CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

28 de maig, vaga del PDI de les universitats públiques catalanes

Dimecres, 22 maig, 2019

eaccd1aa390e0e7e40ae9bc4a658d4af.jpg

Aquesta setmana la Confederació General del Treball (CGT) hem presentat un preavís de vaga per al proper 28 de maig per a tot el personal docent i investigador (PDI) de totes les universitats públiques catalanes. Una convocatòria que també hem fet extensiva a tots i totes les investigadores predoctorals del CSIC. Ens adrecem a tu per explicar-te, breument, la convocatòria de vaga.

QUI CONVOCA I D’ON SURT LA CONVOCATÒRIA DE VAGA
Ja fa temps vam informar de l’aprovació del Reial Decret 103/2019, sobre l’Estatut del Personal Investigador en Formació (l’EPIF). També hem anat informant de la convocatòria de diferents assemblees de PDI a la UAB. A altres universitats catalanes s’han realitzat assemblees similars (com a la UdL o a la UB) o se’n realitzaran properament (UdG, UPF, etc). Des de la CGT, assumint que les assemblees de treballadores i treballadores, en aquest cas PDI, són espais plenament democràtics, hem legalitzat la convocatòria de vaga per a totes les universitats catalanes i el CSIC.

QUÈ DEMANA LA VAGA?
La vaga demana respecte pels treballadors i treballadores de les universitats públiques i, en concret, el PDI. Proclama de forma clara i inequívoca que ja estem farts i fartes de tanta precarietat laboral, una precarietat que és estructural en la majoria de contractes del PDI, de la nostra recerca i de la nostra activitat docent. En concret, la vaga es planteja per exigir a les universitats, CSIC i a les administracions públiques l’aplicació immediata de les mesures que contempla l’EPIF i que aquesta aplicació no es faci en detriment d’altres sectors del PDI ni amb càrrec als grups de recerca. En paral·lel es planteja que els llocs de treball del PDI, un increment salarial per al professorat associat, una major obertura de professorat i que hi hagi un increment del pressupost públic de les universitats per fer front a aquestes mesures.

PERQUÈ CAL APLICAR L’EPIF?
L’EPIF és un Reial Decret i la seva aprovació obliga a les universitats i institucions de recerca a aplicar-lo de forma immediata. No és justificable que les universitats argumentin la seva situació econòmica per no reconèixer uns drets emparats legalment dels seus treballadores i treballadors. L’aplicació de la pròrroga d’un quart any als contractes de PIF reconeix una situació de fet, que la majoria de tesis doctorals s’acaben després dels 3 anys de contracte predoctoral, amb els i les seves autores cobrant l’atur en el millor dels casos. Un quart any de contracte de PIF suposa també una clara millora per a la totalitat dels grups de recerca de la UAB, que rebran un increment dels seus recursos de recerca i disposaran de més garanties per a completar les tesis doctorals.

Fem una crida al conjunt del PDI a difondre i participar activament en la vaga del 28 de maig. Fem una crida a l’Equip de Govern de la UAB a afegir-se a les reivindicacions justes del PDI i acompanyar-nos a exigir a les administracions públiques els recursos econòmics per aplicar les mesures plantejades i, en general, per revertir les nefastes conseqüències de tants anys de privatitzacions i de retallades en la recerca, en la docència i en els i les treballadores de la UAB.

Secció sindical de CGT-UAB

image001-3.jpg

VAGA DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE CATALUNYA I DEL CSIC

La convocatòria de vaga de 24 h del 28 de maig de 2019 té com a
reivindicació central l’exigència a totes les universitats públiques de
Catalunya i al CSIC l’aplicació amb efectes retroactius des de la seva
entrada en vigor del Reial Decret 103/2019 de l’Estatut del Personal
Investigador en Formació (EPIF). L’aprovació de l’EPIF afecta a tots els
contractes d’investigadors predoctorals que actualment deriven de diverses
convocatòries de la Generalitat i del govern central, així com les pròpies de
les diferents universitats. En la majoria dels casos, les condicions salarials i
de durada del contracte es troben per sota del que estableix el RD
103/2019.

La seva aplicació implicarà:
▪ Increment del salari (16127 pels dos primers anys de contracte,
17279 pel tercer any i 21533 pel quart any).
▪ Pròrroga automàtica pels contractes inferiors a quatre anys.
▪ Voluntarietat de la docència.
La convocatòria de vaga denuncia també les precàries condicions en què es
troba el professorat universitari i la qualitat de la docència. Per tal de
defensar la qualitat de la docència i les condicions de treball de tot el PDI,
sense exclusions ni tractes discriminatoris, s’exigeix també:
▪ L’obertura de places estables i dignes després del doctorat per
continuar amb les carreres acadèmiques.
▪ El manteniment de tots els llocs de treball del PDI pel curs 2019-2020,
sense cap degradació de categoria ni dedicació (és a dir, que
l’aplicació de l’EPIF no es faci en base precaritzar altres sectors del
PDI).
▪ Increment de del salari del professorat associat.
▪ Dret a quitança pels contractes predoctorals.
▪ Augment de finançament de les universitats i centres de recerca.
Malgrat que entenem que l’EPIF és un estatut de mínims, considerem urgent
i inapel·lable el compliment del nou decret. La vaga es convoca davant la
inoperància, l’obstruccionisme, la manca de voluntat de negociació i les
dilacions en l’aplicació de l’EPIF i en la resolució de la precarietat de la
recerca i la docència, els doctorands i les doctorandes i el conjunt del PDI
ens plantem.

Per tot això, ens sobren els motius per convocar vaga el 28 de maig,
extensible a tot el personal docent i investigador de les universitats i
centres de recerca catalans.

CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL DE CATALUNYA
COL·LECTIU DE DOCTORAND/ES EN LLUITA