oïdes sordes de la Convenció de Drets del Nen de la ONU i afavorint violacions flagrants dels drets del menor.

9- Dificulta l'accés a la justicia gratuïta.

L'obligació d'augmentar les proves documentals que acreditin la falta de recursos econòmics per a la designació d'un advocat d'ofici, limitarà l'accés a la defensa jurídica de les persones rebutjades en aeroports o amb ordre d'expulsió. En molts casos no es podrà reunir la documentació necessària abans de vèncer el termini de devolució i d'expulsió amb la qual cosa quedarà vulnerat el dret a la defensa reconegut per la Constitució.

10- Major desprotecció per a les dones immigrants.

No s'estableixen veritables garanties per a les dones indocumentades víctimes de violència de gènere, ja que s'obliga a la iniciació d'un expedient sancionador a aquelles dones en situació irregular que denunciïn aquests fets davant la policia desincentivant aquestes mateixes denúncies. Així mateix, se supedita l'autorització de residència i treball a que els procediments penals resultin favorables, deixant-les en situació de desemparament quan el procediment penal s'arxivi per sobreseïment provisional.

Per tots aquests motius:

MANIFESTEM el nostre més enèrgic rebuig contra una reforma de la Llei d'Estrangeria que suposa una greu regressió en els drets reconeguts a la població d'origen estranger, aprofundint en el caràcter repressiu de les polítiques d'immigració.

LAMENTEM que no s'adopti una política respectuosa dels Drets Humans i més d'acord amb la realitat de la immigració, atenent a una visió global de la mateixa quant a les causes de les migracions i quant a les responsabilitats que té la societat d'arribada per a afavorir la convivència.

CONDEMNEM la utilització de la crisi econòmica com justificació per a aprovar una llei populista que no resoldrà els greus problemes econòmics i d'atur del país i que només aconseguirà desviar l'atenció sobre les causes reals i els veritables responsables de la crisi, convertint a les persones immigrants en el nou boc expiatori.

EXIGIM la retirada de l'actual projecte de reforma de la Llei d'Estrangeria i instem al Govern i a les Corts espanyoles a que adoptin les disposicions per a establir una política que restitueixi els drets humans i la dignitat de les persones immigrants que resideixen en l'Estat espanyol.

CRIDEM a les organitzacions socials, polítiques i sindicals i a la societat espanyola en el seu conjunt a mobilitzar-nos en defensa de la dignitat i la justícia social per a totes les persones, independentment de la seva nacionalitat, color de pell o situació administrativa. Hi ha coses que no es poden tolerar.

Tenim dret a tenir drets

XARXA ESTATAL PELS DRETS DELS IMMIGRANTS - REDI


ACTES CONFIRMATS EL 17 D'OCTUBRE

JORNADA ESTATAL CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI D'ESTRANGERA

BILBAO.
17 - 12hs.
Plza. Arriaga.
CONCENTRACIÓ

MADRID.
17 - 11.30hs.
Atocha.
MANIFESTACIÓ

BARCELONA.
17 - 14hs.
Rambla del Raval.
CONCENTRACIÓ

TERRASSA.
17 - 18hs.
Ca n'Anglada.
CONCENTRACIÓ

ALAMINOS.
17. Pas de la
MARCHA POR
LA IGUALDAD.
BCN-MAD

TENERIFE
17 - 12hs.
Plza. Principe.
CONCENTRACIÓ

GRAN CANARIA.
18 - 12hs.
Pque. Santa Catalina.
MANIFESTACIÓ

ALACANT.
S17 - 19hs.
Plza. San Cristóbal.
CONCENTRACIÓ

MURCIA.
17 - 19hs.
Plza. Santo Domingo.
CONCENTRACIÓ

MÁLAGA.
17 - 19hs.
Casa Invisible.
ASSEMBLEA-MITING

Attached documents