CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Salari mínim 2009

Dilluns, 29 desembre, 2008

Salari mínim interprofessional, 2009

Salari mínim interprofessional per a l’any 2009, corresponent a qualsevol activitat (agrícola, industrial o de serveis), sense distinció de sexe ni edat dels treballadors:

20'80 euros/dia
624 euros/mes
Mínim 8.736 euros/any.

Treballadors eventuals i temporers (menors i majors de 18 anys)
Mínim de 29,56 euros/jornada legal.

Treballadors del servei domèstic (menors i majors de 18 anys)
4,89 euros/hora treballada.


NOTES

- Entrada en vigor el 31 de desembre de 2008
- Efectes des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2009


Els increments produïts des de l'any 2004 han estat els següents:

   

Quanties en euros (**)

Any

Increment SMI

Mensual

Anual

 2004

    8,60 % (*)

460,50

6.447,00

2005

4,50 %

513,00

7.182,00

2006

5,40 %

540,90

7.572,60

2007

 5,50 %

570,60

7.988,40

2008

   5,15 %

600,00

8.400,00

2009

 4,00 %

624,00

8.736,00

(*) 2% el gener i 6,6% el juliol

(**) Gener de cada any


[*Aprovat en el Consell de Ministres celebrat el 26 de desembre de 2008|http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2008/refc20081226.htm#SalarioM%C3%ADnimo . Llegir comunicat del Gabinet de Comunicació del Ministeri|http://www.tt.mtas.es/periodico/Laboral/200812/LAB20081226_3.htm *]


Normativa

- REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1995, de 24 de març, del text refós de la Llei sobre l’Estatut dels Treballadors. (BOE núm. 75 publicat el 29/03/1995)

- REIAL DECRET LLEI 3/2004, de 25 juny, de racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per a l’increment de la seva quantia. (BOE núm. 154 publicat el 26/06/2004)

- REIAL DECRET 2128/2008, de 26 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional pel 2009. (BOE núm. 314 publicat el 30/12/2008)


Entitat responsable
- Ministerio de Trabajo e Inmigración