CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Nou llibre: “Crisis capitalista y economía solidaria”

Dimecres, 8 juliol, 2009

Aquest llibre que acaba de sortir publicat, s’emmarca en la col·lecció d’Economia Solidària impulsada per la Xarxa d'Economia Solidària amb l’uruguaiana editorial Nordan i Icària editorial.


"Crisis capitalista y economía solidaria.

Una economía que emerge como alternativa real"

llibre de Jean-Lous Laville i Jordi Garcia Jané

L'esclat de la crisi deixa a la vista que l'autorregulació del mercat és un mite i que el capitalisme, a més de generar desigualtat i ser ecològicament insostenible, resulta intrínsecament inestable i ineficient.

Al mateix temps assistim a l'expansió d'iniciatives econòmiques diferents a les capitalistes. Ens referim a l'anomenada economia social o solidària: cooperatives, grups de consum responsable, banques ètiques... Totes elles ens demostren que existeixen altres formes de produir, consumir i finançar-se regides per lògiques democràtiques, sostenibles i solidàries, i que a més són prou resistents perquè moltes assoleixin sobreviure en un mitjà tan hostil com són el mercat i la societat capitalistes.

La tesi d'aquest llibre és que aquestes iniciatives constituïxen embrions d'una altra economia més justa, democràtica i sostenible, una economia entesa, com la producció i distribució dels béns i serveis necessaris per a una vida digna, tenint en compte les limitacions de la naturalesa.

Per a l'economia social i solidària, la present crisi ha de ser interpretada, sobretot, en clau d'oportunitat. Oportunitat per a créixer; oportunitat per a transformar les regles del joc econòmic; oportunitat, en fi, per a obrir un debat social sobre els objectius de l'economia i per a explorar alternatives econòmiques que superin tant el totalitarisme del mercat com el totalitarisme estatal.

- Jean-Louis Laville és sociòleg i economista, professor del Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam). Després d'haver estat investigador i haver dirigit un laboratori del CNRS, ha prosseguit les seves investigacions de sociologia econòmica en el Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique (Lise, CNRS-Cnam,París) i és coordinador europeu del Karl Polanyi Institute of Political Economy. Director de col·leccions editorials a Brasil, França i Itàlia, ha publicat recentment: Sociologie donis services (Erès, 2005), Action publiqui et économie solidaire (Erès, 2007, dirigit juntament amb J.P. Magnen, G.C. de França Filho, A. Medeiros), Dictionnaire de l'autre économie (Gallimard, 2007, dirigit amb A.D. Cattani) i Travail, uneix nouvelle question politique (Desclée de Brouwer, 2008).

- Jordi Garcia Jané és cooperativista, docent i conferenciant sobre temes relacionats amb el cooperativisme, l'economia solidària i les alternatives socials en general, temàtiques sobre les quals ha escrit nombrosos articles i alguns llibres en col·laboració amb altres autors (Abajo los muros de los cuarteles, Amb raó insubmissió, La dimensión cooperativa, Produire de la Richesse Autrement, Una caja de herramientas para la economía solidaria y Democràcia econòmica). Participa activament en diversos moviments socials, entre ells el de l'economia solidària, a través de la Xarxa d’Economia Solidària, a Catalunya. A més, és fundador i membre del col·lectiu editor de la revista alternativa d'actualitat mensual Illacrua, i coordinador de la revista d'autogestió i economia cooperativa Nexe.

- Sèrie Economia solidària

El terme economia solidària designa la subordinació de l'economia a la seva finalitat: proveir, de manera sostenible, les bases materials per al desenvolupament personal, social i ambiental del ser humà. El valor central de l'economia solidària és el treball humà. La referència de l'economia solidària és cada subjecte i, alhora, tota la societat concebuda també com subjecte. Per tant, l'eficiència econòmica no es delimita pels beneficis materials d'una iniciativa, sinó que es defineix en funció de la qualitat de vida i de la felicitat dels seus membres i, al mateix temps, de tota la societat com sistema global. L'economia solidària, com una nova forma de produir, de consumir i de distribuir, es proposa com alternativa viable i sostenible per a la satisfacció de les necessitats individuals i col·lectives.

ÍNDEX I CONTINGUTS

Prefaci, José Arocena

Introducció, Jean-Louis Laville y Jordi Garcia Jané

I. La economía solidaria: un movimiento internacional, Jean-Louis Laville

De la proactividad a la reactividad

Iniciativas locales e internacionales

Un nuevo cuestionamiento de la economía

II. La economía solidaria en perspectiva, Jean-Louis Laville

Por una sociología económica alimentada por la historia

La construcción de lo económico y de lo social

La sinergia Estado-Mercado

Estado-Mercado: de la sinergia al dilema

La actualidad de un proyecto de economía solidaria

Los retos de la economía solidaria

Instituciones intermedias y cambio democrático

III. La economía solidaria en el Estado español, Jordi Garcia Jané

Muchos nombres para una realidad heterogénea

La delimitación del sector y sus componentes

Radiografía del sector

Las familias de la economía solidaria

Ámbitos de coordinación y representación

Luces y sombras de la economía solidaria

Otra economía es posible

IV. La economía solidaria ante un mundo en crisis, Jordi Garcia Jané

Enfoques sobre la economía solidaria

Capacidades transformadoras de la economía solidaria

Una estrategia de avance con las dos piernas

Consideraciones finales