CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Manifest CUESB en Lluita

Diumenge, 10 abril, 2022

Les Treballadores del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), juntament amb el seu Comitè i els dos sindicats que el componen (CGT i CCOO), volem manifestar públicament la situació de precarietat i desprotecció que anem suportant en els darrers anys.

El CUESB és un servei que presta atenció psicosocial davant de situacions d'urgència o emergència durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, a la ciutat de Barcelona i als 24 municipis de l'Àrea Metropolitana amb els quals l'Ajuntament de Barcelona hi té un conveni de col·laboració. Es tracta d'un servei externalitzat, adscrit a l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona i gestionat actualment per l'empresa PROGESS SL, la qual gestiona projectes principalment de titularitat pública. La plantilla la conformem Treballadors/es Socials, Psicòlegs/gues, Tècnics/ques d'Intervenció i Personal Administratiu. Tal com succeeix amb la majoria de serveis externalitzats, creiem que el CUESB es troba en una situació de decadència constant pel que fa als drets i les condicions laborals de les seves treballadores, posant en perill a conseqüència, la qualitat de l'atenció a les persones ateses pel servei.

En els darrers anys, després que l'Ajuntament es comprometés a tot un seguit de millores mitjançant el Plec de Condicions, hem vist com PROGESS SL ha fet una interpretació interessada d'aquest, provocant desigualtat pel que fa als sous de les treballadores fixes i aquelles que es troben realitzant suplències, incomplint de forma flagrant des de gener de 2020 la premissa d'IGUAL FEINA, IGUAL SOU. Així mateix, davant la necessitat d'ampliar la plantilla per atendre tot el gruix d’atencions que demanda una ciutat com Barcelona i els municipis adherits, s’han generat noves places, oferint contractes a temps parcial. Aquests tipus de contractes provoquen salaris i condicions laborals precàries i forcen a les treballadores a haver d'ampliar la seva jornada, cobrint incidències per augmentar el sou, suportant treballar en una mateixa setmana en torns de matí, tarda, nit i caps de setmana, impossibilitant així la conciliació familiar.

Som un servei essencial pel que fa a l’atenció de persones durant la pandèmia, i actualment ho som amb la crisi d’Ucraïna, atenent als refugiats que arriben a Barcelona. No hem deixat de treballar en cap moment. Hem adaptat els nostres horaris per tal d'atendre les necessitats del servei, suportant la pressió que suposa treballar sense els recursos mínims exigibles.

Durant tot aquest temps, hem patit endarreriments constants en les millores econòmiques i s'han desatès les principals demandes que les treballadores hem fet arribar per tal de protegir la nostra salut laboral. Val a dir que tot i la realitat que estem vivint, les treballadores de CUESB, mitjançant la implicació i dedicació per la nostra feina, no hem permès en cap moment, que aquestes mancances afectin directament a les persones usuàries. Hem dedicat hores de més posant en risc la nostra pròpia salut, superant els entrebancs provocats per eines informàtiques inadequades i desactualitzades, la desatenció de l'empresa gestora i la despreocupació de les administracions públiques.

I és en aquest punt on ens veiem obligades a dir PROU! Volem expressar el nostre descontent, la nostra frustració i la clara intenció d'alçar la veu davant de l'actual situació.
Per això exigim:
Equiparar el sou i les condicions laborals dels suplents a la resta de la plantilla.
Acabar amb els contractes precaris amb places de menys de 35 hores.
● Disposar d'equips i eines informàtiques actualitzades, adequades a un servei de 24h.
● Rebre una resposta ràpida i eficaç per part de l’Ajuntament i l’empresa, a situacions imprevisibles i de gran magnitud, dotant al servei de recursos personals i estructurals, que permetin una atenció de qualitat a les persones ateses.
Documentar i signar tots aquells acords entre empresa i treballadores que afectin la conciliació familiar de les treballadores.
● Replantejar la forma en què l’empresa es comunica amb les treballadores, per tal d’evitar situacions de menyspreu envers la plantilla.
Equiparar els sous a la resta de serveis no externalitzats, tenint en compte la nocturnitat, els festius i les tipologies d'intervencions que realitzem.
● Un major control per part de l'Administració envers la forma en què les empreses gestionen els serveis externalitzats.
Per tots aquests motius, les treballadores de CUESB hem decidit mobilitzar-nos i reclamar que s'atenguin les nostres demandes, des de qualsevol dels estaments implicats, l'empresa privada PROGESS SL i l'Ajuntament de Barcelona com a últim responsable.

 

PROU PRECARIETAT LABORAL!
PROU COMPLICITATS ENTRE LES ADMINISTRACIONS i LES EMPRESES!
VOLEM UN SERVEI DE QUALITAT
PER ATENDRE AMB QUALITAT!

 

MANIFEST CUES en Lluita