CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Telefònica: un altre conveni frustrant

Dijous, 3 juliol, 2008

Un altre Conveni Col·lectiu s'ha signat a Telefònica. La decepció s'ha consumat. L'oportunitat de ser valentes i abordar, amb honestedat i sense embuts, els nombrosos problemes que afecten a la plantilla conciliant els seus interessos amb els de l'empresa, dorm el somni dels justs. Descansin en pau la intel·ligència i el sentit comú.


S'ha donat la benvinguda a l'insult i l'ofensa; no es pot qualificar d'altra forma l'abandó de UTS, UGT i CCOO de la taula de negociació així com el to i els termes d'alguna intervenció que vam haver de tallar en sec. Lamentable i irresponsable la seva actitud, duent a la taula de negociació del conveni les divisions entre sindicats que mai s'haurien d'haver mostrat davant l'empresa. Sens dubte un gran error que la plantilla mai entendrà.

Però si alguna actitud és condenable i cínica és la mantinguda per UTS_stc, que sent un dels sindicats que van donar suport a la concentració convocada pel comitè d'Empresa de Madrid el passat 26 de juny, ara es fan els ofesos, absentant-se de la taula de negociació com si ells no tinguessin res que veure amb l'assumpte i deixant en lleig als més de 2500 treballadors que concentrats exigien que no se signi el conveni.

S'alimenta la frustració dels treballadors. Perquè, es miri com es miri, el llistó es col·loca cada dia tan baix que és fàcil saltar-lo: 375 euros avui, matí i demà passat, com única millora ¿? del poder adquisitiu. Ni ajuda a guarderies, ni increment de les ajudes infantil o escolar, gratificacions o plusos, congelats des del segle passat. Desengany important a la plataforma del Comitè Intercentres quan demanava? que "durant la vigència del Conveni, la Direcció de l'Empresa garanteix que la reorganització del treball per causa d'innovacions tecnològiques, econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o qualsevol altra causa que pogués establir-se per la normativa corresponent, no serà motiu d'extinció del contracte de treball amb caràcter forçós, mitjançant els procediments que la legislació estableixi". Així que, és fals que s'assoleixi la garantia total d'ocupació.

Tampoc tindrem una jornada de 35 hores, la consideració dels dissabtes com dies laborals, l'opció del treballador en un acomiadament improcedent, una solució al pèssim ambient a Comercial, ni la millora del Plus de jornada partida o la reducció dels fora de conveni (els 3850 que diu el conveni són els que ja hi ha ara); no s'amplia el descans reglamentari, ni s'estableix que els dies 24 i 31 de desembre es considerin festius quan no coincideixin amb dissabte o diumenge; tampoc s'augmenten els compromisos en seguretat i salut referits a les contractes i subcontrates, ni s'incorpora al Conveni el Reglament del CCSS. Les mesures sobre conciliació de la vida laboral i familiar brillen per la seva absència. No existeix la possibilitat de rescatar les prestacions de l'Assegurança Col·lectiva amb criteris similars als contemplats en el sistema complementari de pensions. No hi haurà una revisió significativa de la gratificació de conduir senzillament perquè no n'hi haurà cap. Ni la integració dels treballadors de Data i Terra és completa (ull al enquadrament professional...embolic a la vista)...seguim?

Us convidem a llegir la nostra intervenció en l'última taula negociadora. Però si hi ha qüestions negatives, ho són sens dubte una taula excloent on es negociarà un nou model de Classificació Professional, amb el clar risc de convertir-se en una negociació opaca de la qual només coneixerem el resultat quan estigui fet. A més introduïxen una DOBLE ESCALA SALARIAL per a les noves contractacions, unes condicions econòmiques i laborals molt inferiors a les quals tenim actualment.

Encara així, CGT ha estat decisiva a l'hora de millorar el conveni. Estem convençuts que sense el suport, mobilització i participació de la plantilla estaríem parlant d'un conveni molt pitjor. Però no només la mobilització influeïx en el resultat final, una bona argumentació i l'acció sindical que la CGT ha mantingut en els mesos previs també han influït a l'hora de millorar un conveni que segueix sent negatiu i frustrant.

Alguns dels punts en els quals CGT ha influït positivament són:

ÀMBIT: CGT vam proposar canviar una quantitat ambigua fixada en un percentatge, per un nombre concret i tancat, ja que en un futur es preveu la integració de nombroses empreses del grup (Telefònica mòbils, la primera). Amb un percentatge a l'augmentar la plantilla, augmenta el nombre de fora de conveni, amb un nombre tancat de 3.850 això no passarà.

CREACIÓ D'OCUPACIÓ: Va ser la CGT el primer sindicat a dir que contractar "fins a 300 treballadors" suposava que amb una sola contractació es compliria el conveni, al·legant a més que eren molt pocs. No solament es va aconseguir augmentar la quantitat, sinó el compromís que serien un MINIM de 500 treballadors.

COMERCIAL: Davant la insistència de CGT gairebé en exclusiva de la necessitat de donar una solució als problemes de comercial, s'accepta el proposat en la plataforma del CI, que sent insuficient per a CGT, no deixa de ser una petita millora.

CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL: La mobilització de la plantilla ha estat decisiva en aquest punt, sense ella ara amb tota probabilitat estaríem parlant d'altre conveni pitjor.

PERMÍS DE CONDUIR: Va ser la CGT recollint signatures qui va obrir el debat sobre la necessitat de donar una solució al col·lectiu de conductors, si bé les pretensions dels afectats no s'han vist satisfetes, no deixa de ser una petita millora que sense l'acció sindical de CGT segurament no hagués estat possible.

PERMÍS LACTÀNCIA MARES AUTÒNOMES: Com en el cas anterior, el fet que els serveis jurídics de CGT guanyessin judicialment el dret d'un pare emprat a gaudir de l'hora de lactància sent la mare autònoma i de la gran repercussió mediàtica de la sentència, ha influït directament que l'empresa, gairebé sense necessitat de demanar-lo, concedís un dret.

NORMATIVA LABORAL: Va ser la CGT qui ha proposat establir un termini tancat per a actualitzar i adaptar la Normativa Laboral, havent de concloure abans dels 3 anys de vigència del conveni. D'aquesta manera s'evita el de convenis anteriors on mai es va actualitzar.

PERÍODE DE PROVA: També va ser CGT qui va sol·licitar s'eliminés una proposta de període de prova abusiu.

INTEGRACIÓ DE TERRA I DATA. Novament va ser CGT qui va aportar un argument sòlid i convincent, com és que aquest col·lectiu va ser considerat com nova contractació de plantilla. Si en lloc de contractar les 1500 persones que l'empresa estava obligada, es va considerar l'absorció del col·lectiu de Terra i Data com nova ocupació, aquests haurien de tenir les condicions de la resta de personal de Telefònica des del primer dia, com si d'una nova contractació es tractés.

Encara que CGT no signem, aportem i aconseguim millorar aquest conveni que sense la nostra presència i sense el vostre recolzament en les mobilitzacions hagués estat molt pitjor.

CGT - Telefònica

www.cgt.es/telecomunicaciones/