CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Primer Premi Literari Pablo Díez

Dilluns, 22 gener, 2007

Per a escrits que no superin els 5 folis d'extensió

CONVOCAT PER LA PLATAFORMA PABLO DÍEZ

En record de Pablo Díez Cuesta, conductor d'autobús de TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) que es va suïcidar al ser acomiadat per l'empresa després de ser acusat sense proves de quedar-se amb l'import d'un bitllet (1,10 €), la Plataforma Pablo Díez convoca aquest premi literari que duu el seu nom, que es lliurarà tots els anys coincidint amb l'aniversari de la seva mort i que es regirà per les següents BASES

PRIMERA.
Podran participar quantes persones ho desitgin, qualsevol que sigui la seva procedència. Només s'admetrà un treball per autor.

SEGONA. Els originals haurien de ser inèdits i estar escrits en llengua castellana o catalana.

TERCERA.
S'estableixen els següents premis:
- Un premi de 400 € i diploma a un treball en prosa sobre el cas Pablo Díez.
- Un premi de 400 € i diploma a un treball en prosa sobre el tema de l'assetjament laboral o l'abús de poder
- Un premi de 400 € i diploma a un treball en prosa sobre qualsevol dels temes anteriors escrit per un treballador de TMB.

QUARTA.
Els originals es presentaran en triple versió, en folis mecanografiats a doble espai, grandària DIN-A4, escrits per una sola cara, i degudament numerats i engrapats. Tindran una extensió màxima de 5 folis.

CINQUENA.
Els treballs es presentaran signats amb pseudònim. Les dades de l'autor (nom, cognoms, domicili, telèfon i correu electrònic) s'inclouran en un sobre tancat en l'exterior del qual figurarà el pseudònim, el premi al que concorre i, si escau, indicació que és treballador de TMB.

SISENA.
El termini d'admissió de treballs finalitzarà el 28 de febrer de 2007. Les obres s'enviaran a Plataforma Pablo Díez, Apartat de Correus 22.269, 08080 Barcelona. S'indicarà en el sobre “Per al I Premi Literari Pablo Díez”.

SETENA.
Els interessats poden sol·licitar les bases completes de la convocatòria a: plataformapablodiez@hotmail.com
Es pot obtenir més informació sobre el cas Pablo Díez en www.pablodiez.com.

VUITENA.
El lliurament de premis tindrà lloc el dia 29 de març a les 7 de la tarda en el local de la FAVB, c/ Obradors, 6, Barcelona. Serà imprescindible la presència dels autors premiats en aquest acte.

NOVENA.
No es mantindrà correspondència sobre el concurs. La fallada del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer directament als autors guardonats. Els originals no premiats seran destruïts.

DESENA.
La Plataforma Pablo Díez es reserva el dret de publicar els treballs premiats durant un any en la forma que estimi convenient.

ONZENA.
La participació en aquest certamen implica l'acceptació íntegra d'aquestes bases.