CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Memòria Antidiscrimatòria 2013 de l’Observatori contra l’Homofòbia: 384 denúncies rebudes

Diumenge, 24 agost, 2014

Guia Antidiscriminatòria: Què has de fer si t’agredeixen? Quins drets tenim?


L'Observatori Contra L'Homofobia es l'eina que tenim per lluitar contra l’Homofòbia (lesbofòbia i transfòbia) en totes les seves formes i donar el suport necessari a les víctimes.

Aquest observatori treballa en el disseny i implementació d'un sistema d’observació permanent davant la discriminació i l’homofòbia en els diferents escenaris on es puguin produir.

Informe anual, elaborat pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), sobre l'homofòbia a Catalunya. Aquesta Memòria és un reflex de les agressions i de les discriminacions a transsexuals, lesbianes i gais que han succeït durant el curs 2013.

Memòria Antidiscriminatòria del 2013 de l'Observatori contra l'Homofòbia:

Guia Antidiscriminatòria

Una agressió és una acte homofòbic que viola la llibertat fonamental de la persona.

És important der tenir clar que cal manifestar la nostra afectivitat i el nostre tarannà sense por. Emperò podem ser objecte d’una agressió.

QUÈ HAS DE FER SI T´AGREDEIXEN?

Informe Mèdic d’Agressions:
Adreçar-te tot d’una a un Centre d’Urgències (independentment de la gravetat) i demanar un Informe Mèdic d’Agressions És molt important que sigui d’Agressions perquè aquests informes es trameten directament al Jutjat de Guàrdia. No oblidar-nos de demanar una còpia.

Danys i Perjudicis:
Més endavant, i perquè es consideri Delicte i no pas falta, cal visitar un altre metge, com ara un psicòleg, dentista, oculista, traumatòleg, etc... per a que et faci un altre Informe Mèdic. Això permetrà que, un cop passat al jutjat, es puguin demanar Danys i Perjudicis.

Testimonis:
Telefonar algú conegut per explicar-li què ha passat. I si pot ser a un grup Gai, per exemple el FAGC: Oficina Antidiscriminatòria FAGC 24h - Tel 932172669. També és molt important d’aconseguir el testimoni d’algú que hagi vist l’agressió, en cas que n’hi hagi.

Presentar Denúncia al Jutjat de Guàrdia:
L’Oficina Antidiscriminatòria del FAGC pot fer la denúncia a nom teu. No dubtis en contactar amb nosaltres. En les denúncies per agressions cal que donis un màxim de detalls a l’hora de descriure el/s teu/s agressor/s:
Aspecte físic, altura, color i mida dels cabells, edat aproximada, manera de vestir, etc...
Explicar el decurs de l’agressió, lloc dels fets, dia i hora, etc...
Cal especificar, sempre, la intencionalitat de l’agressió i la NO provocació per part teva prèviament a aquesta.

Agressions verbals:
Es poden denunciar les agressions verbals que atemptin contra l’article 510 del Codi Penal, tenenint en compte que cal identificar l’agressor i comptar amb testimonis. Els casos més clars serien a la feina, l’escola o en llocs públics.

Administració pública:
En cas de ser discriminat per part de l’Administració pública, es pot demanar la intervenció del Síndic de Greuges o del Defensor del Pueblo.

QUINS DRETS TENIM?

Constitució:
art. 10.1 La dignitat de la persona, dels drets inviolables que li són ihnerents, el desenvolupaent lliure de la personalitat, el respecte a la llei i als altres drets d’altri, són fonaments de l’ordre públic i de la pau socila.
art. 14 Els espanyols són iguals davant la llei, i no hi pot haver cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.
art. 18.1 Hom garanteix el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Codi penal:
art. 510 Tothom qui provoqui la discriminació, l’odi o la violència contra grups o associacions, per motius racistes, antisemites, o d’altres referents a la ideologia, la religió o creences, la situació familiar, la pertinença dels seus mebres a una étnia o una raça, el seu origen nacional, el seu sexe, la seva orientació sexual, la malatia, o la incapacitat, són castigats amb penea de presó d’un a tres anys i una multa de sis a dotze mesos.

Estatut dels treballadors:
art 4.2. (...) A no ser discriminat per accedir al treball o una vegada contractat per raons de sexe (...), condició social (...) Al respecte de la seva intimitat i a la consideració que escau a la seva dignitat.

Diferents convenis col.lectius:
En diferents convenis col.lectius d’empreses privades o públiques, s’ha treballat el tema pel comité d’empresa o pels sindicats i s’ha aconseguit diversos drets laborals específics per a gais i lesbianes.

FONT: OBSERVATORI CONTRA L´HOMOFÒBIA

Més informació:

- WEB OBSERVATORI CONTRA L´HOMOFÒBIA

Presentació de l'Informe sobre l'homofòbia a Catalunya 2010-2011:

- WEB FRONT D´ALLIBERAMENT GAI DE CATALUNYA

- PER FER DENÚNCIA EN LÍNIA DE DISCRIMINACIÓ PER HOMOFÒBIA

- Text Llei Parlament per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia i la transfòbia, que inclou règim sancionador, un triomf de la Plataforma LGTBcat. Dictamen aprovat pel Consell de Garanties Estatutàries:

Attached documents