CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Moviment laboral registrat i afiliació a la seguretat social – octubre 2011

Dimecres, 9 novembre, 2011

El nombre de desocupats registrats a l'octubre a les oficines dels serveis públics d'ocupació ha augmentat en 134.182 persones (un 3,17%) en relació amb el mes anterior, cosa que situa l'atur registrat a la xifra mai abans assolida a l'estat espanyol de 4.360.926 persones. Les dades d'afiliació a la Seguretat Social han estat també clarament negatives.

El nombre mitjà d'afiliats al Sistema de Seguretat Social durant el mes d'octubre se situa en 17.360.313 persones, després de baixar en 75.249 (un 0,43%) en comparació amb el mes anterior. En termes interanuals el nombre d'afiliats al Sistema de Seguretat ha baixat un 1,73% (hi ha 305.837 afiliats menys que fa un any).

Aquestes dades es produeixen en un mes d'octubre que tradicionalment inaugura el pitjor trimestre per a l'ocupació de l'estacional mercat laboral espanyol, de manera que cal esperar que en els pròxims mesos la situació es segueixi deteriorant.

El Ministeri d'Economia i Hisenda estima que eliminant els efectes que sobre l'ocupació té el calendari, la desocupació registrada a l'octubre es situaria en 4.404.531 persones, el que suposa 57.371 aturats més que el valor desestacionalitzat de l'atur registrat al setembre. D'altra banda, si als aturats registrats s'afegeixen altres demandants d'ocupació no ocupats que els serveis públics d'ocupació s'enquadren en altres categories (demandants amb disponibilitat limitada o que demanen una feina específica, aturats amb la demanda suspesa per estar realitzant un curs formatiu, treballadors eventuals agraris subsidiats, etc.), la xifra de demandants d'ocupació no ocupats ascendiria a 4.974.522 persones.

L'augment de l'atur registrat s'ha produït en tots els sectors econòmics, tots els grups d'edat, tots els sexes i totes les comunitats autònomes. No obstant això, si bé les xifres de l'atur registrat resulten ja per si mateixes escandaloses, hi ha altres que mostren com el mercat laboral espanyol està lluny de la recuperació, alhora que s'està deteriorant la qualitat de l'ocupació i el sistema de protecció per desocupació.

L'estancament econòmic queda reflectit en les dades de contractació: a l'octubre s'han registrat 1.294.801 contractes de treball, fet que suposa un descens de 51.286 (un 3,81%) sobre el mateix mes de l'any 2010.

El deteriorament el mercat laboral es pot comprovar en analitzar els tipus de contractació: els 97.265 contractes de treball de caràcter indefinit registrats a l'octubre representen només el 7,51% del total de contractes registrats. Suposen una reducció del 17,87% (21.157 contractes indefinits menys) en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. Des de començament d'any s'han registrat 960.566 contractes de treball indefinits, fet que suposa un descens del 6,46% (66.346 contractes indefinits menys) sobre el mateix període de l'any 2010.

Finalment, l'avanç de la crisi no fa sinó aprofundir en el deteriorament del sistema de protecció per desocupació:

* La cobertura del sistema de protecció per desocupació baixa fins al 68%, és a dir, un 10,1% menys que fa un any.

* Els beneficiaris d'alguna prestació van ser 2.720.661 persones, un 6% menys que al setembre del 2010.

* Les prestacions assistencials són més de la meitat (el 50,46%) del total de prestacions.

Nota: Les dades dels registres del Servei Públic d'Ocupació Estatal d'octubre de 2011 es refereixen a l'atur i els contractes registrats en aquest mes. Els relatius a les prestacions per desocupació es refereixen al mes anterior (setembre de 2011). Les dades d'afiliació a la Seguretat Social es refereixen a octubre de 2011.

Attached documents