CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Manifest en defensa de les biblioteques públiques de Barcelona

Dijous, 2 maig, 2019

cropped-cropped-cgt2.jpg

A la tardor de l’any 2018 vam presentar un manifest de denúncia de la situació de les Biblioteques de Barcelona. Sis mesos més tard la situació ha empitjorat i, dia rere dia, veiem perillar la continuïtat del servei públic de Biblioteques de Barcelona. En aquests moments, sense Cap de Recursos Humans i sense interlocutor amb caràcter executiu i directiu vàlid, els treballadors i les treballadores diem PROU.

Per això, denunciem que:

Pel que fa a personal:

El Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) dilata en el temps, de manera flagrant, l’aplicació i desenvolupament del conveni col·lectiu de l'Ajuntament de Barcelona de 2018 tot deixant la plantilla sense el dret a les millores laborals.

La cohabitació de dos convenis, Ajuntament i Diputació, i la desprotecció que pateix el col·lectiu bibliotecari; al ser minoria dins el CBB estan en terra de ningú i les seves reivindicacions sempre passen a l'estat de "més endavant". Això comporta una constant degradació de les seves condicions de treball, salari, atribucions i lideratge respecte a la política de lectura pública del CBB.

L’Ajuntament no reconeix als treballadors l’atenció contínua directa a l’usuari malgrat que les biblioteques som referència a nivell de tracte personal, un dels motius pels quals -any rere any- som un dels serveis millor valorats per la ciutadania.

Indefensió dels treballadors en situacions violentes d'agressions per part d’usuaris, assetjaments i furts a les biblioteques. Els treballadors i les treballadores que pateixen aquestes situacions no reben cap suport en els moments d'urgència, de denúncia a la comissaria o en cas de judici. Tampoc es contempla la possibilitat d’incorporar a la plantilla altres perfils de personal (educadors, mediadors, integradors...).

Les dotacions de personal són insuficients per a l’òptim funcionament de cadascuna de les biblioteques. El CBB manté la seva política de retallades continuada i sense voluntat d'afrontar els reptes de qualitat que es presenten. Les decisions de Gerència i Recursos Humans són d’una opacitat constant, unilaterals i moltes vegades injustes.

Un alt percentatge de la plantilla es troba en situació d’interinatge i, tot i que s’ha publicat l’oferta pública, segueixen sense convocar-se les oposicions.

La situació i condicions laborals de la plantilla del personal itinerant són extremament precàries. D’una banda, en molts casos, no coneixen ni horaris ni destinacions d’una setmana a la següent, a títol d’exemple. D’altra banda, aquesta plantilla s’ha vist reduïda per l’obertura de noves biblioteques sense assignació de personal.

La inacció i manca de voluntat en la implementació d'horaris dels equipaments bibliotecaris per tal que siguin racionals, homogenis, sostenibles i saludables i que facilitin la conciliació de la vida laboral, personal i familiar dels i de les treballadores. Els principis que es manifesten des de l'Ajuntament i la normativa europea de racionalització dels horaris de servei públic, en el nostre cas, ni es contemplen ni s’apliquen.

Hi ha una manca de planificació i una presa de decisions erràtica i descoordinada: creació de serveis, publicitat o modificacions dels ja existents sense prèvia consulta ni comunicació. La poca implicació de la Gerència i el seu nul lideratge dificulta la defensa del projecte de Biblioteques.

Pel que fa a polítiques bibliotecàries:

Es troba a faltar un Pla de foment de la lectura seriós i de ciutat, ambiciós i amb pressupost. Ara mateix tot són apostes petites, projectes bolet, sense mirada a llarg termini. Sis administracions influeixen en les biblioteques de Barcelona (Districtes, Ajuntament, Consorci de Biblioteques, Diputació, Generalitat i el Ministerio) i no sempre tenen polítiques comunes.

Manca de rumb, objectius i línies d'acció concretes en favor de la lectura pública, en sentit ampli, a la ciutat de Barcelona. Per què l'animació a la lectura ha passat a ser responsabilitat de l'ICUB quan sempre ha estat una responsabilitat de la biblioteca pública?

Manca de participació dels treballadors i treballadores del CBB en el document "Horitzó 20/30", que marca el full de ruta de les Biblioteques Públiques de Barcelona durant els propers 10 anys.

Pel que fa a equipaments:

Falta de manteniment de les instal·lacions de les biblioteques: edificis en mal estat, edificis malalts amb casos de lipoatròfia en diferents centres, maquinari de radiofreqüència amb problemes.

Insuficients i/o inexistents zones de descans per al personal especialment necessàries quan es fan jornades laborals d’11 hores, de vegades, dos cops per setmana.

Manca d’equipament i programari informàtic de qualitat, amb equips obsolets que retarden el treball. Manca de formació en els programaris instal·lats.

Per això exigim:

Aplicació i desenvolupament immediat del conveni laboral.

En vigor des de juliol de 2018 per a tot l’Ajuntament, encara no s’ha aplicat al personal de Biblioteques. Demanem: horari de tancament dels equipaments a les 20h; distribució de la jornada laboral en sis trams horaris (blocs); lliurament d’una tarda setmanal; compensació per la no flexibilitat; borsa d’hores de formació.

El reconeixement de l’atenció continua directa a l’usuari.

Encara que el servei de biblioteques és un dels serveis municipals més valorats per la seva atenció al públic, aquesta no està reconeguda ni a nivell personal ni a nivell econòmic.

L’elaboració de protocols per a situacions d'urgències i denúncies.

Patim una total indefensió davant les agressions i una manca d’acompanyament professional per als treballadors i les treballadores que han de presentar-se com a testimonis o part implicada en processos judicials.

La convocatòria urgent de places pendents des de fa 10 anys.

Tant de bibliotecaris, com de tècnics auxiliars i personal de suport.

Borses de treball gestionades amb criteris racionals i dignes.

Minimitzar la precarietat de les contractacions temporals. Contractació del personal necessari per al funcionament de qualitat de cada biblioteca. Retirada il·legal del plus d’ajut a la manutenció a una part de la plantilla de treballadors temporals.

Implementació de condicions laborals d'acord amb les conclusions del document d'Estudi de riscos psicosocials i conciliació familiar.

Que el desenvolupament de programes i serveis es faci valorant l’impacte d’aquests en les condicions laborals i de sobrecàrrega de treball de la plantilla, així com de les necessitats reals de les poblacions dels barris. Això també inclou l’aplicació de la Reforma Horària.

Un nou pla de polítiques bibliotecàries de retorn a l'essència de la Biblioteca Pública.

Desenvolupament d’un model sotmès a un procés de transparència, comunicació i participació dels treballadors i usuaris. Revisió total del nou pla "Horitzó 20/30".

Pla per al manteniment dels serveis interns de la biblioteca.

Necessitem equipaments que funcionin a tots els nivells: serveis d'impressió, ordinadors, mobiliari, edificis...

Elaboració d’un pla formatiu real i dotat pressupostàriament.

Que sigui adequat a les necessitats reals de la plantilla.

Responsabilitat i implicació en la gestió pública del projecte de Biblioteques per part de la Gerència, integrants del Consell General, Districtes, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona.

Reiterem, tal com vam dir en el nostre primer manifest que, si bé hem estat valorades com a un dels millors serveis públics de la ciutat, això NO ha estat gràcies al suport de l'empresa, únicament ha estat possible gràcies al personal del Consorci de Biblioteques Públiques de Barcelona que ha defensat la tasca social, cultural, cívica i integradora de les biblioteques a primera línia, tot resolent els problemes de manera professional i vocacional, i en contacte permanent amb la ciutadania.

Comitè d’empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona comite.empresa.cbb@gmail.com

— 

cropped-cropped-cgt2.jpg