CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Una nova reforma laboral extremadament agressiva i regressiva, amb l’abaratiment de l’acomiadament com a element central

Dissabte, 11 febrer, 2012

La Reforma laboral aprovada pel govern del PP abarateix i facilita de nou els acomiadaments:

El Govern facilita l'acomiadament amb només 20 dies d'indemnització.

Les empreses que demostrin tres trimestres de pèrdues o disminució d'ingressos o vendes podran acomiadar als seus treballadors.

La nova reforma laboral permetrà no aplicar en temps de crisi el conveni pactat.

Els convenis d'empresa tindran prioritat sobre els d'àmbit superior.

L'empresari podrà rebaixar els salaris a discreció.

Es crea un nou contracte indefinit per a pymes.

Les ETT actuaran com agències de col·locació, faran la competència a l'INEM i al SOC.

Més facilitats a l'acomiadament per absentisme.


La nova reforma en trets generals

El Govern anunciava públicament aquest divendres 10 de febrer el contingut d'una reforma laboral que, com a element destacat, rebaixa de forma generalitzada el cost de l'acomiadament per a les empreses. És la vuitena reforma laboral des de l'aprovació de l'Estatut dels Treballadors l'any 1980 i es tracta d'una reforma laboral molt agressiva i, sobretot, regressiva, un atac en tota regla als drets dels treballadors i treballadores, amb l'agreujant a més, de que, tot i que la justifiquen com a eina per a crear ocupació, servirà per a seguir-ne destruint.

Es tracta d'una reforma laboral feta a mesura de banquers, multinacionals i grans empresaris, els mateixos que han provocat l'actual crisi i tenen el cinisme de dir-nos que abaratint i facilitant l'acomiadament es crea ocupació, serà més aviat que es crea més precarietat, inseguretat laboral i un futur de semiesclavatge per als mes joves. En definitiva, serveix per a apuntalar el poder empresarial i precaritzar encara més les condicions de treball fins a la vulneració de drets dels treballadors.

Entre els canvis que estableix la nova normativa, que entra en vigor aquest 11 de febrer després de la seva publicació en el BOE, ja que s'ha aprovat per decret llei (Reial decret-llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral), es generalitza el contracte amb indemnització per acomiadament de 33 dies i un màxim de 24 mensualitats, així com es flexibilitzen les causes perquè els empresaris puguin acollir-se a la via de l'acomiadament procedent, que es limita a 20 dies per any treballat.

Pel costat de la contractació, engega un nou contracte indefinit per a les pymes que combina el cobrament de l'atur amb el d'un salari i reinstaura la prohibició que va suspendre l'anterior govern de concatenar contractes temporals més enllà dels 24 mesos. El descens en el cost d'acomiadament afectarà també als contractes ordinaris, els de 45 dies.

Sense sortir del costat de les empreses també es facilita que es puguin acollir a la modalitat d'acomiadament procedent. Per a això, hauran de tenir "pèrdues actuals o previstes" o una "disminució de vendes durant tres trimestres consecutius". Aquesta via és la que compta amb una indemnització per acomiadament més barata de 20 dies per any treballat i un màxim d'un any de salari, i és la qual s'empra habitualment ara en els Expedients de Regulació d'Ocupació.

Amb la intenció, diuen, de reduir l'atur juvenil, que sofreix una taxa d'atur del 48%, l'Executiu ha creat un nou contracte indefinit per a emprenedors. En ell, s'estableix una rebaixa en els costos laborals de 3.000 euros per a les pymes amb menys de 50 treballadors al contractar al primer empleat menor de 30 anys que estigui en atur. Aquest treballador seguirà cobrant el 25% de l'atur al que tenia dret mentre, l'empleador, podrà deixar de pagar el 50% del que li corresponia de la prestació a la qual tenia dret l'empleat durant un màxim d'un any, encara que aquest període coincideix amb el temps de prova que preveu el nou contracte.

Al costat d'aquest contracte, el Govern modifica les bonificacions i s'estableix una ajuda de 4.000 euros per a qui donin treball als anomenats desocupats de llarga durada. En formació, l'edat màxima per a optar a un contracte d'aprenentatge s'eleva als 25 anys. Així mateix, es regula que les agències d'empreses de treball temporal puguin funcionar com agències de col·locació.

En definitiva, aquesta reforma laboral significa un augment del poder empresarial enfront d'uns treballadors desposseïts de protecció que s'enfrontaran a reduccions de drets adquirits, fins i tot salarials, amb l'espasa de Dàmocles sobre els seus caps d'un acomiadament fàcil, ràpid i barat. Deixa als treballadors exposats a una situació enormement vulnerable, a mercè del que vulguin fer les empreses.

Acomiadaments més barats

La indemnització serà de 33 dies per any treballat i amb un màxim de 24 mesos, que seran 20 i un màxim de 12 mesos en cas que l'acomiadament sigui declarat procedent, per a això la reforma augmenta el marge de casos acceptables com a tals.

A més, el període de prova passa amb el nou contracte del govern de Rajoy passa a ser d'un any complet, el que en la pràctica ve a suposar que durant el primer any de treball l'acomiadament sigui, en la immensa majoria de casos, totalment lliure i gratuït. Aquest contracte el pot fer quasi qualsevol empresa a qualsevol treballador, sense límit en el nombre de contractes seguits que es pguin fer, simplement cal "canviar-li" les funcions a realitzar.

Els contractes fixos que se signin a partir d'ara tindran com indemnització 33 dies per any treballat en cas d'acomiadament improcedent i un màxim de 24 mensualitats, enfront dels 45 dies i les 42 mensualitats actuals.

Es respecten els "drets adquirits". Això significa els treballadors que fins ara tinguin un contracte de 45 dies mantindran aquesta indemnització fins a la data d'entrada en vigor de la reforma. A partir d'aquell moment, tindran una indemnització de 33 dies, és a dir, quan s'acomiadi a un treballador amb contracte ordinari signat abans de l'entrada en vigor de la reforma, la indemnització es calcularà segons dues escales: el període previ a la reforma es computarà d'acord a la indemnització de 45 dies per any i el posterior pel que fa a la nova fórmula de 33 dies per any treballat. Aquests empleats mantenen el dret a 42 mensualitats.

Tots els acomiadaments s'entendran ‘a priori’ com justificats i s'indemnitzaran amb 20 dies per any treballat; serà el treballador el que hagi d'anar al jutjat i demostrar que és improcedent per a aconseguir 33 dies per any d'indemnització. En cas d'acomiadament procedent, la indemnització serà de 20 dies, fins a un màxim de 12 mensualitats, un aspecte que no canvia. El que sí es clarifiquen són les causes per les quals l'empresari pot recórrer a aquesta fórmula. Es manté en casos de pèrdues actuals o previstes, s'afegeix un altre supòsit: La disminució persistent dels ingressos o vendes. En tot cas, s'entendrà que la disminució és persistent si es produeix durant tres trimestres consecutius. El procés seguirà sota control judicial.

La reforma laboral elimina l'autorització laboral administrativa que es requeria en els acomiadaments col·lectius. És a dir, que els ERO solament els haurà d'autoritzar el jutge i ja no farà falta que ho faci també la Conselleria d'Ocupació de la CC.AA. corresponent.

Eliminar l'autorització administrativa dels ERO significa dues coses. Una, descausalitzar els propis acomiadaments col·lectius, perquè independentment de quina sigui la causa formal que s'adverteixi, ningú vetllarà perquè aquesta causa sigui certa. I dues, reduir de forma important el cost de l'acomiadament, la indemnització. De fet, si durant el període de negociació abans existia la possibilitat d'incrementar els 20 dies d'indemnització, que fins a la data eren mínims, ara es converteixen en un màxim. Evidentment, si no hi ha autorització, tampoc l'empresari haurà de témer que li puguin rebutjar l'acomiadament col·lectiu, amb el que no tindrà incentius per a augmentar aquests 20 dies amb l'objectiu de garantir-se tancar l'ERO amb un acord. En suma, la desaparició de l'autorització administrativa en els ERO és la crònica d'una mort anunciada.

Finalment, la reforma laboral recupera el límit a l'encadenament màxim de contractes temporals de dos anys eliminat per l'anterior Executiu. Ho fa però a partir del 1 de gener de 2013, el que significa que aquest 2012 seguirà sent un any de manca en aquest sentit.

Contracte indefinit per a pymes

Creació d'un contracte indefinit de suport als emprenedors i empreses de menys de 50 treballadors: una deducció de 3.000 euros pel contracte del primer empleat menor de 30 anys. A més, aquest treballador podrà cobrar voluntàriament el 25% de la prestació d'atur, durant un any, i l'empleador es podrà deduir el 50% del total d'atur que percebia el treballador, també per un any.

Instauren una via legal per la qual l'empresari podrà robar a un jove aturat, que estigui cobrant el subsidi d'atur, part de la seva prestació. Perquè s'entengui, el que s'acaba d'aprovar, ve a ser una cosa així com si tu, ciutadà o ciutadana treballadora, jove, en atur i que actualment estas cobrant 1000 euros pel subsidi d'atur, perquè un empresari accepti contractar-te, en les condicions que ell consideri oportunes (diguem, per exemple, contracte temporal pel salari mínim de 642 euros), hauràs de renunciar al 75% de l'atur, del qual un 25% anirà per a l'estat, i un 50% per a l'empresari en forma de deduccions fiscals. El treballador seguirà cobrant el 25% restant, però perdrà tot dret adquirit referent a això, i, en essència, serà el treballador, amb el seu subsidi, qui estigui pagant la major part del cost que a l'empresari li suposa la seva contractació.

El període de prova per a aquest contracte específic per a pymes és d'un any. En aquest aspecte senyalar que anomenar aquest contracte com a indefinit és prendre’ns el pel, ja que durant el període de prova, tant l’empresa com el treballador poden rescindir unilateralment i sense preavís el contracte i sense necessitat d’al·legar causa alguna. A més, durant aquest període l’empleat/da no rebrà cap indemnització si és acomiadat.

Així mateix, el Govern ha anunciat el foment de la contractació indefinida de joves i de desocupats de llarga durada, el que es farà amb bonificacions de fins a 4.500 euros quan es contractin a treballadors d'aquests grups. En concret, es bonificarà els joves d'entre 16 i 30 anys amb fins a 3.600 euros i als desocupats de llarga durada amb fins a 4.500 euros.

Treballs socials per als aturats

Els desocupats podran compaginar el cobrament de l'atur amb la prestació de serveis per a la comunitat, en coordinació amb les autonomies. Les prestacions per atur romanen sense variació, però els aturats que estiguin cobrant prestació hauran de realitzar “un treball social”, alhora que s’augmenta la inspecció de treball. Això és, per una banda obligar als aturats i aturades a realitzar treballs “voluntaris” si volen rebre la prestació que els pertoca, i, per altra banda, continuar culpabilitzant a les classes populars en comptes de perseguir el frau fiscal i l’evasió de capitals.

Converteix els aturats que estiguin cobrant el subsidi en voluntaris forçosos, i reduïxen així l'ocupació pública que pogués generar-se. En lloc d'emetre ofertes d'ocupació pública, amb els seus corresponents drets laborals associats, entre ells, els més bàsics de cotització a la seguretat social i al subsidi d'atur, obligaran als aturats a treballar, a canvi de rebre el subsidi, sense que tal treball serveixi per a cotitzar, i sense que, a més, això tingui conseqüències per a l'acumulació de temps cotitzat per al cobrament del subsidi d'atur, un subsidi que ja es cobra en aquests moments, i que deixarà a de cobrar-se una vegada s'esgoti el termini corresponent, malgrat que en aquest temps el treballador hagi desenvolupat la seva labor en aquests treballs comunitaris.

Autoritza el despenjament de les Pymes dels convenis sectorials

Prioritat del conveni d'empresa al sectorial. Es facilita a les empreses el despenjament del conveni col·lectiu. El termini màxim serà de dos anys.
En la pràctica suposa que l'empresari pugui imposar les condicions de treball (horaris, durada de la jornada, salaris, etc.) al seu antull. Suposa, també, la fi de la negociació col·lectiva. Els convenis pràcticament passen a ser, en l'àmbit de les Pymes, paper mullat, o, millor dit, figures retòriques per a adornar el marc de relacions laborals vigent, però sense cap valor real.

Es facilita la modificació de jornada, salari i funcions. En cas de que no hi hagi acord entre empresa i representació dels treballadors, les parts aniran a la solució extrajudicial dels conflictes, i en el seu cas a l'arbitratge, si estava pactat en conveni. De no ser així qualsevol de les parts podria elevar el seu desacord a la Comissió Consultiva de Convenis Col·lectius estatal o autonòmica, que nomenarà un àrbitre i resoldrà en 25 dies com a màxim.

Els treballadors no només perden l'abric dels seus convenis sectorials o provincials. Segons el text de la reforma, a l'empresari li bastarà amb al·legar "provades raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció" i dos trimestres consecutius de disminució persistent del seu nivell d'ingressos o vendes per a al·legar "provades raons econòmiques", per a rebaixar salaris unilateralment, sense necessitat de negociació i amb l'únic requisit d'avisar-ho amb 15 dies d'antelació. En les pymes, l'empleat queda en mans de la bona voluntat del patró i s'obre la porta oberta a l'economia espanyola per a entrar en una guerra de salaris a la baixa com palanca de competència. En altres paraules, amb la nova norma, l'empresa es fa amb el monopoli del poder en les seves negociacions laborals, ja que donar prioritat al conveni d'empresa suposa desregular completament el mercat de treball i facilitar l'augment de les desigualtats laborals.

L'empresari podrà rebaixar els salaris a discreció

A més del radical abaratiment de l'acomiadament (que en la pràctica passarà de 45 a 20 dies, ja que es presumirà que tots els acomiadaments són procedents tret que un jutge digui el contrari), el recolzament definitiu als interessos dels empresaris és el poder que se'ls concedeix per a modificar unilateralment la quantia dels salaris.

A partir d'ara, podran baixar el sou dels seus treballadors quan existeixin provades raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. "Es consideraran tals les que estiguin relacionades amb la competitivitat, productivitat o organització tècnica o del treball en l'empresa", diu el text. És a dir, criteris que no queden quantificats i que poden ser molt abstractes, com el de la productivitat, seran motiu perquè un empresari rebaixi el sou. Tampoc s'especifica fins a quina quantia podrà rebaixar-se.

Aquesta reducció salarial es podrà aplicar, bé a treballadors individuals, a grups de treballadors o a tota la plantilla. Això vol dir que, en una mateixa empresa, el patró pot baixar el sou de, per exemple, cinc empleats al·legant raons de productivitat o competitivitat. En el cas que aquestes modificacions es facin individualment (és a dir, que afectin a menys de deu treballadors en les empreses de més de cent empleats, al 10% en el cas de les empreses d'entre cent i 300 treballadors, i a 30 treballadors en les de més de 300), els empresaris les aplicaran directament i de forma unilateral i tan sols haurien de comunicar-lo al treballador afectat i als seus representants sindicals amb un mínim de 15 dies d'antelació.

En el cas que es rebaixin els salaris de forma col·lectiva (i que afecti, per tant, a un nombre de treballadors major que l'especificat en els criteris anteriors), l'empresa sí haurà d'obrir un període de consultes amb els representants dels treballadors durant no més de 15 dies. No obstant això, si aquest acaba sense acord, l'empresari podrà imposar el seu criteri i tan sols haurà de comunicar als empleats la seva decisió, que tindrà efecte als set dies de la seva notificació.

Això sí, si el treballador no està d'acord amb la rebaixa podrà demanar la rescissió del seu contracte i percebre la corresponent indemnització de 20 dies per any treballat. El mateix mecanisme serveix ja per a modificar altres condicions laborals, com la jornada de treball, l'horari o les funcions.

Nou contracte de formació

Amb el nou contracte de formació els treballadors podran formar-se en les seves empreses, a l'estil dual que existeix a Alemanya. L'edat màxima per a acollir-se a aquest tipus de contracte serà de 30 anys fins que la taxa d'atur no baixi del 15%. Llavors l'edat màxima serà de 25 anys.

Sobre formació, els treballadors tindran dret a 20 hores de formació a l'any pagada per l'empresa, sempre que comptin amb un any d'antiguitat. Es crea un compte formació en el qual es recollirà la formació rebuda al llarg de la seva vida activa.

Impuls a la contractació a temps parcial

L’impuls d’un contracte a temps parcial per a, en teoria, afavorir la compatibilitat del treball assalariat amb els estudis i la vida familiar i personal. En la pràctica servirà per “arreglar” les dades de l’atur facilitant una contractació laboral precària, insuficient per una vida digna. Això comportarà la proliferació del que al món anglosaxó anomenen com a woorking poor, persones que es troben sota el llindar de la pobresa tot i tenir un treball assalariat. També es multiplicaran les persones que necessitaran dos o més treballs parcials per sobreviure.

S'autoritza la realització d'hores extraordinàries en aquest tipus de contracte.

Les ETT actuaran com agències de col·locació, en competència amb l'INEM i el SOC

Pràcticament s'equiparen les Empreses de Treball Temporal (ETT) a l'INEM i altres agències autonòmiques d'ocupació, en el que suposa una privatització encoberta del servei públic d'ocupació.

Les ETT, conegudes per ser el paradigma de la contractació ultraprecària i l'explotació laboral abusiva, seran ara qui exerceixin com agències de col·locació a gran escala, eliminant la incomoditat que per a un empresari explotador pogués suposar haver d'utilitzar l'estat com intermediador en la recerca de treballadors i treballadores, i convertint de facto l'oferta/demanda d'ocupació en un negoci, on els aturats seran tractats com a simple mercaderia a la qual poder treure un rendiment econòmic. L'oferta/demanda d'ocupació passa a ser un negoci.

Més facilitats a l'acomiadament per absentisme

Converteix als aturats, persones malaltes amb baixa laboral, etc, en subjectes sospitosos d'estar cometent algun tipus de frau fiscal solament pel simple fet de trobar-se en tal situació laboral, i càrrega sobre ells la lluita contra la "economia submergida", tractant-los apriori com delinqüents.

Faltar al treball justificadament entre 9 i 20 dies en 2 mesos per malaltia, serà motiu d'acomiadament. L'article 52, lletra d, de l'Estatut dels Treballadors estableix que es podria acomiadar per faltes justificades superiors al 20% en dos mesos o al 25% en quatre mesos. No obstant això, s'establia la condició que l'absentisme total de la plantilla havia de superar el 2,5% en els mateixos períodes de temps. Amb el nou text de la reforma aprovada aquesta condició s'elimina, no sent necessari per a acomiadar la situació de la resta de la plantilla. Un treballador amb un torn de dilluns a divendres ha d'acudir al seu treball unes 45 jornades, pel que aquest 20% de faltes justificades no podria superar els 9 dies.

S'anuncia una pròxima llei de mútues es recolliran els mecanismes per a regular la metodologia perquè aquestes entitats participin en la valoració del abstencionisme.

>>> En document adjunt teniu el Reial decret-llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral


Resum de les mesures que inclou el Reial decret-llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, extret del diari Público:

La reforma laboral, fil per randa

- ACOMIADAMENT

La indemnització per acomiadament improcedent es redueix per als contractes indefinits de 45 a 33 dies per any treballat, amb un màxim de 24 mensualitats (ara són 42).

Els contractes fixos que actualment tinguin dret a 45 dies per any mantindran aquesta quantia fins a l'entrada en vigor de la nova norma, i a partir d'aquest dia la indemnització passarà a ésser de 33 dies. El límit per a ambdós períodes serà de 42 mensualitats.

L'absentisme laboral individual del treballador deixa d'estar vinculat al que hi hagi establert per al conjunt de la plantilla, amb la finalitat de facilitar l'acomiadament.

L'acomiadament objectiu -que permet a les empreses acomiadar a empleats per causes econòmiques, organitzatives, tècniques o de producció amb una indemnització de 20 dies per any treballat- podrà aplicar-se quan la companyia tingui una caiguda d'ingressos durant tres trimestres consecutius.

Els organismes i entitats del sector públic que no siguin viables ni es prevegi que ho puguin ser en els pròxims anys podran acollir-se a causes objectives d'acomiadament per a redimensionar plantilles.

Desapareix l'exigència d'autorització administrativa prèvia per a les regulacions d'ocupació.

Les empreses que acomiadin a més de 100 treballadors haurien d'articular un pla de recol·locació externa dissenyat per a un període mínim de sis mesos.

- CONTRACTES

Es crea un nou contracte indefinit que podran utilitzar les pymes amb menys de 50 treballadors. Gaudirà d'una deducció de 3.000 euros per la contractació d'un primer empleat menor de 30 anys.

L'aturat podrà compatibilitzar el sou d'aquest nou contracte amb el 25% de la prestació que rep, durant un màxim d'un any.

A partir del 31 de desembre no es podran encadenar contractes temporals que superin els 24 mesos.

Es fusionen en un sol contracte indefinit l'ordinari i el de foment de l'ocupació estable, amb les condicions establertes per a aquest últim.

L'edat màxima per a accedir al contracte de formació i aprenentatge serà de 30 anys fins que la taxa d'atur baixi del 15 %.

Després d'esgotar un període de formació en una activitat, el treballador podrà utilitzar el contracte de formació i aprenentatge en altres sectors. També podrà rebre la formació en la pròpia empresa si aquesta disposa d'instal·lacions i personal docent.

Es fomenta la contractació indefinida dels joves menors de 30 anys amb bonificacions de fins a 3.600 euros, mentre que per als desocupats de llarga durada la xifra serà de fins a 4.500 euros.

- FORMACIÓ

Tots els treballadors tindran dret a 20 hores de formació anuals pagades per l'empresa i vinculades al lloc de treball.

Es crea un compte que recopilarà tota la formació rebuda pel treballador durant la seva vida activa.

- CONVENIS

La pròrroga màxima dels convenis col·lectius vençuts serà de dos anys, el que posa fi a la "ultraactivitat".

De no arribar a un acord, qualsevol de les parts podrà acudir a la Comissió Consultiva de convenis Col·lectius o els seus equivalent autonòmics, que nomenarà un àrbitre i resoldrà en 25 dies com a màxim.

Els convenis d'empresa tindran prioritat sobre els d'àmbit superior.

Les empreses amb dificultats podran despenjar-se dels convenis. Si no hi ha acord amb els agents socials, l'empresa podrà sol·licitar un arbitratge obligatori a través de la Comissió Consultiva de Convenis Col·lectius.

- ALTRES

S'estreny la col·laboració amb les mútues de treball per a avaluar la incapacitat temporal dels treballadors.

Es proposa un pla especial de la Inspecció de Treball per a combatre el frau i l'economia submergida.

Els empleats que cobrin la prestació per atur podran realitzar serveis d'interès general en benefici de la comunitat, mitjançant convenis de col·laboració amb les administracions públiques.

Les empreses de treball temporal podran actuar com agències privades de col·locació per disposar d'una àmplia xarxa de sucursals distribuïdes per tot el territori i amb àmplia experiència en el mercat de treball.


Teniu un anàlisi detallat per apartats del contingut del Reial decret-llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, en el web de Laboro, recomanem la seva lectura:

Traducció de la nova reforma laboral: acomiadament totalment lliure i gratuït durant el primer any

http://laboro-spain.blogspot.com/2012/02/traduccion-de-la-nueva-reforma-despido.html

Attached documents

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció