CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Protecció de Dades exigeix ​​a TMB que reveli els noms i els sous dels seus directius

Dimecres, 8 juny, 2016

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades desmunta l'última excusa de l'empresa pública per no revelar les dades i sous del seu personal fora de conveni en resposta a una petició de Catalunya Plural.

Considera que TMB té "el deure de donar publicitat activa" als noms i sous del seu personal fora de conveni, cosa a la qual l'empresa s'ha negat reiteradament incomplint la llei de Transparència

A TMB se li acaben les excuses per no revelar la llista dels seus directius i les seves retribucions. L'últim cop a l'actitud d'ocultació de l'empresa de transports de Barcelona, la empresa pública catalana més gran, ha arribat de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que ha emès un informe en què desmunta la raó donada fins ara per TMB per no atendre la petició realitzada per Catalunya Plural, a l'assegurar que els noms dels treballadors fora de conveni no poden considerar-se dades especialment protegides.

Per aquest motiu, en el dictamen l'Autoritat reclama a TMB no només que es doni accés a la informació, tal com Catalunya Plural va reclamar el passat febrer, sinó que recorda que l'empresa té obligació de publicar aquestes dades per iniciativa pròpia. Segons l'informe, emès a petició de l'Agència de Garantia d'Accés a la Informació Pública, TMB ha de donar a conèixer tant la seva plantilla completa com els noms de les persones fora de conveni, a més de les seves retribucions íntegres. I, tot això, des de 2007, amb els respectius canvis que s'hagin dut a terme des de llavors.

TMB s'ha negat a revelar els noms i sous dels seus directius des del febrer passat, quan Catalunya Plural va realitzar una petició formal mitjançant la Llei de Transparència. L'empresa, que depèn de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i està presidida per Mercedes Vidal, regidora de Transports de Barcelona, va respondre de forma incompleta, pel que el GAIP (Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública) va obrir un expedient que ha de resoldre en les pròximes setmanes.

En el transcurs del procés de resolució d'aquest expedient, TMB va al·legar que no podia donar accés a la informació reclamada ja que, segons interpretaven, la llei de protecció de dades els impediria desvetllar les identitats dels seus treballadors. No obstant això, l'informe remès per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades contradiu aquesta explicació, i dóna la raó a aquest diari a l'entendre que cap de les tres peticions realitzades afecta dades especialment protegides per la llei, i sí a informació que segons la llei de Transparència ha de ser pública. De fet, l'informe va més enllà a l'assegurar que en el cas dels llocs directius i d'especial responsabilitat l'empresa té el deure de donar-ne publicitat activa, cosa que en aquest moment no passa a la seva web de transparència.

Protecció de Dades considera que TMB ha de fer públics tres grups de dades. D'una banda, la plantilla completa i la relació de llocs de treball. Per una altra, la "identificació de les persones que ocupen o han ocupat qualsevol lloc de treball fora de conveni de les tres empreses des de l'any 2007". En tercer lloc, "les retribucions íntegres individualitzades associades a cada lloc de personal directiu o que ocupa llocs de confiança o d'especial responsabilitat". En el cas del personal fora de conveni, 579 persones que cobren en total 35 milions d'euros, l'agència considera que "tenint en compte el caràcter excepcional d'aquests llocs de treball", el seu coneixement "té molta més rellevància" per poder dur a terme una "avaluació de l'actuació administrativa".

El procediment obert per aquest diari continua en procés de tràmit en el si de la Comissió de Garantia d'Accés a la Informació Pública, entitat que un cop conegut l'informe de Protecció de Dades va notificar que resoldria abans del proper 28 de juny.

* Notícia publicada a Catalunya Plural
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/barcelona/Proteccio-Dades-TMB-els-directius_0_523898514.html