CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Salari mínim 2012

Diumenge, 29 gener, 2012

Salari mínim interprofessional, 2012

* Salari mínim interprofessional per a l'any 2012, corresponent a qualsevol activitat (agrícola, industrial o de serveis), sense distinció de sexe ni edat dels treballadors:

21,38 euros/dia
641,40 euros/mes
Mínim 8.979,60 euros/any.

* Treballadors eventuals i temporers (menors i majors de 18 anys)

Mínim de 30,39 euros/jornada legal.

* Treballadors del servei domèstic (menors i majors de 18 anys)

5,02 euros/hora treballada.

Normativa

REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1995, de 24 de març, del text refós de la Llei sobre l'Estatut dels Treballadors. (BOE núm. 75 publicat el 29/03/1995)

REIAL DECRET LLEI 3/2004, de 25 juny, de racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per a l'increment de la seva quantia. (BOE núm. 154 publicat el 26/06/2004)

REIAL DECRET 1795/2010, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional pel 2011. (BOE núm. 318 publicat el 31/12/2010)

REIAL DECRET 1888/2011, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional pel 2012. (BOE núm. 315 publicat el 31/12/2011)

http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=3005