CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Una nova llei amenaça els mitjans informatius lliures a Catalunya

Dimecres, 11 agost, 2010

Delimita la llibertat d'expressió i el lliure accés a l'espai radioelèctric, assenyala Contrabanda FM, ràdio lliure i no comercial de Barcelona, a través d'un document que ha penjat a la seva pàgina electrònica www.contrabanda.org

Des de gener de 1991, Contrabanda FM funciona com una ràdio assembleària i autogestionada, que depèn de les quotes de les seves sòcies o socis, sense rebre cap tipus de subvenció pública ni privada, i que no emet publicitat en la seva emissió. Així com aquesta ràdio, a Catalunya hi ha altres mitjans de comunicació alternativa que no estan d'acord amb una proposta de llei que recentment ha publicat la Generalitat.

El passat 29 de juliol, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es va publicar l'Edicte pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de Decret dels Serveis de Comunicació Audiovisual sense Ànim de Lucre a Catalunya.

L'assemblea de Contrabanda critica i està en contra d'aquest projecte ja que, entre altres raons, indica que "es publica en un període de vacances en què es dificulta l'organització social i la discussió pública adequada sobre aquest Projecte de llei, per al qual, s'han atorgat només 20 dies hàbils per examinar l'esmentat Projecte i formular l'al·legacions i observacions del mateix".

L'organisme encarregat de l'elaboració d'aquest Decret és el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Contrabanda puntualitza que aquesta institució no va tenir en compte les consideracions que un grup de mitjans lliures va fer a l'esborrany d'aquest mateix Decret donat a conèixer el novembre de 2009.

El més preocupant és que aquesta proposta de llei atempta contra drets fonamentals. D'una banda, es controla l'accés a l'espai radioelèctric, que és un bé públic i que ha de ser de lliure accés per a la societat civil, sobretot per a aquells grups socials que exerceixen un mitjà de comunicació no comercial, indica Contrabanda.

D'altra banda, delimita la llibertat d'expressió, ja que per accedir a l'espai ràdio elèctric, el Decret contempla la tramitació d'una llicència a través d'un procediment de concurs. És a dir, els mitjans de comunicació no comercial i autogestionats es veuen sotmesos a tràmits burocràtics (en aquest cas, controlats pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya), i a una situació de competència (entre mitjans lliures) per obtenir un lloc en l'espai radioelèctric, quan aquest ha de ser lliure per a tots.

Contrabanda explica, "de no comptar amb llicència, entre altres tràmits, aquesta llei el que fa és il·legalitzar i criminalitzar als mitjans de comunicació no comercials i autogestionats de Catalunya. És a dir, el govern, en lloc d'afavorir a "els serveis de comunicació audiovisual sense ànim de lucre", el que fa és limitar la llibertat d'expressió; això és, viola l'article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans, l'article 20 de la Constitució Espanyola, i atenta contra el dret a exercir un mitjà de comunicació lliure, crític i social, com l'assenyala la Legislació sobre Radiodifusió Sonora de l'Unesco (2003) ".

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció