CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Pressupostos UAB 2010: observacions i preguntes de la Secció Sindical de la CGT

Divendres, 13 novembre, 2009

El dia 11 de novembre estava convocada una sessió extraordinària del Consell de Govern amb la presentació de la proposta del pressupost de la UAB per a l’any 2010. Quan es consulta la documentació disponible (http://webs2002.uab.es/o-coordinacio-institucional/CONSELL/Punt-unic/presentaci%F3n_pressupost_2010.ppt) hom es troba amb que:

1.- Quan es parla de la restricció de la despesa del Capítol I es fa referència (diapositiva 9 del document esmentat) a:

- Nou règim de substitucions de PAS i PA

- Congelació de noves mesures de personal

- Nou model de programació acadèmica

Aquestes tres qüestions, en què es concreten? Què passa amb els contractes en precari d’una part significativa del professorat i del personal laboral?

2.- A la mateixa diapositiva 9, en l'epígraf "Restricció de la despesa corrent en bens i serveis (Capítol II)" es fa esment a:

"Contenció de la despesa en fluids, manteniments i altres"

Això en què es concreta? Quin impacte tindrà sobre l'estat de les instal·lacions i la seguretat dels seus usuaris?

3.- Volem saber en quant s'han incrementat en els darrers anys les despeses lligades a remuneracions addicionals per ocupació de càrrecs a membres de l’equip de Govern, delegats, subdelegats etc. de la Rectora i Gerència? Què passa amb la contenció de les despeses de representació de l'equip de Govern i de la Gerència (viatges, dietes, etc)?

4.- En la diapositiva 3 del document es parla de la incertesa en el cobrament del Pla de Millora de Finançament de les Universitats Públiques Catalanes aprovat per la Generalitat. Com és que la Rectora no pren mesures de pressió (per exemple, recorrent als mitjans informatius) per denunciar que les quantitats corresponents al 2008 encara no s'han fet efectives en la seva totalitat? (solament s'ha fet efectiu el 45%). Disposa la Rectora de voluntat per prendre tals mesures?

5.- En la diapositiva 5 s'explicita com fins i tot cobrant les quantitats pendents del Pla de millora, la UAB té un dèficit acumulat previst de 30.916.571 euros. El dèficit anual previst per a l’any 2009 és de 18.000.000 euros!!! Com a possibles vies per eixugar-lo, en la diapositiva 6 s'apunta l'increment de taxes de màsters als estudiants extracomunitaris. I per què no enfocar-ho reduint els complements monetaris dels càrrecs de Gestió de l'Equip de Govern i de Gerència?

6.- En relació al dèficit, a la diapositiva 5 es desglossen les xifres anuals des de l’any 1999 fins ara. Ens preguntem què passa amb els pressupostos dels ens que formen part de l'anomenada Fundació-UAB? Què va passar, en termes econòmics, amb les antigues “Fundació Indústries de la Informació” o la “Fundació Universitària de Turisme i Lleure”? I amb la “Fundació Empresa-Ciència? Al llarg del mateix període 1999-2009, quines han estat les operacions immobiliàries que ha dut la UAB a Sabadell i a d’altres indrets?

7.- Quina és la xifra de negoci de les empreses concessionàries de serveis que operen a la UAB i a les fundacions en les que participen? Quin és el seu volum de benefici al llarg dels darrers anys?

8.- En l’informe que va fer públic fa uns mesos la Sindicatura de Comptes es feien una sèrie d’observacions a propòsit de determinades qüestions de les que fins i tot la premsa es va fer ressò en el seu dia (finançament, praxis comptable...). S’ha fet quelcom per a corregir-les?

Secció Sindical de la CGT a la UAB