CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Resposta a la Consellera d’Educació de la Generalitat

Dimarts, 17 gener, 2017

Un cop convocades les vagues la Conselleria ha corregut ha adreçar-se per correu electrònic a tot el professorat per justificar la política de JXS i les partides d’ensenyament, per intentar debilitar la resposta del professorat. L’escrit està ple de imprecisions i veritats a mitges amb l’objectiu de confondre l’opinió del professorat.

Ens diu que el pressupost augmenta en 338 M€ respecte del 2015, el que suposa un increment del 8’52%. El que no diu és que a l’exercici 2016, amb uns pressupostos prorrogats, les partides d’ensenyament es van incrementar en 213’4M€, segons l’informe d’execució, que recull el que realment s’ha gastat el 2016. Si descomptem aquest augment ja executat, l’increment real de l’esborrany pel 2017 és de 124’6M€. L’increment real entre 2016-2017 és de 4,19%.

Dues conclusions d’aquesta primera part:

1. La consellera i altres membres del Govern van mentir quan deien que amb els pressupostos prorrogats era impossible atendre un augment de les partides d’ensenyament i

2. Ens proposen pel 2017 un increment pràcticament la meitat del de l’any passat.

El que tampoc diu la carta és que el percentatge de la despesa en ensenyament avui representa un 14,9% dels pressupostos, mentre que el 2010 representava un 16,35%.

Tampoc explica la carta que dels 124’6M€ que augmentaria el pressupost d’ensenyament pel 2017 l’escola concertada s’emporta el 26’4%, és a dir 33M€ (53M€ si sumen els 20M€ que va augmentar el 2016). D’aquesta manera i amb un total de 1075M€, l’escola privada recupera el 98’7% del finançament del 2010 (1089M€). Mentre, el finançament de l’ensenyament públic està lluny del que rebia el 2010, amb 593 professors/es de menys malgrat tenir 70.000 alumnes més (recordem els 3000 acomiadaments del 2012), s’han enfonsat les despeses de funcionament dels centres i les inversions per construcció i reforma, i un retrocés brutal de les condicions laborals dels docents.

Pel que fa als increments de plantilles la carta juga a la confusió. En el text es barregen els increments que ja es van fer fa dos cursos, com les 360 dotacions de personal de suport, altres que ja es van executar amb els pressupostos prorrogats, com les 400 destinades a centres de màxima complexitat, amb uns augments sense quantificar que fan referència a les substitucions o a les escoles rurals.

També volem cridar l’atenció sobre la progressiva privatització de l’escola pública. Les dues partides que més augmenten percentualment com ens destaca la carta, són les que es subcontracten a empreses privades: les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) i les vetlladores amb un increment del 27% i 25% respectivament en relació al pressupost del 2015 (aprofitem per reivindicar que aquest personal passi a ser del Departament).

Per tot això són absolutament legítimes i imprescindibles que es recullin les demandes mínimes expressades a la plataforma amb la que es convoca la vaga, que encara ens deixaran lluny del nivell del 2010.

És per això que ni compartim l’augment de la despesa en educació, que és clarament insuficient, ni la seva distribució entre pública i concertada. Tots i totes a la vaga del 18!!!

CGT Ensenyament
http://cgtense.pangea.org/
http://www.facebook.com/CGTENSE
https://twitter.com/CGTEnsenyament

(1) http://economia.gencat.cat/web/.content/70_pressupostos/IME/IME_2016/Arxius/IME-201611.pdf

>>> L'Esquerda de resposta a la Consellera
http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/resposta_consellera.pdf

Attached documents