CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Reclamació revaloració de les pensions del 2012

Dissabte, 16 març, 2013

Explicació de la reclamació de revaloritzacions de pensions:

A tots els ens de la CGT de Catalunya

Probablement ens trobarem en breu en una campanya de reclamació de la revalorització de les pensions contributives percebudes per els pensionistes que ja ho fossin el any 2011.

Es tracta de reclamar el incompliment per part del estat de lo que ell mateix ha legislat en tema de pensions i de re valorització de les mateixes havent NO aplicat la re valorització que per llei corresponia al 2012.
La campanya, si es fa, s’organitzarà des de AA.VV. i casals d’avis.
Poden exercir el seu dret a reclamar qui fos pensionista ja en el 2011 i cobrés una pensió que no tingués complement a mínims.

Es una reclamació individual que fins arribar a Magistratura només te la necessitat de complimentar els documents de reclamació. Una vegada transcorreguts el terminis corresponents es pot interposar una reclamació judicial a Magistratura. Aquest fet port comportar una despesa econòmica que es pot evitar si es demana la aplicació de justícia gratuïta.

Aquest treball ha estat preparat per el gabinet del col·lectiu Ronda que fins i tot al model de reclamació judicial ja el prepara per sol·licitar la justícia gratuïta.

Us facilitem els documents perquè en tingueu coneixement i si o valoreu en feu la difusió que creieu mes escaient.


SECRETARIA ORGANITZACIÓ CGT CATALUNYA

Pensions

Demanda revaloració

Com ja vàrem fer amb els escrits de sol·licitud i reclamació prèvia, el Col·lectiu Ronda posa a disposició de tothom interessat, de forma gratuïta, un model de demanda per tal de reclamar l'import de la revaloració de les pensions corresponents al període comprès entre gener i novembre de 2012.

Les persones pensionistes tenen dret a veure compensada la pèrdua de poder adquisitiu acumulada durant l'any 2012. Així ho determina, de forma nítida i precisa, la Llei General de la Seguretat Social. L'executiu espanyol, per tant, es situa en la més flagrant il·legalitat amb la seva decisió de no abonar als milions de perceptors de prestacions de jubilació de l'Estat espanyol l'import de la revaloració de les seves pensions corresponents al període comprès entre gener i novembre de 2012.

Contra aquesta situació evidentment injusta i de vulneració de la legalitat vigent, des del Col·lectiu Ronda hem engegat una campanya per facilitar a totes les persones interessades els escrits de reclamació que han d'adreçar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per tal d'exigir aquesta revaloració que la llei garanteix.

Resposta negativa

Malauradament, l'INSS està responent en termes negatius a les sol·licituds i reclamacions prèvies presentades per centenars de persones a tot l'Estat, reiterant-se en el seu incompliment de la llei i violació dels drets de les persones pensionistes.

Sent així, i després d'esgotar la via administrativa com és preceptiu, el Col·lectiu Ronda anima a les persones damnificades per aquesta actuació irregular de l'administració a defensar els seus drets als tribunals, presentant demandes davant els Jutjats Socials o el Contenciós-Administratiu en cas de ser funcionaris/es.

La demanda

Com hem fet anteriorment, des del Col·lectiu Ronda hem creat un model de demanda judicial que posem a la vostra disposició de forma totalment lliure i gratuïta. Tal i com dèiem, aquesta demanda ha de ser presentada als Jutjats Socials prenent en consideració aquesta informació:

• La demanda està exempta del pagament de TAXES JUDICIALS. No haurem de pagar per presentar-la.

• A la pròpia demanda s'inclou la petició que se'ns assigni un advocat en virtut del nostre dret a Assistència Jurídica Gratuïta com a beneficiaris de la Seguretat Social. No caldrà, per tant, buscar ni pagar un advocat/da que ens representi.

Descarrega't el model de demanda judicial

Via judicial

Tal i com hem esmentat, abans de presentar aquesta demanda judicial és necessari haver esgotat la via administrativa. És a dir, presentar la sol·licitud i, en cas de rebre una resposta negativa o transcorreguts 3 mesos sense obtenir resposta, la reclamació prèvia. Aquest és l'esquema explicatiu:

• Pas 1. Sol·licitud de revaloració

Es presenta a qualsevol oficina de l'INSS. Original i còpia

Més informació + formular i de sol·licitud

Si rebem una resolució denegatòria o passen 3 mesos sense obtenir resposta, disposem de 30 dies per presentar reclamació prèvia:

• Pas 2. Reclamació prèvia

Igualment a qualsevol oficina de l'INSS. Original i còpia

Més informació + formulari reclamació prèvia

Transcorreguts 45 dies des de la presentació de la reclamació prèvia sense obtenir resposta, la petició es considera denegada. Disposem a partir d'aquesta data de 30 dies per presentar la nostra demanda judicial davant el Jutjat Social (Ronda Sant Pere, 41, Barcelona).

Cal presentar escrit de demanda més 2 copies de les resolucions denegatòries de la sol·licitud i la reclamació prèvia
Jutjats Socials a Barcelona: Rda. Sant Pere, 41

Descarregar model de demanda

Comparteix aquesta informació!

Demanda de revaloració de pensions 2012:

Reclamació al INSS revaloració pensions:

Més informació:

- Col.lectiu Ronda