CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Nova Llei d’Administració Local: Brutal atac del PP al municipalisme amb l’única finalitat del lucre

Dimarts, 17 desembre, 2013

La nova llei d'Administració Local que vol tirar endavant el govern del PP arremet directament contra les institucions més properes als veïns: els petits ajuntaments, les entitats locals inferiors al municipi, tals com parròquies, llogarets i pedanies, i els consells oberts, és a dir, aquelles entitats que tenen una població amb dret a vot inferior a cent habitants, els alcaldes dels quals es trien a mà alçada i les funcions del Ple són assumides per la reunió en assemblea dels veïns.

Ens volen vendre la idea que es tracta de millorar l'eficàcia deixant la gestió i administració d'aquestes entitats en mans de Diputacions i Comunitats Autònomes, però la veritat és que no es tracta de res més que de continuar allunyant els centres de Poder del control ciutadà i d'espoliar les seves propietats col·lectives per a posar-les en mans privades. Aquestes entitats han gaudit de boscos, prats, lleres fluvials, forns i pous de forma comunal, una riquesa autogestionada que de cap manera es pot escapar a la rapinya dels voltors del Capital.

També és cert que, fins ara, la gestió, explotació i protecció d'aquestes propietats comunals han proporcionat als veïns múltiples formes d'ocupació i autoocupació relacionades amb la cura del públic, treballs que aquesta nova llei portarà a l'extinció. Moltes d'aquestes petites entitats locals han sufragat també les despeses necessàries per a mantenir una sèrie de prestacions bàsiques (mestres, serveis mèdics, autobusos, etc.) que també desapareixeran.

Des de la Confederació General del Treball volem ressaltar que, més enllà de la pèrdua d'ocupació pública que això suposa, aquesta llei ataca directament a la base dels nostres principis ideològics. Un dels més importants, quant a organització territorial es refereix, és l'anomenat Municipalisme Llibertari, basat en institucions veïnals d'índole assembleària que, practicant la democràcia directa, es federarien en una confederació de municipis o comunes lliures, sent una alternativa a l'Estat centralitzat. El més recent formulador d'aquesta tesi va ser l'historiador, filòsof i professor universitari nord-americà mort el 2006, Murray Bookchin, que va evolucionar des del marxisme tradicional al comunisme llibertari de Piotr Kropotkin.

Per tot això, des de CGT exigim la retirada d'aquesta llei perquè no es porti a terme la definitiva desaparició de l'últim vestigi de municipalisme a l'Estat espanyol.

Secretariat Permanent del Sindicat de Treballadors de l'Administració Pública de Madrid de la Confederació General del Treball (STAP-CGT)