CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Pressupost militar espanyol per a 2010: Crisi? Quina crisi?

Dilluns, 9 novembre, 2009

El Centre Delàs de Justícia i Pau, com cada any, fa una valoració de la despesa militar de l'Estat espanyol amb motiu de l'aprovació dels Pressupostos de l'Estat. El pressupost del Ministeri de Defensa per a l'any 2010 ascendeix a 9.155 milions d'euros i suposa una disminució del 6,2% respecte a l'any anterior.

Malgrat això, la despesa militar total és bastant més elevat ja que hi ha despeses que malgrat ser militars, no estan comptabilitzades dintre el Ministeri de Defensa. La despesa militar total, doncs, suma 18.161 milions d'euros i suposa una disminució del 2,4% respecte al 2009.

Una de les partides que més han baixat en els pressupostos del Ministeri de Defensa de 2010 són les inversions militars. Disminuiran el 23,5%, encara que aquest fet no ha conduït a suspendre cap projecte militar. A més, fa falta afegir que malgrat s'anuncia que baixen significativament en realitat, és probable que no acabin disminuint tant. Això és així perquè el pressupost liquidat a final d'any sol patir una gran desviació respecte al que estava pressupostat inicialment. A data de 30 de setembre de 2009, per exemple, les despeses del Ministeri de Defensa en comptes de baixar un 3% com s'havia anunciat en el pressupost inicial pujaven prop d'un 8%.

La R+D militar és una partida que també disminuïx bastant respecte al 2009 (19,1%). A més, es tracta d'una partida carregada de controvèrsia. Un 81% de la R+D militar surt del Ministeri d'Indústria en forma de crèdits a la indústria militar, 951 milions d'euros per a 2010. Aquesta fórmula ve funcionant des de 1997 i ja acumula un crèdit per valor de 14.205 milions d’euros, dels quals encara no s'han retornat ni el 1% del total.

Podeu accedir a l'informe del Centre d’Estudis per la Pau J.M.Delàs Justícia i Pau anant a:
www.antimilitaristas.org/IMG/pdf/Informe_gasto_2010.pdf


Una altra interpretació de Insumissia (www.antimilitaristas.org) incrementa encara més la despesa militar a l'incloure conceptes que el Centre d'Estudis per la Pau J.M.Delàs no contempla:

PRESSUPOST GENERAL DE L'ESTAT ESPANYOL 2010: 185.249 milions d'euros

PRESSUPOST DESTINAT A DESPESES MILITARS: 23.115'03 milions d'euros, el que suposa un 12'47 % dels Pressupostos Generals de l'Estat.

- 1.- “Despesa Militar”, més estricta i reduïda, que només computa partides clarament relacionades amb les Forces Armades (en milions d'euros):

Pressupost del Ministeri de Defensa: 7.694'86

Organismes Autònoms del Ministeri de Defensa: 1.218'19

Centre Nacional d'Intel·ligència: 241'37

Classes Passives Militars: 3.328'59

Aportacions a institucions militars estrangeres: 11'07

Partides per a investigació militar del Ministeri d'Indústria: 950'91

Institut Social de les Forces Armades (ISFAS): 617'53

Interessos sobre el deute generat per la Despesa Militar: 1.125'20

Direcció general de la Guàrdia Civil (Institució que forma part de les Forces Armades), Formació i Cossos de Reserva: 2.973'17.

Sumant aquests capítols, tenim un resultat de 18.160´89 milions d'euros, la qual cosa suposa un 9'8 % pel que fa al total dels Pressupostos Generals de l'Estat.

- 2.- Una segona xifra que inclou realitats de la nostra societat que, al nostre parer, suposen una intrusió de formes i valors del terreny militar en la mateixa. A aquest segon càlcul li direm “Despesa Militar + Control Social”, i inclou les següents partides (en milions d'euros):

Totes les anteriors: 18.160'89

Formació dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat: Policia: 55'76

Forces i Cossos de Reserva: Policia: 511'17

Seguretat Ciutadana: Policia: 2.724'73

Seguretat Ciutadana: Secretaria d'Estat de la Seguretat: 320'45

Seguretat Ciutadana: Gerència d'Infraestructures i Equipaments de la Seguretat de l'Estat: 29'21

Actuacions policials en matèria de droga: policia: 41'27

Actuacions policials en matèria de droga: Secretaria d'Estat de la Seguretat: 5'55

Transferències internes: Secretaria d'Estat de la Seguretat: 2'17

Transferències internes: Secretària General d'Institucions Penitenciàries: 22'52

Centres i Institucions Penitenciàries: 1.208'64

Treball, formació i assistència a reclusos: 32'67.

Sumant aquests altres capítols, el resultat és de 23.115´03 milions d'euros, el que suposa un 12'47 % dels Pressupostos Generals de l'Estat.