CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Precarietat laboral a l’Hospital Pius de Valls

Dilluns, 21 gener, 2019

La mala salut de la democràcia, el retrocés dels drets socials i laborals que ens envolten tenen les seves conseqüències en l'Hospital Pius de Valls, on la transparència brilla per la seva absència. En la dinàmica de prendre el pèl en general, la direcció de RRHH i la Gerència, deuen pensar que la representació Sindical en el Pius som imbècils.

L'Hospital Pius ha sofert, com tota la sanitat concertada catalana, anys de retallades salarials i socials. Les suposades millories que havia d'aportar la signatura del II Conveni SISCAT per part dels Sindicats afins a les patronals han estat mínimes i no aconsegueixen pal·liar la situació. La petita millora d'una reducció de 14 hores anuals del computacional horari anual (en 2015 ens van augmentar la jornada anual en 48 hores) ha estat utilitzada per l’empresa per a realitzar una distribució horària anual unilateral que perjudica encara més als treballadors.

La precarietat laboral, que es manifesta en una de les seves formes en el concatenar de contractes eventuals de més de 3 anys de durada, va fer que aquesta Secció sindical presentés denúncia davant la Inspecció de Treball de Tarragona, que com sempre actua tard i malament (potser per falta de mitjans?).

Davant el requeriment de l'Organisme de Treball, l'empresa s’acull al seu caràcter d'administració pública (quan l'interessa és administració pública i quan no li interessa és un ens privat) i es compromet a realitzar convocatòries d'acord amb els principis de mèrit i capacitat. Estem d'acord a les convocatòries Publiques, al cap i a la fi l’ Hospital Pius de Valls es nodreix del diner públic en un 95%. Allò en que no estem d'acord és com l’empresa està gestionant aquestes convocatòries. Ho fa a través d'uns criteris que no han estat acceptats pel comitè d’empresa, integrament per la representació de l'empresa. Al comitè d’empresa i sindicats se li lliura una informació esbiaixada de CV tot escudant-se en LPD, lògicament això ha estat denunciat davant els jutjats de lo social, que amb una mica de sort ho solucionarà en 3 anys.

En contradicció amb aquesta filosofia de transparència d'Empresa pública, canviïn treballadors amb anys d'experiència per altres que no han estat sotmesos a concurs públic en detriment de la promoció interna.

Qualsevol proposta de millora laboral, ja sigui d'acord de prejubilacions anticipades, de Salut Laboral o altres millores socials són rebutjades per falta de pressupost «no hi ha diners», el SCC no dóna per més ?

En aquesta política d'austeritat es canvia el sistema informàtic de l’Hospital Pius de Valls, ordinadors, programari, etc, amb un cost —reconegut—d' 1,5 milions d'euros. Els diners, segons la Gerència, seran assumits pel Servei Català de Salut (SCS). Una contradicció per part del SCS que si bé ha vist els últims pressupostos del GOVERN de 2017 destinats a augmentar el sanejament, en part gràcies a les pressions de la CUP, no n'hi ha prou per restablir les antigues condicions laborals en el SISCAT. La retribució variable per Objectius (DPO) no la cobren els treballadors des del 2012, ja que la Gerència no presenta un equilibri pressupostari entre el diners que paga el SCS i els costos originats per la sanitat. Els treballadors hem de contribuir amb una part de la nostra remuneració a l'atenció de la població i manteniment del centre. Aquí ha de ser el delegat de Sanitat al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, qui haurà de donar una explicació, quan ens tingui a bé de rebre’ns .. té una agenda molt ajustada.

En aquesta situació veiem com les nostres legítimes i necessàries aspiracions de millorar les condicions laborals són menyspreades: en el col·lectiu administratiu s’endarrereix la demanda, més que justificada, de la qualificació professional; en el col·lectiu de manteniment el personal és mínim per fer front a tots els centres que han d'assumir a més el deteriorament de les instal·lacions pel pas dels anys i nul·la renovació; en el personal assistencial (metges, infermeria, assistents sanitaris i diplomatures) està desmotivat, cosa que s’està materialitzant en fuga de professionals que en alguns serveis arriba a ser preocupant ja que posa perill la continuïtat assistencial. Davant tot això la direcció assistencial (excepte alguna honrosa excepció) econòmica i la RRHH semblen viure en un món paral·lel, important-los molt poc la situació real que viuen els treballadors a l’Hospital Pius de Valls.

La secció Sindical de la CGT té la majoria de delegats en el comitè d’Empresa.

Valls, 21 de gener de 2019

Sindicat d’Activitats Diverses de l’ALT CAMP i la CONCA DE BARBERÀ de la CGT