CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Ajuntaments i Comunitats Autònomes podran acomiadar treballadors si les aportacions estatals cauen un 5% en un any

Dimecres, 31 octubre, 2012

La nova mesura publicada al BOE també contempla que es puguin fer acomiadamants col·lectius si les aportacions baixen un 7% en dos anys. També poden aplicar-la organismes i ens públics.

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publica aquest dimarts 30 d'octubre que els Ajuntaments i Comunitats Autònomes que vegin reduïdes les seves aportacions estatals un 5% en un any o un 7% en dos exercicis podran fer acomiadamants col·lectius de treballadors. I no tan sols aquestes administracions, sino que la nova norma també és aplicable a ens, organismes i entitats públiques que pateixin els mateixos descensos en les aportacions rebudes. En cap cas es tracta dels funcionaris de l’administració pública sinó que la nova normativa recau sobre el col·lectiu conegut com a personal laboral contractat, unes 700.000 persones a tot l’Estat espanyol, i als treballadors assalariats d’empreses amb més del 50% de capital públic, que representa uns 140.000 empleats a Espanya.

L’obsessió per aprimar l’Administració Pública dictada per la Troika i seguida al peu de la lletra pel Govern de Mariano Rajoy [a la imatge] ha portat a l’executiu a endurir una mesura que quan va ser presentada es va estipular que s’establia el límit en una baixada de l’aportació del 10% per permetre els acomiadaments col·lectius, que sovint es tramitaran en forma d’ERO. Aquests hauran de complir uns sèrie de premises com ara que en les empreses de menys de 50 treballadors el temps de negociació sigui d’un mes en el que s’han de fer, pel cap baix, tres reunions amb els empleats per acordar-ne les condicions.

Font: El Triangle


Els ens públics ja poden fer acomiadaments col·lectius

La nova normativa empara els organismes amb dèficit o amb una reducció del pressupost del 5% l'any 2012 o del 7% els dos anteriors.

Els funcionaris, exclosos, i el personal laboral fix té “prioritat de permanència”.

Els ens, els organismes i les entitats del sector públic que estiguin en situació de dèficit o que se'ls hagi reduït el pressupost un 5% en l'exercici corrent o un 7% en els dos anteriors podran aplicar acomiadaments col·lectius entre el seu personal laboral des d'avui mateix. Així ho fixa un reial decret llei que publicava ahir el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i que recull el nou reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i de reducció de jornada en els ens públics.

Els funcionaris queden exclosos d'aquests acomiadaments, mentre que el personal laboral fix que hagués adquirit aquesta condició a través d'un procés tindrà “prioritat de permanència” per continuar en el lloc de treball.

El reial decret llei estableix que les regulacions d'ocupació aplicables en les administracions públiques podran justificar-se per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, tal com estan previstes en el sector privat. Segons el text, s'entendrà per causes econòmiques una “insuficiència pressupostària sobrevinguda i persistent per al finançament dels serveis públics corresponents”.

A aquesta situació, s'hi haurà pogut arribar per dues vies: perquè en l'exercici anterior l'administració pública en la qual s'integra el departament afectat hagués presentat una situació de dèficit pressupostari i perquè els crèdits, les transferències o les aportacions patrimonials s'hagin reduït un 5% en l'exercici corrent o un 7% en els dos anteriors.

Es considerarà un acomiadament col·lectiu si afecta deu persones d'un departament de menys de cent treballadors, el 10% de la plantilla d'un organisme d'entre cent i tres-cents assalariats i trenta persones d'una entitat que tingui més de tres-cents treballadors. La nova normativa estableix que els acomiadaments de més de cinquanta persones hauran d'anar acompanyats d'un pla de recol·locació externa que elaboraran els corresponents serveis públics d'ocupació. En tots els casos, les indemnitzacions es fixen en vint dies per any treballat.

Font: El Punt Avui

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció