CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Salari mínim 2011

Dijous, 10 febrer, 2011

Salari mínim interprofessional, 2011

Salari mínim interprofessional per a l’any 2011, corresponent a qualsevol activitat (agrícola, industrial o de serveis), sense distinció de sexe ni edat dels treballadors:

21'38 euros/dia
641'40 euros/mes
Mínim 8.979’60 euros/any.

Treballadors eventuals i temporers (menors i majors de 18 anys)
Mínim de 30'39 euros/jornada legal.

Treballadors del servei domèstic (menors i majors de 18 anys)
5,02 euros/hora treballada.


NOTES

- Entrada en vigor l'1 de gener de 2011
- Efectes des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2011


Els increments produïts des de l'any 2004 han
estat els següents:

   

Quanties en euros
(**)

Any

Increment SMI

Mensual

Anual

 2004

   
8,60 % (*)

460,50

6.447,00

2005

4,50 %

513,00

7.182,00

2006

5,40 %

540,90

7.572,60

2007

 5,50 %

570,60

7.988,40

2008

   5,15 %

600,00

8.400,00

2009

 4,00 %

624,00

8.736,00

2010

   1,5 %

633,30

8.866,20 

2011

  1,28 %

641,40

8.979,60

(*) 2% el gener i 6,6% el juliol

(**) Gener de cada any


[*Aprovat en el Consell de Ministres celebrat el 30 de desembre de 2010|http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2010/refc20101230.htm#SalarioMinimo . Llegir comunicat del Gabinet de Comunicació del Ministeri|http://www.tt.mtin.es/periodico/perhisto/HistoNoticia.asp?HFecha=20101230%20&HNumero=1%20&Hseccion=lab *]


Normativa

- REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1995, de 24 de març, del text refós de la Llei sobre l’Estatut dels Treballadors. (BOE núm. 75 publicat el 29/03/1995)

- REIAL DECRET LLEI 3/2004, de 25 juny, de racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per a l’increment de la seva quantia. (BOE núm. 154 publicat el 26/06/2004)

- REIAL DECRET 1795/2010, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional pel 2011. (BOE núm. 318 publicat el 31/12/2010)


Entitat responsable

- Ministerio de Trabajo e Inmigración

Attached documents