CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Reforma Laboral: més discriminació per a la Dona

Dijous, 22 març, 2012

La reforma laboral redueix els pocs drets que la llei de conciliació de la vida laboral, personal i familiar havia previst fins a ara, uns drets fonamentalment enfocats a pal·liar la discriminació que sofreix, en major mesura, la dona en l'entorn laboral. Si a Telefònica les traves a aquesta llei ja eren innombrables, fins i tot havent d'acudir als jutjats perquè es complissin, ara la reforma li deixa les mans lliures per a anteposar les seves necessitats a les de les treballadores i treballadors.

I és que la nova reforma laboral modifica l'article 37 de l'Estatut dels Treballadors en dos aspectes fonamentals que afecten directament a la conciliació: la lactància i la reducció de jornada per guarda d'una persona menor. Ha durat poc el reconeixement dels tribunals de la Unió Europea del dret simultani de pare i mare enfront de la lactància, podent reduir ambdós la jornada durant els nou primers mesos (a Telefònica una hora diària, o la seva acumulació de 15 dies laborables, entenent laborables de dilluns a divendres). Ara la reforma ho impedeix i obligarà que sigui només un dels dos qui ho gaudeixi.

O en la reducció de jornada per guarda de menors o depenents, reducció que també es podia acumular segons les necessitats concretes de conciliació, ara no només serà obligatori el gaudi diari, sinó que també la modificació de la nova reforma permetrà als convenis la regulació de l'elecció horària d'aquesta reducció. A pesar que es manté la previsió genèrica per la qual li correspon al treballador o la treballadora la concreció horària i la determinació del període de gaudi, la reforma afegeix: “Els convenis col·lectius podran establir, no obstant això, criteris per a la concreció horària de la reducció de jornada, en atenció als drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del treballador i les necessitats productives i organitzatives de les empreses.”, establint-se que en aquests mateixos convenis també podrà fixar-se un termini de preavís, del treballador o treballadora a l'empresa, superior als 15 dies.

Si ara a Telefònica, per a exercir aquest dret, moltes vegades calia acudir als jutjats (una recent sentència reconeixia el dret d'una afiliada a triar el torn de matí per a poder conciliar), a partir de la reforma no dubtem que els jutges es «rentaran les mans» i ens remetran als convenis on l'empresa podrà sotmetre a les seves necessitats (productives o organitzatives) la decisió de concedir o no el torn sol·licitat o la concreció horària triada per la treballadora o el treballador.

La reforma redueix la poca conciliació existent amb la derogació d'una de les bonificacions econòmiques a les empreses per a incentivar el manteniment de l'ocupació i la igualtat d'oportunitats, en concret les bonificacions a les dones treballadores que, havent tingut suspès el contracte de treball per maternitat o per excedència per a la cura d'una filla o un fill, es reincorporaven al treball en els dos anys següents a l'inici del permís per maternitat.

Una reforma que no garanteix la conciliació i que, a més, facilita l'acomiadament, no hi ha dubte que perjudicarà molt més a les persones que més protecció necessiten, com és el col·lectiu de qui tenen altres persones a la seva cura, la majoria de les vegades dones, a les que una societat masclista i patriarcal els ha assignat el paper assistencial de dependents i menors.

Una reforma que aprofundeix la diferències entre homes i dones només pot ser conseqüència de les polítiques més retrògrades dels últims anys, que ens retornen al passat més fosc i feixista de la nostra història.

Secció Sindical CGT Telefónica Tarragona

Attached documents

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció