CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Manifest per la dignitat democràtica davant la banalització del nazisme

Dimarts, 5 novembre, 2013

Darrerament s’està incrementant el nombre i la gravetat dels greus atacs verbals, de caràcter agressiu, vexatori i ofensiu, contra ciutadanes i ciutadans de Catalunya, contra el poble català, contra entitats catalanes i contra els nostres dirigents polítics. Se’ns acusa de ser racistes, feixistes i fins i tot nazis i hitlerians, pel fet d’aspirar a la sobirania de la nostra nació.

La inhibició de la policia, del ministeri fiscal i de les administracions públiques, afavoreix l’augment d’aquestes acusacions i declaracions, i fomenta el discurs de l’odi, la xenofòbia i la confrontació entre els pobles.

Aquesta passivitat està derivant en una situació en què ja s’han donat senyals d’accions violentes i d’intolerància com l’atac a la llibreria Blanquerna a Madrid l’11 de Setembre, mentre que la impunitat ha facilitat la creació d’un clima en què es dimonitza l’exercici per part dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya dels seus drets nacionals. En definitiva, cal actuar contra la incitació a l’odi.

La banalització de l’ús del terme “nazi” és vexant per a qualsevol ciutadà i especialment per als milions de víctimes dels terribles crims de l’Holocaust jueu, el Prorrajmos gitano i d’altres col·lectius entre ells molts catalans durant el règim nacional socialista. I ho és quan s’equiparen els catalans amb “nazis” i seguidors de Hitler.

Per tot això, les entitats signants, defensores dels drets humans, de la convivència dels pobles, de la tolerància i de la cultura, ens hem reunit amb l’objectiu de denunciar aquesta situació davant l’opinió pública i els organismes estatals i internacionals.

Ens comprometem a actuar d’ara endavant, conjuntament, amb totes les eines del sistema democràtic, encetant accions judicials en defensa de la ciutadania, donant suport als particulars, entitats i col·lectius d’arreu dels Països Catalans afectats per aquestes mostres d’odi i menyspreu, i estimulant les institucions públiques a donar suport a les nostres demandes.

http://www.manifestdignitat.cat/

>>> La CGT de Catalunya figura entre les entitats adherides.


La Dignitat democràtica davant la banalització del nazisme

Protocol d’actuació (L’ús del terme Nazi com a insult)

En el cas que es produeixi un cas de banalització del nazisme i que tingui prou abast per ser denunciat, per tal d’actuar amb agilitat i coordinadament, i amb l’objectiu d’abastar el major nombre possible d’entitats (o particulars) d’arreu, amb la finalitat d’obtenir una resposta jurídica als atacs contra Catalunya i els catalans provinents de personalitats públiques, periodistes, etc. d’allò més ràpida, resulta necessari passar a redactar i aprovar per consens el protocol d’actuació següent:

I.- Comunicació del fet lesiu via correu electrònic per part de la Fundació Catalunya (per pròpia iniciativa o a proposta) a les entitats participants.

II.- Es convocarà una reunió dins els tres dies següents a la notícia per debatre l’assumpte i per consensuar una nota de premsa.
En aquesta reunió, a proposta dels juristes, s’informarà sobre l’acció a emprendre (civil per atac al dret a l’honor i la pròpia imatge o penal per injúries o per incitació a l’odi o a la discriminació com es descriu als articles 510 o 607 del Codi penal espanyol). També és possible exercitar el Dret de Rectificació, previ a cada acció judicial, mitjançant comunicació al responsable de l’acte lesiu.
En el mateix acte, s’obrirà un termini de 10 dies perquè les entitats/persones interessades a emprendre accions legals procedeixin a atorgar poders per a plets davant notari (en especial per a interposar una querella/acció popular car, en cas d’una entitat, resulta necessari un acord específic per al cas concret, pres pels òrgans interns d’acord amb els seus estatuts).
En aquesta convocatòria s’acompanyarà el text en esborrany de l’acord a protocol·litzar i les dades del/s notari/s que atorgarà/an els poders, com també els requisits formals a acomplir.

III.- Presentada la reclamació judicial, o en el mateix moment, es convocarà una roda de premsa en el lloc que es decideixi (Ciutat de la Justícia, locals de les entitats, etc.).

IV.- Es donarà a conèixer cada decisió que prenguin els òrgans judicials a totes les entitats que hi participin.

V.- Finançament: S’engegarà en cada cas una campanya de micromecenatge a través de la Fundació Catalunya, d’acord amb el càlcul que es faci tenint en compte les característiques de l’acció jurídica. Per al cas que es produeixi un superàvit, la Fundació Catalunya ha de destinar els diners restants a accions similars.

VI.- Consideracions: La finalitat és dur a terme una acció judicial col·lectiva, plural i potent, amb la intenció de fer més palesa la seva necessitat i per a posar en evidència la judicatura en cas d’obstacles o actuacions evasives. La màxima participació de les entitats de diversa índole d’arreu dels Països Catalans resulta primordial.

Cal que les possibles condemnes tinguin en compte les peticions que es puguin fer ab initio:
-Publicitat de la sentència
-Indemnització
-Inhabilitacions
-Formes d’execució concretes (a determinar cas per cas)
-Rectificacions públiques d’acord amb un text prèviament proposat
-Condemna en costes