CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Transport Sanitàri de Catalunya vulnera la majoria de normes de PRL en relació amb el covid 19

Dilluns, 18 maig, 2020


Per la present venim a comunicar-vos la Resolució d'Inspecció de Treball 8/0008472/20, interposada per aquesta Seccion Sindical, a data i rebuda el 29 d'Abril, si bé i fins avui, no hem tingut temps per a realitzar el comunicat, a causa d'altres temes, derivades d'aquesta.

1 - Treballadors amb risc sensible : Fa unes setmanes des d'aquesta Secció
Sindical, detectem que hi havia treballadors/es, que no havien estat notificats dels seus drets, preguntant a l'empresa la resposta va ser: Tens la patologia controlada ja que prens la medicació, continua treballant. Després de la intervenció d'aquesta Secció Sindical, 4 treballadors en pocs dies, inclòs al qual se li comunica que ha de treballar, estan de baixa.

L'Empresa ara comunica que procedirà a la realització d'un expedient, prèvia visita als treballadors per part d'un metge als seus domicilis, i es procedirà a donar la baixa laboral. De moment no s'està fent.
Tot això basat en una avaluació de riscos que es sol·licita recentment des d'aquesta Secció, de la qual gaudeixen altres empreses fa ja mes d'un mes, obtenint el silenci per resposta. En aquest sentit cal recordar que en l'actualitat, els treballadors caminen per les bases, sense màscares i incomplint les distàncies de seguretat, i amb material aliè a l'empresa, el qual podria estar contaminat. Ja s'ha interposat denúncia novament. La inspecció de treball dóna un període de temps per a instaurar un pla integral de riscos laborals, en la denúncia ja venien reflectits aquests temes, i TSC no compleix.

2 - Rentada i Desinfecció de la roba : A la avaluació de riscos de Juny del 2018, entre les quals estan la tuberculosi, mardal, sarna, meningitis o tuberculosi. L'empresa reconeix que continuava aplicant, el mateix protocol i sistema de neteja de la roba, sense que les noves circumstàncies s'haguessin tingut en compte. L'empresa fins avui només admetia la neteja per part seva, sempre que hi hagués hagut fluïts, secrecions, excrecions, sang. En aquest document es fa esment exprés al fet que l'empresa es farà càrrec de la neteja de la roba de treball en els casos que s'hagi infectat la roba, o existeixi la possibilitat, de contacte amb l'agent biològic. L'inspecció de treball, dóna un període de temps, per a instaurar, un pla integral de riscos laborals.

3 - Falta dels EPI, com a màscares o bé bosses de plàstic com a bates d'infecciosos: Per la naturalesa de les seves activitats l'empresa sempre ha tingut a la disposició dels Treballadors EPIS, arran de l'inici de la situació actual, no hi ha suficients unitats i l'empresa (TSC), no pot garantir que els treballadors es trobin totalment protegits. Així mateix la Inspecció de Treball, remarca la sentència relativa als EPIS, desinfecció de roba, vehicles, bases assistencials, realitzar test, contra TSC Girona i Alt Maresme, per part de STSG. Des de la CGT queda clar que l'empresa no dota als treballadors dels EPIS, i com va passar a Ambuiberica a Euskadi, pertanyent al mateix grup empresarial: Vulnerària el Dret a la Salut tant dels Treballadors, com de la resta de la població, de manera flagrant.

4 - Productes de neteja: Després de lliurar les fitxes dels productes, l'Empresa TSC, els van notificar al SEM-112, perquè els donés el vistiplau. En sol·licitar aquesta documentació, així com la confirmació del SEM-112, no van ser notificats. A més Inspecció de Treball també adverteix a TSC sobre l'existència d'un llistat de productes de neteja, que garanteixen l'adequada desinfecció dels llocs de treball, per la qual cosa s'haurà de verificar que els productes actualment s'estan emprant, compleixen els requisits.

Secció Sindical de la CGT.
Vilanova i la Geltru 18/05/2020

resolucion_inspeccion_covid-19.pdf

Attached documents

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció