CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

No ens prengui el pèl, Sr Conseller d’Educació

Dilluns, 15 octubre, 2007
Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en email
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en print

Malgrat la versió oficial del Departament d’Educació que el curs 2007-2008 ha començat amb normalitat i amb més inversions en professorat i centres i més projectes de millora de la qualitat, des de la CGT oposem aquestes altres realitats de l’inici de curs:

- L’educació més cara de l’Estat, la tornada a un centre públic suposa uns 630 € per alumne i 1.480 € en un centre privat, tot i que una gran majoria estan concertats, segons dades d’una federació de consumidors. Novament, el principi de gratuïtat queda lluny de ser un dels objectius del Departament d’Educació i de la Generalitat

- L’augment de barracots escolars (un 10% més, 802 en total) als centres públics, la qual cosa demostra que el Departament no té voluntat o és incapaç de fer front a l’augment de demanda escolar pública.

- En molts centres públiques, les ràtios alumnes/professors a l’aula se superen ja al setembre, sense desdoblar els grups d’alumnes i incomplint el que estableix la LOE. Al llarg del curs aquest excés d’alumnes a l’aula s’incrementarà per l’arribada de nouvinguts. Aquesta circumstància repercuteix negativament en l’atenció als i a les alumnes.

- L’ampliació de la 6ª hora als centres públics de localitats entre 5.000 i 10.000 habitants, tot i la negativa experiència del curs passat (problemes en la cobertura de substitucions, dificultats d’adaptació de professorat de secundària nomenat a primària, pèrdua de temps i espais per a la coordinació pedagògica i l’atenció a la diversitat…) Una decisió populista i electoralista que torna a passar per sobre dels criteris i les necessitats pedagògiques.

- L’empitjorament de les condicions de treball del professorat interí: augment de la mobilitat geogràfica pels acollits al pacte d’estabilitat que passen de poder treballar en 4 comarques a totes les de Tarragona, Lleida i Girona o 2 Serveis Territorials en Barcelona; increment de la mobilitat funcional atès que molts professors de secundària es veure obligats per les circumstàncies a fer substitucions a primària…, com a conseqüència de l’acord de 26 de juny entre el Departament i USTECSTEs, CCOO, ASPEPC-SPS i UGT.

- L’incompliment de l’augment de plantilles necessari en els centre públics de Formació Permanent d‘Adults (de 300 n’han donat 105), que suposen llargues llistes d’espera i la vulneració del dret a l’educació, agreujat en alguns centres per la segregació del professorat depenent dels Ajuntaments exclòs de l’oferta educativa.

- La vulneració de les normes de matriculació per part de la privada concertada (selecció alumnat, cobrament quotes, no reserva de places...) i el fracàs o inutilitat efectiva de les Oficines úniques i de les comissions de matriculació.

- L’increment de les subvencions a la privada concertada (aquest curs es destinaran: 5 milions d’euros per a subvencions d’activitats complementàries per l’alumnat amb necessitats educatives específiques, 5 milions i mig per a subvencions de despeses de personal de menjador, esbarjo i transports en educació especial, 1 milió i mig per al suport a l’acollida i a l’aprenentatge del català i 9,6 milions per a l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys)

- Els centres públics assumeixen el gruix de l’escolarització de l’alumnat immigrant (82 %)mentre el Departament permet i justifica les pràctiques selectives xenòfobes de la privada concertada.

- El procés d’externalització i privatització de serveis relacionats amb l’entorn educatiu i el diversos plans (d’entorn, de millora...) Un dels exemples més evidents és la tasca de l’IMEB de l’Ajuntament de Barcelona amb els centres públics de la ciutat, fins i tot amb la contractació a través d’ETTs.

- La utilització arbitrària i massiva de comissions de serveis sense cap tipus de control ni lligam amb les necessitats pedagògiques dels centres.

- La manca de previsió per a la cobertura de places, substitucions i mitges jornades motivades per l’aplicació de la 6a hora a primària i la retallada de plantilles, d’hores de música i de plàstica i determinats plans de millora a secundària.

- Alguns centres públics no van poder començar el curs amb normalitat.

Per a la CGT Ensenyament la manca d’inversió pública, de polítiques de compensació socioeconòmiques i de dignitat en les condicions laborals d’una part del professorat són negatives per aconseguir una educació pública de qualitat.

Federació d'Ensenyament CGT Catalunya
www.cgtcatalunya.cat/cgtense

<\/span>
Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en email
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en print
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció