CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Unipost condemnada per l’Audiència Nacional a abonar les pagues extres de 2016 a partir d’una demanda de CGT

Dimarts, 21 febrer, 2017

UNIPOST CONDEMNADA A PAGAR LES PAGUES EXTRES DE 2016

NOVA VICTÒRIA PER ALS TREBALLADORS/ES D'UNIPOST DESPRÉS DE LA DEMANDA DE CGT

El 17 de febrer de 2017 s'ha notificat la sentència del judici celebrat en l'Audiència Nacional (Madrid) el passat 14 de febrer, després de la demanda presentada per CGT (a la qual s'ha sumat la de la resta d'Organitzacions Sindicals) pel no abonament del 60% de la paga d'estiu de 2016 ni de la totalitat de la paga de Nadal de l'any 2016. L'empresa disposarà de 5 dies hàbils per presentar recurs davant el Tribunal Suprem.

“Reclamant-se per CGT, CCOO, UGT i USO respecte de UNIPOST l'abonament del 60 per cent no abonat respecte de la paga extraordinària d'estiu i la totalitat del Nadal, amb els de interessos de demora, així com la imposició de multa i condemna al pagament dels honoraris dels lletrats, l'Audiència Nacional estima les demandes per considerar que les reclamacions dineràries efectuades tenen perfecte encaix en la normativa convencional aplicable al cas, i considerar que l'empresa actua amb temeritat i mala fe obligant reiteradament als sindicats a litigar sobre la mateixa qüestió”.

Prèviament es desestimen (a Unipost) les excepcions d'inadequació de procediment, doncs s'impugna una pràctica d'empresa, i de litispendència (l'empresa demanava ajornar el judici), pel fet d'existir un procediment pendent de judici en el qual l'empresa impugna la decisió de la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius (CCNCC) que va denegar la seva petició de despenjament de Conveni en la qual pretenia retardar l'abonament de la paga de nadal de 2016 al mes de gener de 2018, i és que l'empresa va voler intentar acordar amb els sindicats ajornar la part de la paga de Nadal fins al judici del recurs de la CCNCC, però CGT ES VA NEGAR EN ROTUND.

CGT es va afirmar i va ratificar tant en el seu escrit de demanda com en el d'ampliació de la mateixa, sol·licitant es dictés sentència en la qual es declari la nul·litat de ple dret de la pràctica empresarial consistent a diferir en terminis l'abonament de la paga extraordinària d'estiu que va haver d'abonar-se el 30 de juny de 2016, condemnant a l'empresa a estar i passar per tal declaració, així com condemnant a l'empresa a abonar immediatament als treballadors/es l'import no abonat d'aquesta paga que ascendeix al 60% de la seva quantia, incrementat en el tipus d'interès del 10% anual per mora, declarant així mateix la mala fe processal de l'empresa, i condemnant-la a l'abonament de la multa en la quantia màxima prevista, així com a l'abonament dels honoraris del Lletrat d'aquesta part i es declari la il·licitud de la pràctica empresarial de diferir l'abonament de la paga extraordinària de nadal reportat pels treballadors/es de UNIPOST el dia 15 de desembre de 2016, condemnant a la demandada a abonar aquesta paga immediatament als seus treballadors/as, incrementada amb el tipus d'interès del 10% per mora entre la data de la meritació i la del seu abonament.

CGT va argumentar en suport de les seves peticions que la demandada havia deixat d'abonar el 60 per cent de l'import de la paga extraordinària d'estiu de 2016 i la totalitat del Nadal de 2016 reportades pels seus treballadors/es conforme als Convenis d'empresa i sectorial d'aplicació, i actuant de mala fe, doncs ja ha estat condemnada anteriorment i respecte d'incompliments referits a altres períodes, referint que la Sentència de l'Audiència Nacional de 9-3-2016 ja va apreciar mala fe en el comportament empresarial. I havent les organitzacions sindicals UGT, CCOO i USO ratificat els arguments de CGT per defensar la demanda.

Per la seva banda, UNIPOST es va oposar a la demanda al·legant en primer lloc l'excepció d'inadequació de procediment i en segon lloc, va al·legar l'excepció de litispendència, ja que es diu que en data 17-11-2016 es va iniciar període de consultes a fi de negociar un despenjament de conveni respecte de la paga de Nadal de 2016, retardant el seu pagament fins al mes de gener de 2018, i no resultant acord, es va sotmetre la qüestió a la CCNCC que va rebutjar el despenjament en data 19-1-2017, havent-se impugnat aquesta decisió. Quant al fons de l'assumpte va al·legar la situació de falta de liquidesa que presenta l'empresa i l'absència de mala fe per la seva banda.

La sentència afirma que Unipost ha incorregut en temeritat i mala fe, davant la pràctica de l'empresa de retardar el pagament dels salaris als treballadors/es incomplint reiteradament, no només els pactes en el conveni col·lectiu i Acord de reducció salarial de 24 de febrer de 2014, sinó també els compromisos específics adquirits per l'empresa en conciliació judicial i malgrat haver-se compromès reiteradament a l'abonament puntual dels salaris, obliga als treballadors/es a formular demandes sabent la inconsistència de la seva oposició sense que s'argumenti la raó d'incomplir l'obligació bàsica de l'empresa d'abonar puntualment el pagament del salari. Per això l'Audiència Nacional ha tornat a multar a
Unipost.

Pel que fa a la paga de nadal de 2016, l'empresa ha donat una certa aparença de legalitat a la seva demora en el pagament, promovent en dates properes a la seva meritació un procediment de despenjament salarial. A més, resulta palesa que la demandada, desconeixent per complet les obligacions que li imposava el Conveni Col·lectiu i obviant qualsevol procediment legal, va pretendre sotmetre a la seva plantilla a acceptar un pagament ajornat d'aquesta paga, obligant als sindicats a iniciar l'enèsim procés sobre aquest tema.

UNIPOST COMPLEIX LA SENTÈNCIA DE L'AUDIÈNCIA NACIONAL I PAGA JA EL QUE DEUS ALS TEUS TREBALLADORS/ES!!!

CGT Unipost
https://twitter.com/cgtunipost
http://www.cgtbarcelona.org/cgtunipost/

Attached documents