CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Al·legacions contra la privatització d’Aigües del Ter Llobregat

Dijous, 21 juny, 2012

De la reunió d'algunes seccions sindicals de CGT d'empreses i serveis públics, celebrada a Barcelona el 14 de juny, va sorgir la proposta de la secció sindical d'Aigües del Ter Llobregat de demanar suport per presentar al·legacions contràries a la seva previsible privatització.

S'adjunta document d'al.legacions a l'avantprojecte de privatització d'ATLL per a que es faci difusió i solidaritat dintre de la Confederació.

Al peu s'ha de posar l'organisme (secció sindical, sindicat, federació) i un càrrec i la seva signatura. Quan estiguin signades, les escanegeu ( o les porteu al sindicat de Químiques de Barcelona) i les passeu a la secció sindical (seccionsindicalcgtatll@gmail.com) que les imprimiran i les presentaran juntes al Parlament. Les haurien de tenir com a màxim el 29 de juny.

Les al·legacions van dirigides a:

Departament de Territori i Sostenibilitat, Subdirecció General
Gestió Econòmica, Règim Interior i Contractació,
Avinguda Josep Tarradellas, 2-6, 1a. planta,
08029 Barcelona

I el contingut és el següent:

 
Observacions a l'Avantprojecte d’explotació d’obres per a la licitació del contracte administratiu de gestió i prestació del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat.

1. La Directiva marc  de l’aigua de la Unió Europea considera que "El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal". (DIRECTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 d'octubre de 2000).

Amb l’anunci d’aquest avantprojecte la Generalitat de Catalunya  està iniciant el procés de mercantilització de l’aigua, un bé vital per als éssers humans que posarà en mans privades. L'empresari que obtingui el contracte objecte del present avantprojecte guanyarà, d'entrada, un benefici comercial del 11,5% que serà repercutit directament en el rebut de l'aigua dels consumidors/es. Un altre aspecte rellevant és l'augment desmesurat dels ingressos. En el primer any d'explotació la recaptació per la venda d'aigua passarà dels 71,5 M€ que rep actualment ATLL als 179,4 M€ que percebrà l'empresa privada que obtingui la concessió. Aquestes operacions econòmiques recollides a l'avantprojecte incrementaran el rebut de l'aigua al voltant d'un 50%.

2. L'Avantprojecte no dedica cap línia a la garantia de la conservació de tots els llocs de treball d'ATLL durant la concessió o subcontracta o la modalitat de contracte que decideixi finalment la Generalitat en aquest procés.

Tampoc fa cap esment a la garantia de la conservació dels drets contractuals, de remuneració total del salari, d’horari, de permisos, de vacances, en definitiva tots els drets dels que gaudeixen les treballadores i els treballadors d’ATLL en data d'avui.

No s'ha comunicat ni s’ha fet referència en l’Avantprojecte a la representació dels treballadors i les treballadores d’ATLL.

No s’ha deixat participar a les treballadores i els treballadors d'ATLL en el procés de decisions de canvi de gestió en matèria hídrica que tenen un impacte directe en la seva situació laboral.

Han estat deixats totalment de banda els  238 treballadors/es que hi ha actualment a ATLL.

 
Per tot això, NO A LA PRIVATITZACIÓ D'ATLL I  SÍ A LA RETIRADA DE L’AVANTPROJECTE

 
NOM DE L’ENS
CÀRREC I SIGNATURA
DATA

>>> En document adjunt i teniu el model de full per presentar les al·legacions.

Attached documents