CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

9 i 15 d’octubre. Vaga per a una Educació Pública de qualitat i segura!

Dissabte, 26 setembre, 2020

Després de la consulta feta al col·lectiu docent i d’haver-ho decidit assembleàriament, CGT Ensenyament convoquem, juntament amb el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps), a tot el personal docent i laboral del Departament d’Educació i d’altres administracions públiques catalanes (incloent-hi les llars d’infants de titularitat municipal) a dues jornades de vaga els dies 9 i el 15 d’octubre per exigir al Departament que inverteixi en els recursos necessaris per impartir l’educació presencial sense posar en risc la salut de la comunitat educativa.
Cridem a totes les treballadores de l’educació pública i a tots i totes les companyes de la CGT a difondre aquesta convocatòria i a debatre als centres sobre la necessitat de fer-la. Ens hi juguem l’educació de l’alumnat i la salut de tota la comunitat educativa!

Comunicat (PDF)

Es corroboren les pitjors previsions
Portem mesos exigint al Departament d’Educació la reducció de ràtios en els termes que el propi Conseller Bargalló i la ministra Celaá van dir el Maig passat que caldria aquest curs (màxim de 10-15 a infantil i primària, i màxim de 20 a secundària), l’adequació necessària dels espais per permetre la distància necessària entre l’alumnat i un increment exponencial de les plantilles per tal que l’augment de grups no es fes a costa de la pèrdua d’especialitats, desdoblaments i d’altres recursos per atendre la diversitat de l’alumnat. Iniciat el curs lectiu, res d’això s’ha acomplert ni de lluny.
El Departament ha ignorat conscientment l’existència de la Covid en la confecció de les plantilles per tal d’estalviar-se contractacions amb vacant de tot el curs. Començat el setembre, s’han anat incorporant docents a comptagotes i molts centres, sobretot els de les zones amb més densitat de població (i per tant amb més necessitat de reducció de ràtios), hem hagut de començar amb 25 o més alumnes a primària i amb 30 o més a secundària fent impossible la distància de seguretat que tant demanen els governs en altres contextos. I als centres a on sí s’ha pogut reduir la ràtio a 20, la manca d’increment de plantilles ha forçat a desmuntar desdoblaments, reforços i en definitiva, els ja insuficients recursos d’atenció a la diversitat i a les necessitats educatives especials. A més, la manca de noves contractacions de docents i la reassignació forçada dels existents en matèries de les quals no en són especialistes, confirma la poca voluntat del Departament en mantenir la qualitat educativa i el desinterès en convertir els centres en quelcom més que un mer aparcament.
A això cal afegir la disparitat de recursos i les dificultats organitzatives que pateixen els centres per la manca d’instruccions i els canvis constants de criteris per part del Departament que generen desconcert i el desbordament dels equips directius i docents.

Menyspreu i risc per a les treballadores
La manca de gestió del departament afecta directament la salut de les persones. A dia d’avui, s’obliga a anar als centres a persones vulnerables mentrestant altres treballadores segueixen a l’atur esperant un nomenament.
El procés d’oposicions afegeix un risc i estrès que s’hagués pogut evitar (Catalunya és l’únic territori on no s’han ajornat). Aquest procés genera una gran concentració de persones que es prohibeixen en altres contextos, a també afegeix dificultats organitzatives a les ja existents. El Departament hagués pogut aprofitar l’oportunitat per obrir un procés d’accés a la funció pública basant-se en un concurs de mèrits, però tampoc ho ha fet.
A diferència d’altres comunitats, a Catalunya no s’han fet PCR al professorat, possiblement per no haver de fer totes les contractacions addicionals que calguessin per substituir els positius. Ara, comencen a sortir casos amb el curs començat que poden obligar a tancar línies o centres i a tornar a un ensenyament telemàtic ple de carències i que incrementa la segregació escolar.
La manca de respecte del Departament cap a les seves treballadores arriba al punt que les mascaretes arriben als centres amb el curs començat i no són FFP2 sinó higièniques (no considerades material sanitari ni EPIs).

Aturem els centres per fer-los funcionar
Els i les docents volem treballar i poder impartir un ensenyament 100% presencial, de qualitat i amb seguretat sanitària, però els recursos actuals no garanteixen cap d’aquestes qüestions. Justament, les ràtios actuals de molts centres (25 o més a primària i 30 o més a secundària), a més de no permetre una atenció personalitzada a l’alumnat, fan impossible el manteniment de les distàncies de seguretat sanitària i per tant és molt més possible que hagin de tancar i que patim confinaments al llarg de tot el curs.
En aquestes condicions, creiem que val més aturar els centres fent dues vagues o les que calguin que no pas haver de patir les conseqüències de no fer-ho durant tot el curs. Conseqüències que seran segur en forma de mancances educatives i augment de la segregació, però que també ho poden ser en forma de malaltia de treballadores, alumnes o famílies per no haver disposat dels mitjans necessaris per evitar-ho.

Seguim treballant per un pla de lluita unitari
Des de CGT hem estat treballant per tal d’arribar a mobilitzacions i vagues unitàries i seguim cridant la resta de sindicats a adherir-se i participar-hi. En qualsevol cas, creiem que les vagues convocades són absolutament necessàries i esperem que així ho entengui el màxim professorat possible, més enllà de la seva filiació sindical.
Alhora, si el Departament no assumeix les demandes plantejades, caldrà seguir pressionant amb noves convocatòries de mobilitzacions i vagues i esperem que aquestes puguin ser el més unitàries possible.
Cridem a totes les treballadores de l’educació pública a difondre aquesta convocatòria i a debatre als centres sobre la necessitat de fer-la. Ens hi juguem l’educació de l’alumnat i la salut de tota la comunitat educativa!

EXIGIM:

  • Reducció de ràtios: 10-15 a EI-PRI; 20 a Secundària. A escoles bressol; 5 per lactants, 9 per caminants i 15 per grans.
  • Increment de plantilles necessari per reduir les ràtios sense afectar a les especialitats, atenció a la diversitat i de suport als alumnes amb NEE.
  • Dotació de personal sanitari a cada centre.
  • Substitució de les treballadores vulnerables que no es poden incorporar als centres.
  • Dotació de tot el material necessari als centres (mascaretes FFP2 i pantalles facials, hidroalcohols, termòmetres).
  • Increment dels recursos necessaris per part del departament i ens locals per garantir l’aplicació dels protocols de neteja i desinfecció als centres.
  • Permís retribuït no recuperable per a les treballadores i els treballadors amb menors al seu càrrec en situació d’espera de resultat de PCR, aïllament o quarantena.
    Veure demandes del preavís de vaga.

Federació d'Ensenyament CGT Catalunya

Descarrega i imprimeix el cartell (PDF)