CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Mercaderies de RENFE en venda al millor postor

Dimarts, 30 abril, 2013

El 29 d'abril, responsables de Renfe‐Operadora i de DB Logistics AG (àrea de Mercaderies de la DB) signaven a Munich un Memoràndum d'Enteniment per a establir una “línia de cooperació” en l'àmbit del transport de Mercaderies per ferrocarril.

A l'Estat espanyol la política seguida pels successius governs per al ferrocarril, i més concretament, per al transport de mercaderies, ha estat la de l'abandó. Fins a tal punt que hem passat en els últims anys de transportar un 4% aproximadament del total de les mercaderies que es traslladen en el país a un escàs 2%, molt per sota del tant per cent transportat per la mitjana de la UE que se situa en el 16% i molt per sota d'altres ferrocarrils, com l'alemany, que transporta al voltant del 18% del total de les mercaderies que mou aquest país.

Una política d'abandó perfectament planificada: sense inversions en millora d'infraestructures i connexions amb altres mitjans de transport i sense potenciar aquest mitjà en detriment de la carretera, on aquest tipus de transport està saturat, amb el consegüent perill per a usuaris i població en general, si tenim en compte que entre les matèries transportades un gran nombre d'elles corresponen a matèries perilloses.

Ara, en un entorn liberalitzat i el 31 de juliol amb un àrea de Mercaderies segregada de l'empresa matriu Renfe‐Operadora, es pretenen signar convenis de col·laboració que en la pràctica suposaran que del possible increment en el transport de mercaderies per ferrocarril es beneficiïn altres empreses públiques ferroviàries d'Europa, i curiosament, la que es va postulant com agraciada és la DB alemanya.

Una operació coordinada i planificada per a donar entrada en el nostre ferrocarril i posar en safata d'altres països el sistema de transport de mercaderies construït i mantingut amb diners públics, altres fórmules que engega aquest govern per a pagar el deute contret amb l'estafa del rescat bancari.

Aquest és el futur que el Ministeri de Foment està preparant per al Sector Ferroviari, ara en Mercaderies i pròximament en la resta de l'empresa amb la liberalització de l'àrea de Viatgers, la reestructuració i tancament de Tallers i la posada a la disposició d'empreses privades, a mòdic preu, de línies i material que pertany al conjunt de la ciutadania.

CGT no es quedarà impasible i anem a actuar amb contundència davant aquestes agressions, pel futur i pels llocs de treball.

SFF-CGT

http://www.sff-cgt.org