CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Manifest: Que el dret no s’aturi a la porta dels CIE

Diumenge, 3 juliol, 2011

A data d'avui són ja 400 entitats socials (veure llista d'adhesions a 30 de juny) i 3.500 persones les que hem signat el Manifest. Considerem que aquest importantíssim suport mostra la preocupació en sectors significatius de la societat per la falta de garanties jurídiques suficients que garanteixin els drets de les persones internades en els Centres d'Internament d'Estrangers.

Amb aquest suport, el passat dijous 16 de juny vam presentar el Manifest als mitjans, en nombroses ciutats de l'estat espanyol. Es pot consultar el dossier de premsa que, encara que no és exhaustiu, perquè no hem pogut recopilar totes les ressenyes i tampoc inclouen les entrevistes en ràdio i televisió, donen una idea del ressò trobat en els mitjans. El mateix dia també, presentem en nombroses delegacions i subdelegacions del Govern un escrit acollint-nos al dret de petició demanant informació sobre els CIE i el dret a ser consultats prèviament a l'elaboració del Reglament.

Una mostra de l'oportunitat d'aquesta iniciativa la vam poder comprovar quan des de la Secretaria d'Estat d'Immigració i Emigració, juntament amb la Secretaria d'Estat de Seguretat, es va convocar precipitadament una reunió, a la qual vam ser convocades també algunes de les entitats signants del Manifest , just dos dies abans de la prevista (i anunciada) presentació d'aquest. L'intent de curtcircuitar el possible efecte de la publicació del Manifest i dels seus suports va quedar en evidència des del moment en què ni la Secretaria d'Immigració ni la de Seguretat, van oferir en aquesta reunió la més mínima opció creïble de participar en l'elaboració del Reglament pendent per als CIE.

Cal subratllar que amb diverses setmanes d'antelació, les entitats impulsores del Manifest havíem demanat una entrevista amb el Ministeri per traslladar les nostres reivindicacions sobre això, rebent el silenci per resposta. Només es va veure obligada a un intent de resposta davant la imminent aparició del Manifest i dels seus suports.

També hem gestionat una interpel·lació parlamentària referent a això, havent hagut de comparèixer el secretari d'Estat de Seguretat, Sr. Camacho, el passat 20 de juny, davant la Comissió d'Interior del Senat.

Per tot això, creiem que és summament important seguir recollint suports de més entitats i persones individuals, pel que demanem la teva implicació. Ens hem posat com a objectiu arribar a demanar la signatura de MIL entitats en tot el territori de l'estat espanyol així com de DEU MIL persones. Pensem que, encara que ambiciós, és un objectiu al nostre abast.

Esperem seguir comptant amb la teva implicació en aquesta tasca de treure a la llum la manca de drets de les persones tancades en els CIE i en mobilitzar el major nombre possible d'entitats i persones dirigides a influir en que el futur Reglament respecti els seus drets.

Plataforma Que el dret no s'aturi a la porta dels CIE

30 juny 2011