CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Agroxarxa: Tramitació accidentada d’un ERTO a la carta

Dimarts, 19 agost, 2014

AGROXARXA: TRAMITACIÓ ACCIDENTADA D'UN ERTO A LA CARTA

Tal i com havia anticipat la Secció Sindical CGT-Agroxarxa des del passat mes d'abril, confirmat per les consultes jurídiques, tècniques i sindicals realitzades davant diferents instàncies, l’actuació dels delegats d'UGT del Comitè Provincial de Lleida, des de la constitució de la Comissió Negociadora de l'ERTO d'Agroxarxa, durant el seu funcionament, i, posteriorment signant, impedeix la impugnació de l’ERTO per part del Comitè Provincial de Lleida, tot i estar-hi en contra la majoria dels treballadors d'aquesta demarcació, que supera el 45% dels treballadors i dels centres de treball d'Agroxarxa arreu de Catalunya.

I és que l’expedient d'ERTO iniciat el 23-6-2014 i que finalitza el 31-12-2014 té nombrosos punts dubtosos: la constitució i representativitat de la Comissió negociadora, la justificació i adequació de la mesura, les vacances, la variabilitat dels calendaris entre diferents treballadors, els % de reducció a les mares amb reducció de jornada, els % de reducció erronis dels certificats d'empresa, els traspassos de càrregues de feina de treballadors afectats per ERTO etc. A això li hem de sumar que els errors en la comunicació dels certificats d'empresa tramesos pel Departament de RR.HH. han fet que la Direcció Provincial del SEPE decidís trametre l'expedient a Inspecció de treball, avisant a les seves delegacions comarcals per tal d'unificar criteris en la seva aplicació, retardant les resolucions i alguns pagaments de prestacions d'atur.

Vist que les estadístiques i les consultes jurídiques efectuades apunten a que un 90% dels ERTOs aplicats actualment en les empreses esdevenen posteriorment en expedients d'extinció de llocs de treball (ERO extintiu) i que una denúncia de l'ERTO als tribunals de justícia l'hagués anul·lat molt probablement, tot plegat incrementa encara més la indignació de la Secció Sindical CGT-Agroxarxa per haver estat negada aquesta legítima opció als treballadors per part dels delegats d'UGT del Comitè de Lleida.

La conclusió és que si tots els membres del Comitè de Lleida haguessin fet com els delegats de CGT, l'ERO hauria estat impugnat als tribunals, com faran els nostres companys en l'ERO d'Atento-Lleida, on CGT és el sindicat majoritari al seu Comitè d'empresa.

DESPRÉS DE SIGNAR "L'ERTO A LA CARTA" ELS SINDICATS SIGNANTS AMAGUEN LES SEVES SIGLES SOTA EL NOM COMISSIÓ NEGOCIADORA ?

El Comitè de Lleida sembla haver quedat anul·lat o "eclipsat" per la Comissió Negociadora de l'ERTO que semblaria haver-se erigit en la seva substituta; perquè el Comitè de Lleida no comunica ni informa als seus representats, com si UGT/CCOO amaguessin les seves sigles sota la Comissió Negociadora, en un intent de traspassar-li la responsabilitat per haver signat un ERTO perjudicial pels treballadors i fet "a la carta" a la mida justa de l'empresa (com si la Comissió negociadora fos el "banc dolent" de la bombolla immobiliària). No serveix d'excusa emparar-se en la Comissió votant tots en bloc, perquè la decisió i la responsabilitat davant els seus electors i representats és de tots i cada un dels delegats signants membres de la Comissió.

REUNIÓ DE SEGUIMENT DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA

El dia 28/07/2014 el representant de l'empresa havia "convidat" per mail als delegats de CGT a Igualada a una reunió de la Comissió Negociadora on vam preguntar al representant d'Agroxarxa pel motiu de la "invitació", especialment sobre si havia alguna novetat o incidència destacable sobre l'ERTO que l'empresa ens hagués de comunicar, informar o lliurar documentació, atès que tot i no formar part de la Comissió negociadora de l'ERTO, els delegats de CGT-Agroxarxa si que continuem exercint i reclamant totes les competències i representativitat com a RLT. La resposta de l'empresa va ser que no hi havia cap novetat, ni cap informació ni documentació que ens hagués de ser lliurada, i que l´únic objectiu de la convocatòria de la Comissió era complir el calendari de seguiment inicialment pactat, però que no hi havia cap nou contingut a treballar per la Comissió.

En vista de l'aclariment del representant d'Agroxarxa, i partint de la base que els delegats de CGT no formem part d'una Comissió negociadora constituïda irregularment, l'autèntic motiu de la "invitació" era un intent de "normalitzar les relacions". La nostra intervenció va finalitzar dient que des de 10 de juny havíem requerit documentació de l'ERTO i que a 28-7-2014 encara no se'ns havia lliurat, vulnerant-se la Llei de la llibertat sindical, l'empresa al·legà que tota la informació estava en poder del President del Comitè de Lleida feia dies i que aquesta era l'obligació legal que tenia l'empresa.

VULNERACIÓ DE LA LLIBERTAT SINDICAL

Fins el 28-7-2014 ni empresa ni delegats d'UGT del Comitè de Lleida havien contestat ni informat al requeriment d'Expedient d'ERTO dels delegats de CGT de 10-6-2014, sent responsables d'una pressumpta ocultació intencionada de la documentació reclamada amb la intenció de superar el termini legal de presentació de recursos judicials a l'ERTO, pressumptament s'haurien impedit les funcions de vigilància de la legalitat dels RLT definides per l'article 64 de l'Estatut dels Treballadors, dificultant el control dels canvis i dels llistats de persones afectades per l'ERTO, calendaris i % d'afectació, criteris etc..

CGT va procedir immediatament a requerir l'expedient a la Presidència del Comitè de Lleida, per tal de realitzar la vigilància i control del compliment de la legalitat i de l'absència de discriminacions en l'aplicació d'aquest ERTO fins a 31-12-2014 i per mantenir informats als treballadors.

CRITERIS DE CÀLCUL DE LA PRESTACIÓ D'ATUR

La Direcció Provincial de Lleida va sol·licitar a l’empresa un promig del percentatge de reducció horària i salarial a aplicar durant tota l’afectació del període de ERTO, com RR.HH. no li va facilitar, el SEPE actuant d'ofici va fer la mitjana dels % de reducció de cada mes a cada treballador. Per tant el % de reducció salarial/horari serà el mateix en tots els mesos segons el SEPE, i diferent cada un dels mesos segons l'empresa, pels defectes de forma en les comunicacions de l'empresa al SEPE.

CGT-Agroxarxa hem comprovat que l’empresa ha descomptat els caps de setmana de les setmanes amb dies laborables d'ERTO en persones afectades per períodes de setmanes alternants amb ERTO i sense ERTO, caps de setmana que no pagaran ni SEPE, ni empresa ?

Ens quedem amb el dubte de si l’empresa pagarà aquests caps de setmana que el SEPE no paga, ja que el càlcul que fa l'empresa descompta un % de nòmina que inclou els caps de setmana, que per poder ser pagats pel SEPE haurien d'haver estat inclosos dins el calendari de dies d'ERTO comunicat per l'empresa al SEPE, i això no s'ha fet en els treballadors afectats per períodes de grups de setmanes alternades amb ERTO i sense ERTO.

En el cas de les mares amb reducció de jornada, l'ERTO signat per UGT/CCOO establia diferents % de reducció salarial i horària amb unes franges del 50%, 38%, 20% i 12% segons els departaments i llocs de treball, amb una reducció mínima de 112h laborables entre 23 de juny i 31 de desembre de 2014; en el cas de les mares treballadores, incloses en el grup de reducció del 12% de jornada i salari, aquest mínim de 112h signat per UGT/CCOO elevava el seu % de reducció per ERTO del 12% fins a un 33% com a mínim (en funció del % de reducció de jornada laboral ordinària per tenir cura de fills de cada treballadora afectada). CGT-Agroxarxa ha denunciat des del primer dia la injustícia d'aquesta mesura.

Estem preparant noves accions de mobilització durant la tardor-hivern, i animem a tots els treballadors a presentar propostes, participar i implicar-se més encara.

DIGNITAT I LLUITA !!

SECCIÓ SINDICAL CGT-AGROXARXA

Més informació:

- TWITTER CGT AGROXARXA

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció