CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Vaga General al IMSS 7 de Juny 2021

Divendres, 4 juny, 2021

La pandèmia de la COVID-19 ha amplificat les carències estructurals dels serveis i ha posat en estat crític l'exercici professional de les treballadores de l’IMSS (Institut Municipal de Serveis Socials) i l'atenció a la ciutadania, desbordant les previsions de demanda de recursos bàsics de la població, a causa de l'aturada econòmica i laboral en molts sectors i la manca de respostes àgils d’altres administracions.

Avui dia la població està patint un agreujament de la seva situació, i una vulneració dels drets de cobertura de necessitats bàsiques, amb un increment dels processos judicials per desnonaments. És temptador al·ludir a la pandèmia mundial com excusa per tot, però ja fa anys que alertàvem del que ara ha esclatat.

Una d’aquestes alertes ha estat la històrica manca d’una planificació àgil, preventiva i executiva de les necessitats reals dels diferents barris de la Ciutat en l’àmbit de Serveis Socials, en l’atenció de la Infància en risc i en la violència masclista. Aquesta inacció provoca que s’hagi de fer una atenció massa assistencial per cobrir necessitats bàsiques d’un ample sector de població; amb uns equips desbordats, que no poden fer la principal funció d’Atenció Social que és l’acompanyament integral i la promoció de l’autonomia personal, funció aquesta cada vegada més allunyades de l’activitat habitual. Tot plegat fa que els riscos psicosocials associats a la feina de les treballadores arribin a límits insuportables.

Fins a on i fins quan podrem sostenir el malestar de les nostres veïnes si no tenim un escenari de futur d’oportunitats per oferir i una dignitat professional amb què fer la tasca d’intervenció social?

A tots els professionals que treballem en el sistema municipal de serveis socials se’ns ha demanat, amb la pandèmia, la dedicació necessària per atendre, frenar i contenir els efectesimmediats d’aquesta, agreujats pels índexs de pobresa i precarietat que ja es patien a la ciutat. I aquesta plantilla, moguda per l’ètica professional i vocació de servei, ha respost a la demanda sense dubtar-ho i adaptant-se a la situació per sobre d’altres consideracions i sense esperar res a canvi. Aquesta plantilla professional ha demostrat estar a l’altura del que la situació requeria amb els límits de l’organització, recursos i eines que se’ns donaven i molt per sobre d’una organització que, amb la pandèmia, no ha sabut articular les respostes necessàries per a la ciutadania, ni per a les treballadores.

Considerem que els incidents produïts a diversos Centres de Serveis Socials de la ciutat són conseqüència d’una mala gestió política i d’un desemparament de la ciutadania per part de l’administració, que mai no han tingut en compte la nostra posició tècnica i el rol que volem i hem de tenir en els desnonaments. No és admissible ni desitjable que moviments socials i treballadores dels serveis d’atenció a la ciutadania estiguin en conflicte. La responsabilitat dels desnonaments és dels responsables polítics que fan lleis, de les institucions que no els aturen i de l’existència de propietaris gran tenidors (en masses casos) dels habitatges.

Per aquests motius hem dit prou i hem decidit fer vaga. Raons ens sobren!!!

Motivacions i reivindicacions per la vaga:

- Demanem un canvi de model d’atenció social a l’IMSS (preventiu i no assistencial),
incloent-hi tots els serveis de l’IMSS. Un model amb perspectiva de gènere i transversal.
Elaborat amb la participació real de les professionals que conformem la plantilla i amb els
seus i seves representants sindicals.

- Exigim deixar d’acompanyar les comitives judicials en els desnonaments i que l’Alcaldessa
trenqui l’acord entre l’Ajuntament i els Jutjats signat l’any 2013. Volem assistir a les
persones i les famílies que es troben en aquests procediments per decisió tècnica i no
política.

- Demanem acabar amb l’exagerada pressió assistencial que patim des de la crisi del 2008,
causada per una greu manca de recursos per a reallotjar les famílies desnonades, manca de
parc públic d’habitatge i de places d’acollida per a dones que pateixen violència masclista
amb els seus fills i filles.

- Demanem la cura i el reconeixement professional de totes les professionals de l’IMSS:
explicació i defensa de la nostra tasca a la ciutadania per part de l’Ajuntament, exigim
vacunació immediata per ser serveis essencials, garantia de condicions de treball digne...

- Demanem el reconeixement específic de les professionals que integren les UGAs (Unitats
de Gestió Administrativa) i que són la porta d’entrada als Serveis Socials, la millora del
complement d’atenció, formació especialitzada en l’àmbit en el que treballen, plena
participació en l’equip, reconeixement de la seva feina, etc.

- No es pot tolerar la violència de cap tipus: ni cap als i les professionals de serveis socials,
ni cap a les veïnes ni cap als moviments socials.

- Exigim amb urgència la creació d’una Taula de Diàleg entre l’Ajuntament i els moviments
socials perquè, entre altres qüestions, les veïnes coneguin de l’Ajuntament el marc legislatiu
en què es presten els serveis socials (LLEI 12/7007 de l’11 d’Octubre de Serveis Socials) i que
determina les tasques que les professionals gestionem o no gestionem segons el marc legal
esmentat.

- Volem i defensem treballar en condicions planificades i organitzades que tinguin en
consideració els indicadors de pobresa i complexitat dels diferents barris de la ciutat.

- Seguirem treballant i demanant que es planifiquin i es dotin econòmicament solucions
dignes per la ciutadania preservant i defensant els seus drets. NO VOLEM TREBALLAR ni des
de la beneficència ni des de l’assistencialisme (caritat).

VOLEM TREBALLAR PER UNA CIUTADANIA DE DRETS I AUTÒNOMA.
VOLEM QUE ES RESPECTI I ES VALORIN LES NOSTRES PROFESSIONS I ELS SERVEIS PÚBLICS ASSEMBLEA DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DE L’IMSS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Amb el suport de tots els sindicats de la Junta de Personal de l’Ajuntament de Barcelona

Comunicat en PDF
VAGA GENERAL IMSS 7 DE JUNY 2021