CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

UAB: La transparència no es construeix amb veritats a mitges

Dilluns, 16 maig, 2011

El passat 28 d’abril l’Equip de Govern de la UAB va informar als directors/es de Departament, degans/es i caps d’instituts adscrits de les retallades del pressupost de les universitats publiques, i la UAB en concret, que vol promoure la Generalitat i de les mesures de reducció de despesa en PDI que vol aplicar aquest Equip de Govern. A partir d’aquí, inexorablement, l’Equip de Govern espera que les direccions dels departaments esdevinguin executores d’aquestes mesures que, a la seva lliure disposició, podran explicar o no als propis departaments.

En iniciar la seva exposició, la rectora va parlar de voluntat de transparència, una voluntat adquirida, o si més no estimulada, per l’allau de peticions i comunicats de que ha estat objecte l’equip rectoral que ella presideix. Ens temem, no obstant, que aquesta voluntat de transparència sigui més de paraula que real, tot i que desitgem fermament que els indicis que ens porten a pensar-ho no es confirmin. Amb l’interès d’estimular les mesures correctores oportunes, esmentem alguns d’aquests indicis:

1. La informació facilitada als directors/es de Departament, degans/es i caps d’instituts adscrits es va centrar exclusivament a les mesures de reducció de la despesa en Capítol I adreçades al PDI. Per tal de promoure una transparència real, hauria estat convenient completar la informació amb les retallades que es volen aplicar en el PAS (que, recordem, és també una de les potes de funcionament de la Universitat) i en altres capítols com ara el de despeses corrents, el d’inversions i el d’ingressos. Sense facilitar aquestes dades, la transparència d’ahir és, en el millor dels casos, una transparència mutilada.

2. La informació facilitada el passat dijous als directors/es de Departament, degans/es i caps d’instituts adscrits suposa, en paraules de la pròpia rectora, la primera i més immediata passa d’un procés que a mitjà termini ens ha de portar a una profunda reestructuració del model de plantilla de la UAB i la resta d’universitats públiques catalanes. Sembla com si ahir s’informés de l’aperitiu sense explicar el menú complert. On ens portarà aquest procés? Quina serà la següent passa? Acomiadar contractes estructurals? I, sobretot, qui l’ha decidit? Revisant els programes electorals tant de la coalició que governa a la Generalitat com de l’actual rectora de la UAB aquestes mesures no hi surten esmentades. Un altre cop la transparència esdevé una ficció i, amb ella, la possibilitat del debat ampli i democràtic de com ha de ser la universitat.

3. La informació facilitada el passat dijous per l’Equip de Govern als directors/es de Departament, degans/es i caps d’instituts adscrits ens afecta directament al PDI com a treballadors/es de la UAB en les nostres condicions laborals. Paradoxalment, ni el Comitè d’empresa del PDI-L ni la Junta del PDI-F en tenien cap notícia . De fet, a hores d’ara tampoc en saben res. Tant l'art. 64 de l Reial decret Legislatiu 1/1995 actualitzat el juliol de 2010 (Estatut dels Treballadors) com l'art. 15 i concordants de la llei 7/2007 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic reconeixen que el personal docent i investigador de la UAB disposem del dret de representació i de negociació col·lectiva i de participació en la determinació de les condicions de treball. La transparència s’aconsegueix passant per sobre els drets col·lectivament adquirits que, a més, han estat reconeguts legalment?

4. Finalment, volem remarcar que transparència informativa implica facilitar informació clara, veraç i inequívoca a la comunitat universitària, no solament a directors/res, degans/es i caps d’instituts adscrits. La transparència informativa ha de significar també proporcionar la totalitat d’informació econòmica, degudament desglossada, de tota l’esfera UAB, incloent la de les fundacions en les que participa la universitat. Quan l’Equip de Govern va defensar una retallada en la despesa de PDI, la va argumentar tot presentant-la com un mal menor davant la voluntat de retallada molt més gran, respecte el pressupost de l’any 2010 en el conjunt del Capítol I de la UAB, que vol promoure la Generalitat. Cal acceptar-la, se’ns va dir, abans de que la Generalitat intervingui i obligui a retallades majors. On és la diferència entre l’ajust que vol el Govern Mas i el que proposa la nostra rectora i el seu equip? D’altra banda, què se n’ha fet de la transparència si es vol intoxicar l’opinió col·lectiva a fi de condicionar el debat públic?

Des de la secció sindical de la CGT continuem demanant transparència i claredat a l’Equip de Govern. Una transparència que només es pot construir si s’expliquen les mesures en la seva globalitat i amb una exposició clara i inequívoca del context en què s’insereixen i les finalitats que les motiven. De moment l’Equip de Govern de la UAB no només segueix sense fer-ho, sinó que sembla haver-se afegit des de fa temps al confusionisme i obscurantisme amb el que deliberadament juga la Generalitat.

Així mateix, considerem que la credibilitat de l’Equip de Govern passa també per respectar els processos de negociació amb la representació dels treballadors, tant PDI com PAS (a través dels òrgans legalment establerts, JPDI i Comitès d’empresa) i la capacitat que legítimament tenen de participar en les decisions que els afecten. Resulta inacceptable la política de fets consumats de l’Equip de Govern, qüestió que s’ha repetit en diverses ocasions, on la crida als sindicats per “negociar” acaba per convertir-se en una impostura per tal de seguir amb la ficció del bon tarannà de la Rectora.

En qualsevol cas, la crisi no pot ser utilitzada com una coartada per defugir responsabilitats. Els qui han estat prenent decisions estratègiques en l’àmbit de la nostra Universitat no hem estat la majoria de treballadors i treballadores. Ha estat l’Equip de Govern qui les ha presses i té, per tant, una part de responsabilitat directa sobre el que està passant.

Secció Sindical de la CGT Universitat Autònoma de Barcelona